Archiv štítku: poslech francouzstiny;

Francouzsky s Irénou. Sur la terrasse d’un café de Vézelay. Lecture & Audio. A2 – B1.

přítomný čas opis être en train + de + INF popis osoby a chování fráze v pohostinství výrazy pro dítě audio: tempo pomalé (1a + 1b) & tempo běžné (2) + oprava věty (Ce petit bourg … Sainte Madelaine ) … Celý příspěvek