Aktuality

Nová reference

od pana Karla Tampiera z 09.03.2020.

Francouzsko -česká slovíčka & Vocabulaire tchéco-francais.

V blogu pod značkami 000 + AAA, audio + ilustrace.

Nová refence

od paní Aleny Bratránkové ze 7.2.2020.

Seznam publikací na blogu

k dispozici na https://docs.google.com/document/d/1uHfy0jMyeME-5mNQuJVlkDjYGiNXlbbaBcHR6kTs8XE/edit

Nová reference

od paní Ivany Stloukalové z Českých Budějovic, z 3.12.2019.

Spolupráce na televizních dokumentech.

Voltige française sur des avions tchèque https://www.youtube.com/watch?v=eeaE_ILu0hE&feature=youtu.be

CT2  francouzska letecka akrobacie na ceskych letadlech

Spolupráce s týmem Petry Adámkové. Vysíláno ČT2 19.3.2019.

Nové reference. 

leden – březen 2019.

507. Čteme francouzsky. La promesse de l’aube. B -C.

Blog. 16/11/2018.

506. Demi vs demie.

Blog. 15/11/2018.

505. Francouzsky s písničkou C’est Bon Pour Le Morale.

Blog. 14/11/2018.

504. Moral vs Morale. V čem je rozdíl?

Blog. 13/11/2018.

503. Dialogue. Ma famille. A1.

Blog. 12/11/2018.

502. Francouzská četba. L’air ne fait pas la chanson. A2.

Blog. 09/11/2018.

501. Naučte se části těla s francouzskou písničkou Mon corps.

Blog. 08/11/2018.

500. Vocabulaire. Slovíčka. Professions. Povolání. A.

Blog. 07/11/2018.

499. Tchèque. Můj přítel. A1.

Blog. 06/11/2018

498. Rozhovor. Parler de quelqu’un. A2.

Blog. 05/11/2018.

497. Expressions du temps. Avant& Pendant& Après. A2.

Blog. 26/10/2018.

496. Francouzsky s písničkou A La Claire Fontaine.

Blog. 25/10/2018.

495. Exercice. Passé composé & Imparfait & Plus-que-parfait & Présent. B1.

Blog. 24/10/2018.

494. Francouzská četba. Du côté de chez Swann. B-C.

Blog. 23/10/2018.

493. Tchèque. Moje rodina. A.

Blog. 22/10/2018.

492. Plus-que-parfait. B1.

Blog. 19/10/2018.

491. Francouzská písnička Où est le chat? Předložky místa. A.

Blog. 18/10/2018.

490. Cvičení na francouzská přivlastňovací zájmena samostatná. Exercice. Pronoms possessifs. B1.

Blog. 17/10/2018.

489. Francouzská přivlastňovací zájmena samostatná. Pronoms possessifs. B1.

Blog. 16/10/2018.

488. Části psího těla. Parties du corps du chien.

Blog. 15/10/2018.

487. Čteme francouzsky. Milli, assis! A2.

Blog. 12/10/2018.

486. Portrait. Mon petit ami. A2.

Blog. 11/10/2018.

485. Tchèque. Části těla. Parties du corps. A.

Blog. 10/10/2018.

484. Jak napsat francouzsky příběh. Passé composé a imperfektum. A2.

Blog. 09/10/2018.

483. Vocabulaire français-tchèque. Parties du corps. Části těla. A.

Blog. 08/10/2018.

482. Popis. Ma copine Camille. A1.

Blog. 05/10/2018.

481. Cvičení na doplnění. IMPARFAIT. A.

Blog. 04/10/2018.

480. Francouzská četba. La création du monde. A2.

Blog. 03/10/2018.

479. Ma famille. A1.

Blog. 02/10/2018.

478. Jak francouzsky vyjádřit ZAPNOUT a VYPNOUT. Allumer& Démarrer & Eteindre & Arrêter.

Blog. 01/10/2018.

477. Pro inspiraci. Jak se Zdena naučila počítat francouzsky.

Blog. 28/09/2018.

476. Francouzský pravopis. B nebo BB?

Blog. 27/09/2018.

475. Tchèque. Description du style vestimentaire. Look Gábiny a Vandy. Audio. A2.

Blog. 26/09/2018.

474. Popis. Ma chambre. Audio. A.

Blog. 25/09/2018.

473. Francouzská četba se slovníčkem. Le Petit Prince. B.

Blog. 24/09/2018.

472. Tchèque. Vocabulaire. Oblečení. Vêtements.

Blog. 20/09/2018.

471. Učíme se francouzské předložky místa. A.

Blog. 20/09/2018.

470. Učíme se francouzsky a česky s písničkou. Dans ma chambre. Francouzsko-česká verze. A.

Blog. 19/09/2018.

469. Dans mon bureau. V mé pracovně. A.

Blog. 18/09/2018.

468. Jak se posunout i ve francouzštině. Krok třetí. Cesta na zkušenou.

Blog. 17/09/2018.

467. Jak francouzsky vyjádřit PŮJČIT vs PŮJČIT SI. PRÊTER vs EMPRUNTER.

Blog. 14/09/2018.

466. Trénujeme francouzskou výslovnost na jazykolamech.

Blog. 13/09/2018.

465. Učíme se francouzsky s dětskou zpívánkou MEUNIER, TU DORS.

Blog. 12/09/2018.

464. Francouzsko-český rozhovor. Karel et Lola partagent les tâches. Dialogue franco-tchèque. Karel a Lola si rozdělují práci. A2.

Blog. 11/09/2018

463. Cvičení. EN množství. Exercice. EN quantité. C’est toi qui as bu tout le Coca? B1.

Blog. 10/09/2018.

462. Jak se posunout i ve francouzštině. Krok 2.

Blog. 07/09/2018.

461. Učíme se francouzsky z novin. Pesticides et nitrates. B.

Blog. 06/09/2018.

460. Co znamená francouzské slovo TRUC?

Blog. 05/09/2018.

459. Učíme se francouzsky s písničkou Le premier jour du reste de ta vie.

Blog. 04/09/2018.

458. Co znamená francouzská fráze PASSER L’ÉPONGE?

Blog. 03/09/2018.

457. Jak se posunout i ve studiu francouzštiny. Krok 1.

Blog. 31/08/2018.

456. Francouzsko-český slovníček. Tâches ménagères. Vocabulaire franco-tchèque. Domácí práce.

Blog. 30/08/2018.

455. Francouzsko- česká četba. Radek et Sonia font du ménage. Lecture franco-tchèque. Radek a Sonia uklízí. A2.

Blog. 29/08/2018.

454. Jak trénovat francouzská čísla.

Blog. 28/08/2018.

453. Francouzské sloveso METTRE.

Blog. 27/08/2018.

452. Pozor na MIEUX a MEILLEUR.

Blog. 24/08/2018.

451. Grammaire tchèque. Verbe CHODIT.

Blog. 23/08/2018.

450. Francouzská četba. Héloïse, ouille! C.

Blog. 22/08/2018.

449. Francouzsko-český rozhovor. On se raconte des loisirs. Mluvíme o svých koníčcích. A1-A2.

Blog. 21/08/2018.

448. Francouzsko-český slovníček. Záliby. Vocabulaire franco-tchèque. Loisirs. A1.

Blog. 20/08/2018.

447. Jak rozlišit AVOIR AFFAIRE & AVOIR A FAIRE.

Blog. 17/08/2018.

446. Chcete se opravdu rozmluvit francouzsky? Cestujte sólo.

Blog. 16/08/2018.

445. Francouzsko-český rozhovor. Jak požádat na hotelové recepci o informace. Dialogue franco-tchèque. Demander des renseignements à l’hôtel. A2.

Blog. 15/08/2018.

444. Francouzština populárně naučného stylu. Français technique. Les yeux clairs sont-ils plus fragiles?

Blog. 14/08/2018.

443. Francouzská zvratná slovesa. Shoda s příčestím minulým. Les verbes pronominaux. L’accord avec le participe passé.

Blog. 13/08/2018.

442. Francouzská četba. No et moi. A2+.

Blog. 10/08/2018.

441. Jak rozlišit slova na H dyšné a H němé. Distinguer un H aspiré et un H muet.

Blog. 09/08/2018.

440. Francouzsko-český slovníček. Lékařské obory. Vocabulaire français-tchèque. Les médecins et leurs spécialités.

Blog. 08/08/2018.

439. Francouzská zvratná slovesa. Verbes pronominaux.

Blog. 07/08/2018.

438. Francouzská administrativa. Omission de facturation, factures fictives ou de complaisance. B2-C.

Blog. 06/08/2018.

437. Francouzská písnička pro dobrou náladu. J’ai cherché.

Blog. 03/08/2018.

436. Číst francouzský tisk. Propos d’un jour. Naufrage. B2-C.

Blog. 02/08/2018.

435. La famille Maly-Delacroix. Rodina Delacroix- Malých. FLE + čeština pro cizince. A1.

Blog. 01/08/2018.

434. Francouzsko-česká slovíčka. Slovesa změny. Vocabulaire français-tchèque. Verbes du changement. B.

Blog. 31/07/2018.

433. Vazby s francouzskou předložkou POUR. Pour + NOM. Pour + INF. Pour + INF Passé.

Blog. 30/07/2018.

432. On lit en français. Madame Ex. B.-C.

Blog. 13/07/2018.

431. Jak francouzsky vyjádřit, že se těšíte.

Blog. 12/07/2018.

430. MOI AUSSI & MOI NON PLUS & PAS MOI. Jak reagovat francouzsky.

Blog. 11/07/2018.

429. On lit en français. Čteme francouzsky. Les Yeux jaunes des crocodiles. B.

Blog. 10/07/2018.

428. Tchèque. Les adjectifs tchèques. Přídavná jména. A1-A2.

Blog. 09/07/2018.

Změna názvu blogu.

Rady & Fígle přejmenovány na Blog. Jak se učit francouzsky a česky. 07/07/2018.

427.Français.Francouzská přídavná jména typu BEAU&BEL&BELLE. Adjectifs.

Rady & Fígle. 06/07/2018.

426. Jak hovorově souhlasit či nesouhlasit.

Rady & Fígle. 05/07/2018.

Nová reference.

Od paní Mariky Polákové z 02/07/2018; publikována 04/07/2018. Moc mě potěšila. Dí

425. BON versus BIEN. 5 rozdílů.

Rady & Fígle. 04/07/2018.

424. Rozdíl mezi SAVOIR a CONNAÎTRE. SAVOIR versus CONNAÎTRE.

Rady & Fígle. 03/07/2018.

423. Le vocabulaire du sport. Football. Slovníček sportu. Fotbal.

Rady & Fígle. 02/07/2018.

422. Významy francouzského slovesa TENIR.

Rady & Fígle. 29/06/2018.

421. Jak francouzsky vyjádřit MÍT NAROZENINY.

Rady & Fígle. 28/06/2018.

420. Co znamená francouzská fráze X AU JUS.

Rady & Fígle. 27/06/2018.

419. A, au, aux, en, de, du, des. Jak vybrat předložku před názvy zemí.

Rady & Fígle. 26/06/2018.

418. Dialogue. Maurice cherche un cadeau pour sa femme. Maurice hledá dárek pro svou ženu. A2.

Rady & Fígle. 25/06/2018.

417. Naučte se francouzsky se sitcomem Extra. Samův příjezd. L’Arrivée de Sam.

Rady & Fígle. 22/06/2018.

416. Le verbe tchèque NAKUPOVAT. Conjugaison & Phrases modèles.

Rady & Fígle. 21/06/2018.

415. 33 francouzských výrazů související s  pohledem a očima.

Rady & Fígle. 20/06/2018.

414. Nepleťte si DEBOUT, DÉBUT, DÉBIT.

Rady & Fígle. 19/06/2018.

413. Pozor na francouzské výrazy VITE a RAPIDE.

Rady & Fígle. 18/06/2018.

412. Naučte se francouzské měsíce s písničkou.

Rady & Fígle. 15/06/2018.

411. Co znamená francouzská fráze Prendre vos jambes à votre cou.

Rady & Fígle. 14/06/2018.

410. Jak francouzsky vyjádřit české NAVŠTÍVIT.

Rady & Fígle. 13/06/2018.

409. Slovíčka. Vocabulaire. Le caractère et la personnalité. Charakter a osobnost. A2+

Rady & Fígle.12/06/2018.

408. Les verbes tchèques. Le 5e groupe. Modèle DĚLAT.

Rady & Fígle. 11/06/2018.

407. Exercice de traduction en français. Poslanci za stranu Piráti předložili návrh… B

Rady & Fígle. 08/06/2018.

406. Co znamená francouzská fráze Avoir la tête dans le cul.

Rady & Fígle. 07/06/2018.

405. Jak správně užívat francouzská slovesa MENER a DONNER.

Rady & Fígle. 06/06/2018.

404. Učíme se francouzsky s písničkou. La bicyclette.

Rady & Fígle. 05/06/2018.

403. Oui, non, si aneb Jak zareagovat na francouzskou otázku.

Rady & Fígle. 04/06/2018.

402. Porozumět předpovědi počasí ve francouzštině. Comprendre la météo en français.

Rady & Fígle. 01/06/2018.

401. Rozhovor. Klára a passé son entretien d’embauche. A2

Rady & Fígle. 31/05/2018.

400. Vocabulaire franco-tchèque. 21 expressions de la tranquillité.

Rady & Fígle. 30/05/2018.

399. Cvičení. Překlad do francouzštiny. V restauraci. A2.

Rady & Fígle. 29/05/2018.

398. Co znamená francouzská fráze Chacun son métier et les vaches seront bien gardées.

Rady & Fígle. 28/05/2018.

397. Exercice de mémorisation. Chtěl bych jednu housku.

Rady & Fígle. 25/05/2018.

396. Francouzská četba. Poète et paysan. A2.

Rady & Fígle. 24/05/2018.

395. 10 rad jak číst francouzskou knížku a nevzít nohy na ramena.

Rady & Fígle. 23/05/2018.

394. Co znamená francouzská fráze Au doigt mouillé.

Rady & Fígle. 22/05/2018.

393. Apporter vs amener, etc. Exercice à compléter. Doplňovačka. A, B.

Rady & Fígle. 21/05/2018.

392. Lecture en tchèque. Volejbal. B

Rady & Fígle. 18/05/2018.

391. S francouzskou písničkou L’Esprit grande prairie.

Rady & Fígle. 17/05/2018.

390. Co znamená francouzská fráze Etre mal en point.

Rady & Fígle. 16/05/2018.

389. Apporter, emporter vs amener, emmener.

Rady & Fígle. 15/05/2018.

388. 15 expressions françaises avec le verbe AVOIR. B,C.

Rady & Fígle. 14/05/2018.

387. Vocabulaire franco-tchèque. Le nécessaire pour le bébé. Co nakoupit pro miminko.

Rady & Fígle. 04/05/2018.

386. Francouzsky s písničkou. Gravité.

Rady & Fígle. 03/05/2018.

385. Dialogue franco-tchèque. Au commissariat. Mme Nováková s’est fait voler son sac à main.

Rady & Fígle. 02/05/2017.

384. Proč si Francouzi dávají 1. května konvalinky. Pourquoi le 1er mai les Français offrent du muguet.

Rady & Fígle.01/05/2018.

383. Echange tchèque-français. U rodičů Jany. Přivítání. Tchèque parlé. A2.

Rady & Fígle. 30/04/2018.

382. Francouzská četba. Le Livre de la jungle. B+

Rady & Fígle. 27/04/2018.

381. Avant vs Devant. Exercice. A – B.

Rady & Fígle. 26/04/2018.

380. Oblečení pro novorozence. Slovníček. Vêtements pour nouveau-nés. Vocabulaire.

Rady & Fígle.25/04/2018.

379. Avant versus devant.

Rady & Fígle. 24/04/2018.

378. Francouzský diktát. Dictée. J’habite. A2

Rady & Fígle. 23/04/2018.

377. Co to znamená? Repas à la bonne franquette.

Rady & Fígle. 20/04/2018.

376. Francouzsko-česká četba. A2. Jean-Mi, chineur mordu. Zapálený návštěvník bleších trhů.

Rady & Fígle. 19/04/2018.

375. Administrativní francouzština a čeština. Vzor žádosti o neplacené volno. Demande de congé sans solde.

Rady & Fígle. 18/04/2018.

Nové služby v nabídce

korespondenční kurzy, redakce diplomových a seminárních prací, koučink, nabídka služeb pro firmy aj. Viz Kurzy + Spolupráce, 17/04/2018.

374. Francouzská vazba AVOIR DU MAL A INF.

Rady & Fígle. 16/04/2018.

373. Cvičení. Aller INF. Exercice. Futur proche. A1 – A2.

Rady & Fígle. 13/04/2018.

372. Francouzština pro začátečníky. ALLER INF. Futur proche.

Rady & Fígle. 12/04/2018.

371. Co znamená francouzské rčení Etre né coiffé.

Rady & Fígle. 11/04/2018.

Francouzsko-česká četba. B. Zut! On s’est fait inonder par une voisine!

Rady & Fígle. 10/04/2018.

Présent progressif. Vazba ETRE EN TRAIN DE INF. Cvičení. A2.

Rady & Fígle. 09/04/2018.

Congé du 31/03 au 08/04/2018. Dovolená od 31.3. do 8.4. 2018.

Chers clients, vážení zákazníci,

Je vous souhaite de très belles fêtes de Pâques et je vous dis au revoir au lundi 9 avril.

Přeji vám příjemné velikonoční svátky a těším se na shledanou s vámi v pondělí 9. dubna.

Iréna Czuchova

Jedu do Francie v době stávky? Poraď si a přežij!

Rady & Fígle. 29/03/2018.

Francouzská slovíčka a fráze. Barvy. 4. Modrá a její odstíny. Vocabulaire. Le bleu et ses nuances.

Rady& Fígle. 28/03/2018.

Francouzské rčení La tentation de Venise.

Rady & Fígle. 27/03/2018.

Exercice. Articles. Členy. Cvičení s vysvětlením. B1 +B2.

Rady & Fígle. 26/03/2018.

Amour. Vocabulaire. Láska. Slovníček. B1-B2.

Rady & Fígle. 23/03/2018.

Francouzsko-česká četba. Patrik fréquente un cours de yoga. A2

Rady & Fígle. 22/03/2018.

Moje první daňové přiznání ve Francii? To zvládnu!

Rady & Fígle. 21/03/2018.

Francouzská slovíčka a fráze. Barvy. 3. Šedá a její odstíny. Vocabulaire. Le gris et ses nuances.

Rady & Fígle. 20/03/2018.

Francouzština pro začátečníky. Jak zaplatit. Régler ses achats.

Rady & Fígle. 19/03/2018.

Nová reference

od pana Jana Kalouska, 19/03/2018.

Chcete se naučit francouzsky snáz? Chovejte se k sobě jako k malému dítěti.

Rady & Fígle. 16/03/2018.

Francouzská slovíčka a fráze. Barvy. 2. Žlutá a její odstíny. Vocabulaire. Le jaune et ses nuances.

Rady & Fígle. 15/03/2018.

Francouzská slovíčka a fráze. Barvy. 1. Bílá a její odstíny. Vocabulaire. Le blanc et ses nuances.

Rady & Fígle. 14/03/2018.

Jak si francouzsky při kýchnutí popřát Na zdraví?

Rady & Fígle. 13/03/2018.

Telefonujeme francouzsky. Ukázka formálního hovoru.

Rady & Fígle. 12/03/2018.

Francouzština pro začátečníky. Příběh na doplnění. AVOIR. A0.

Rady & Fígle. 08/03/2018.

Co znamená francouzské úsloví Amis jusqu’aux autels.

Rady & Fígle. 07/03/2018.

Naučte se francouzské dny v týdnu při hře Na pošťáka. Le facteur n’est pas passé.

Rady & Fígle. 06/03/2018.

Francouzština pro začátečníky. Sloveso ARRIVER.

Rady & Fígle. 05/03/2018.

Francouzské zvyky. On se fait la bise? aneb O pusinkách.

Rady & Fígle. 02/03/2018.

Co znamená francouzské rčení On est pas sorti de l’auberge.

Rady & Fígle. 01/03/2018.

Francouzské fráze s TOUT. 31 – 53.

Rady & Fígle. 28/02/2018.

Francouzské fráze s TOUT. 16 – 30.

Rady & Fígle. 27/02/2018.

Francouzské fráze s TOUT. 1 – 15.

Rady & Fígle. 26/02/2018.

O francouzských restauracích, hospůdkách a kavárnách.

Rady & Fígle. 23/02/2018.

Co znamená francouzské rčení Avoir de la bouteille.

Rady & Fígle. 22/02/2018.

Rozhovor. Plánujeme francouzsky víkend s kámoši. On organise un week entre potes.

Rady & Fígle. 21/02/2018.

Naučte se slovíčka na téma Jídlo s francouzskou písničkou Les Cornichons.

Rady & Fígle. 20/02/2018.

Francouzský zápor NE– QUE.

Rady & Fígle. 19/02/2018.

Jak si neplést RACONTER s RENCONTRER.

Rady & Fígle. 16/02/2018.

Francouzský budoucí čas Futur antérieur. B.

Rady & Fígle. 15/02/2018.

Francouzsko- česká četba. On parle de l’amour.

Rady & Fígle. 14/02/2018.

Co znamená francouzské rčení Les chats ne font pas des chiens?

Rady & Fígle. 13/02/2018.

Zvykněte si na tvary Futur simple pomocí dvou francouzských písniček.

Rady & Fígle. 12/02/2018.

Francouzsko-česká četba. Quelle cuisine préférez-vous ? A2.

Rady & Fígle. 09/02/2018.

Které předložky užívat po francouzském slovesu JOUER.

Rady & Fígle. 08/02/2018.

Co znamená francouzská fráze Vous n’êtes pas sans savoir ?

Rady & Fígle. 07/02/2018.

Jak se francouzsky zeptat na cestu. Demander son chemin. A2+

Rady & Fígle. 06/02/2018.

Francouzština pro začátečníky. Je to opravdu tady ? C’est bien là ? Demander son chemin. A0+.

Rady & Fígle. 05/02/2018.

Francouzské tradice. La Chandeleur.

Rady & Fígle. 02/02/2018.

Francouzština pro začátečníky. Objednat si v restauraci. Commander au restaurant. A0.

Rady & Fígle. 01/02/18.

Francouzská slovíčka pro těhulky. Vocabulaire. Grossesse.

Rady & Fígle. 31/01/18.

Francouzština pro mlsné jazýčky. Rčení Je m’en moque comme de l’an 40.

Rady & Fígle. 30/01/18.

Exercice & Solution. Prépositions DE vs A. +B1.

Rady & Fígle. 29/01/18.

Francouzsko-česká četba pro začátečníky. Katka, la secrétaire.

Rady & Fígle. 26/01/18.

Francouzská slovíčka. Kancelářské potřeby. Vocabulaire. Fournitures de bureau.

Rady & Fígle. 25/01/18.

Cvičebnice francouzštiny pro začátečníky La Grammaire des tout premiers temps. A1.

Rady & Fígle. 24/01/18.

Óda na Želvy.

Rady & Fígle. 23/01/18.

Význam francouzského rčení Rendre la monnaie de sa pièce.

Rady & Fígle. 22/01/18.

Vyznáte se ve francouzském inzerátu na byt ? Annonces immobilières.

Rady & Fígle.19/01/18.

Francouzská slovíčka. Bydlení. Vocabulaire. Logement.

Rady & Fígle. 18/01/18.

Francouzština pro začátečníky. Mon appartement. Popis bytu.

Rady & Fígle. 17/01/18.

Francouzština pro začátečníky. Cvičení na vazbu AVOIR BESOIN DE+ INF. Postup.

Rady & Fígle. 16/01/18.

Francouzština pro začátečníky. Sloveso AVOIR.

Rady & Fígle. 15/01/18

Jaké zvuky vydávají francouzská zvířátka ?

Rady & Fígle. 12/01/18.

Exercice. Structure de la phrase française. B2 – C1.

Rady & Fígle. 11/01/18.

Slovíčka. Oblečení a obuv. Vocabulaire. Vêtements & chaussures.

Rady & Fígle. 10/01/18.

Cvičení. Exercice. B2. Verbe + tant/tellement + que.

Rady & Fígle. 09/01/18.

Tant – tellement – si. Vyjádření intenzity. B.

Rady & Fígle. 08/01/18.

Francouzsko-česká četba pro začátečníky. A1 +. Mireille et Ron.

Rady & Fígle. 29/12/17.

Krátký příběh na doplnění. Martin, un mari modèle. A0 – A1.

Rady & Fígle. 28/12/17.

Francouzsky u zpráviček. Pari. Sázka.

Rady & Fígle. 27/12/17.

Exercice. Cvičení. Futur simple. B1 – B2.

Rady & Fígle. 26/12/17.

Joyeux Noël!

Exercice. Cvičení. Futur simple. A1

Rady & Fígle. 20/12/2017.

Nejdůležitější francouzský budoucí čas Futur simple. Tvoření.

Rady & Fígle. 19/12/2017.

Soutěž o Irénin kurz francouzštiny aneb Motivujte motivátorku.

Rady & Fígle. 18/12/2017.

Ani párem volů.

Rady & Fígle. 17/12/2017.

Jak nezaměnit francouzská slova MAGASIN a MAGAZINE.

Rady & Fígle. 16/12/2017.

Francouzská předložka « parmi ».

Rady & Fígle. 15/12/2017.

Francouzsky v kuchyni. Třená čokoládová buchta bez lepku.

Rady & Fígle. 14/12/2017.

Darovat a přijmout dárek. Offrir et recevoir. Dialogue.

Rady & Fígle. 13/12/2017.

Dvě francouzské vánoční hry. Nejsou šílené ?

Rady & Fígle. 12/12/2017.

Francouzské vánoční tradice. Poleno Tréfeu.

Rady & Fígle. 11/12/2017.

Dopis Ježíškovi.

Rady & Fígle. 10/12/2017.

Čteme francouzsky. La tête en friche. B2+.

Rady & Fígle. 09/12/2017.

Vánoce ve francouzských regionech. Kdo je teta Arie ?

Rady & Fígle. 08/12/2017.

Il y a à boire et à manger

Rady & Fígle. 07/12/2017

Francouzsky s vánoční koledou. J’ai demandé au père Noël.

Rady & Fígle. 06/12/2017.

Učíme se francouzská slovíčka. Quelques gestes culinaires. Některé kulinářské úkony.

Rady & Fígle. 05/12/2017.

Un homme averti en vaut deux.

Rady & Fígle. 04/12/2017.

Klienti sobě aneb Jak si v předvánočním shonu najít čas na francouzštinu.

Rady & Fígle. 03/12/2017.

Francouzská oficiální korespondence 1. Náležitosti úředního dopisu. Fráze pro žádost o informace.

Rady & Fígle. 02/12/2017.

Telefonujeme francouzsky 2. Fráze SOS.

Rady & Fígle. 01/12/2017.

Učíme se francouzská slovíčka. Musées et expositions.

Rady & Fígle. 30/11/2017.

Francouzsky v obchodě. Dialog. Je voudrais échanger cette jupe.

Rady & Fígle. 29/11/2017.

Materiál ke studiu francouzštiny. Répertoire orthographique du français.

Rady & Fígle. 28/11/2017.

Jak psát správně francouzské názvy barev.

Rady & Fígle. 27/11/2017.

Malé zamyšlení o krizi aneb Teď když mám dům spálený na popel, vidím lépe na měsíc.

Rady & Fígle. 26/11/2017.

Francouzsky u sledování filmu. Les Choristes.

Rady & Fígle. 25/11/2017.

Passé-composé. Jednička mezi francouzskými minulými časy. Tvoření.

Rady & Fígle. 24/11/2017.

Příklady francouzských lidových složenin

Rady & Fígle. 23/11/2017.

Čteme francouzsky. Après la pluie, le beau temps. Audio. A2 +

Rady & Fígle. 22/11/2017.

Après la pluie, le beau temps.

Rady & Fígle. 21/11/2017.

Telefonujeme francouzsky 1. Základní slovíčka.

Rady & Fígle. 20/11/2017.

O umění koncentrace aneb Jak se z blikající žárovky stát laserem.

Rady & Fígle. 19/11/2017.

Francouzsky s písní na rtech. La fourmi m’a piqué la main.

Rady & Fígle. 18/11/2017.

Významy francouzského slovesa PASSER.

Rady & Fígle. 17/11/2017.

Etre plein aux as.

Rady & Fígle. 16/11/2017.

Etre mis devant le fait accompli.

Rady & Fígle. 15/11/2017.

Naučte se číst francouzské noviny pomocí zpráviček z tzv. černé kroniky.

Rady & Fígle. 14/11/2017.

La santé. Vocabulaire franco-tchèque B. Les accidents.

Rady & Fígle. 13/11/2017.

Můžu se naučit francouzsky bez chyb ?

Rady & Fígle. 12/11/2017.

Cris des animaux. Jak dělá francouzský kůň?

Rady & Fígle. 11/11/2017.

7 příkladů jistého užití francouzského imperfekta v běžném životě.

Rady & Fígle. 10/11/2017.

Jak se tvoří francouzské imperfektum ?

Rady & Fígle. 09/11/2017.

On savait. Písnička pro trénink francouzského imperfekta. Francouzsko-český slovníček.

Rady & Fígle. 08/11/2017.

Význam a užití slova COUP. Expressions avec le mot COUP.

Rady & Fígle. 07/11/2017.

Les cris des animaux. Le chien. Pes.

Rady & Fígle. 06/11/2017.

10 chyb, kterých se Češi dopouštějí ve francouzštině.

Rady & Fígle. 05/11/2017.

Les voyages. Dictée préparée. A partir du niveau A2.

Rady & Fígle. 04/11/2017.

Hezky česky. V restauraci I. Spokojený host. Dialog.

Rady & Fígle. Tchèque langue étrangère. 04/11/2017.

Ne pas manquer d’air.

Rady & Fígle. 03/11/2017.

Tenir les rênes.

Rady & Fígle. 02/11/2017.

Cvičení francouzské dikce. Exercice de la diction. U versus OU.

Rady & Fígle. 01/11/2017

Santé 1. Zdraví 1. La douleur physique. Fyzická bolest. Vocabulaire. Slovní zásoba.

Rady & Fígle. 31/10/2017.

Francouzská zájmena přivlastňovací. Déterminants possessifs français.

Rady & Fígle. 30/10/2017.

Jak to ty Francouzky dělají, že mají takový šarm ?

Rady & Fígle. 29/10/2017.

Francouzsky v kuchyni. Zapečené čekankové puky se šunkou a bešamelem. Recept francouzsky &česky.

Rady & Fígle. 28/10/2017.

Les cris des animaux. Le chat.

Rady & Fígle. 27/10/2017.

Entraînez-vous de A à Z.

Rady & Fígle. 26/10/2017.

Chez le médecin. Dialogue. Vocabulaire F-T. Audio.

Rady & Fígle. 25/10/2017.

La petite fille de Monsieur Linh.

Rady & Fígle. 24/10/2017.

Samostatná osobní zájmena/pronoms personnels toniques.

Rady & Fígle. 23/10/2017.

Ve Francii se kočky a psi nemíchají.

Rady & Fígle. 22/10/2017.

Peppa Pig. Ukázka. Slovní zásoba.

Rady & Fígle.21/10/2017.

Métier versus Ministère.

Rady & Fígle. 21/10/2017.

Les cris des animaux. La vache.

Rady & Fígle. 21/10/2017.

Avoir un poil dans la main.

Rady & Fígle. 20/10/2017

Mého oslíka bolí hlava. Mon âne a bien mal à la tête.

Rady & Fígle.19/10/2017.

Le langage des animaux. L’âne.

Rady & Fígle.19/10/2017.

Francouzsky v kuchyni. Gâteau au yaourt.

Rady & Fígle. 17/10/2017

Laid comme un pou

Rady & Fígle, Idiomy. 16/10/2017.

Proč se Francouzky s českými maminkami moc nekamarádí ?

Rady & Fígle, 15/10/2017.

Victor Hugo habite chez moi. Extrait. Audio. A1.

Rady & Fígle.14/10/2017.

Myope comme une taupe.

Rady & Fígle. Idiomy. 13/10/2017.

Chez la fleuriste. Dialogue. Vocabulaire Tchéco-français.

Rady & Fígle. Tchèque. 13/10/2017.

Vocabulaire. Famille. A1. Audio.

Rady & Fígle.12/12/2017.

Les Belles histoires du soir pour s’endormir. Extrait. Audio. Vocabulaire. 

Rady & Fígle. 11/10/2017.

Stéphanie. Compréhension orale. Audio.

Rady & Fígle. 10/10/2017.

Poison versus potion.

Rady & Fígle.09/10/2017.

Jak nahradit COI zájmenem jednoduše a krok za krokem.

Rady & Fígle.08/10/2017.

9 lekcí úspěchu od Coco Chanel.

Rady & Fígle. 06/10/2017.

Cvičení COI. Ukázka.

Rady & Fígle. 05/10/2017.

Klíč. Cvičení PAS DE

Rady &Fígle.04/10/2017.

Cvičení. Zápor Pas DE.

Rady &Fígle.04/10/2017.

Zápor PAS DE

Rady & Fígle, 04/10/2017.

Klíč ke cvičení. COD. Nahraďte předmět 4.pádu zájmenem LE, LA, LES. Přítomný čas.

Rady&Fígle, 03/10/2017.

Cvičení. COD. Nahraďte předmět 4.pádu zájmenem LE, LA, LE. Přítomný čas.

Rady & Fígle, 02/10/2017.

Jak nahradit COD zájmenem jednoduše a krok za krokem.

Rady & Fígle. 01/10/2017

Jak se učím slovíčka.

Rady&Fígle, 01/10/2017.

La journée de Romana. A1. Texte et vocabulaire franco-tchèque.

Rady & Fígle. 30/09/2017

Nová reference

od paní Jany W, 30/09/2017.

Jarda et Jeannine font du jardinage. A2. Texte et vocabulaire franco-tchèque.

Rady & Fígle. 17/09/2017.

Už máš hotový úkol aneb Co by tomu řekla mamka ?

Rady & Fígle. Koučink. 15/09/2017.

Au marché. Texte & Dialogue & Vocabulaire franco-tchèque.

Rady & Fígle. 05/09/2017.

Jan. Portrét. Slovníček. A0.

Rady & Fí­gle. 03/08/2017.

Savoir-vivre. Vocabulaire /Slušné chování. Slovní zásoba

Rady & Fígle. Idiomy. Tchèque langue étrangère. 26/07/2017.

Les chiffres et les nombres. Vocabulaire. Čísla. Slovní zásoba.

Rady & Fígle. Idiomy. Tchèque langue étrangère. 10/07/2017.

Setkání v kavárně/ Une rencontre dans un café. Hovorová FJ/ČJ. Tchèque/français parlé.

Rady&Fígle. Rozhovory. Tchèque langue étrangère. 14/06/2017.

Cher Monsieur/Chère Madame aneb Jaké zdvořilostní obraty vybrat podle typu e-mailu ?

Rady & Fígle. Svět práce. 19/05/2017

numérisation0002

Les mots. Nová učebnice a cvičebnice. A2- C1.

Vývoj slovní zásoby, slovotvorba, cvičení s klíčem. Od A2.

PUG_Extrait_Les_mots

Ke koupi http://www.pug.fr/produit/1321/9782706126352/Les%20mots%20A2%20-%20C1

Au comptoir d’une charcuterie/ U pultu jednoho uzenářství

Rady & Fígle. Rozhovory. 21/04/2017.

Jak se neunavit. Díl 2. O prodělaném infektu dokonalé ženy

Rady & Fígle. Koučink. 10/04/2017.

Slovesa na -dre. Jak určit vzor časování

Rady&Fígle. Gramatika. 31/03/2017.

Pas d’Oscar pour l’assassin. Texte & Audio. Dès le A2.

Policejní román k zapůjčení pro mé studenty. Text a audio. Od A2.

Jak se neunavit? Díl 1.

Rady & Fígle. Koučink. 18/03/2017.

Vyjádření vůle pomocí podstatných jmen. Expression de la volonté II. Substantifs.

Rady&Fígle. Gramatika. 03/03/2017.

Nové reference.

Od paní Lenky Dumont, Lyon, 28.01. 2016 & paní Tamary Maršákové, 10.02.2017.

Vyjádření vůle. Expression de la volonté. I. Slovesné  výrazy. Constructions verbales.

Rady&Fígle. Gramatika. 05/02/2017.

Spadla jsi ? Vstávej a jeď dál ! Tu es tombée ? Relève -toi et repars !

Rady&Fígle. Koučink. Četba. 21/01/2017.

Faire tomber versus laisser tomber aneb Moderní forma trpného rodu.

Rady&Fígle. Gramatika. 15/01/2017.

Mé novoroční předsevzetí : zlepšit se ve francouzštině.

Rady&Fígle. Koučink. 08/01/2017.

Jak si navléct přízvuk francouzský.

Rady&Fígle. Návody. 02/01/2017.

Nová reference.

Od paní Miluše Doleželové, Luxembourg, 4. 12. 2016

Odkud máte ten roztomilý přízvuk ?

Rady&Fígle. Návody. 01/12/2016.

Eric & Katka en look décontracté. Popis. Otázky. Cvičení. Slovní zásoba. Klíč. A1-2.

Rady&Fígle. Cvičení. 24/11/2016.

Nová cvičebnice pro pokročilé (B1-B2)

numerisation0003numerisation0004

On. Zájmeno neznámé ?

Rady&Fígle. Gramatika. Návody. 07/10/2016

Entre voisines. Dialog mezi sousedkami. A2.

Rady&Fígle. Rozhovory. 06/09/2016

Nová reference.

od paní M. Polákové, z 3.7. 2016.

Úskalí úspěchu aneb Pozor na baobaby !

Rady&Fígle, 06/05/2016.

Nová cvičebnice pro středně pokročilé (A2)

A propA2-cah-exCvičení gramatická, pravopisná, lexikální, stylistická. Trénink porozumění. V praxi použitelné rozhovory. Vhodné i pro individuální domácí práci. CD.

K objednání

na http://www.pug.fr/produit/748/9782706125300/A%20propos%20A2%20-%20Cahier%20dexercices%20(CD%20inclus)

Ukázky ke stažení tamtéž.

Jak vytvořit nosovky

Rady&Fígle, 26/02/2016.

Nové učebnice Il était une fois

il etait une fois

Nové reference

z 2. poloviny roku 2015.

Nové učebnice Dites-moi un peu A2. 

dis moi a2

Přehled slovesných časů a způsobů I. Základ. Časy užívané v běžné komunikaci, mluvené i písemné, nespisovné i spisovné.

Rady&Fígle, 26/01/2016.

L’expression de la conséquence. Jak vyjádřit důsledek ve francouzské větě II. Podstatným jménem.Výběr

Rady&Fígle, 13/11/2015.

O běhu a francouzštině aneb 10 kroků, jak ven z krize.

Rady&Fígle, 01/11/2015.

Avoir, nebo être ? aneb Jak správně zvolit pomocné sloveso

Rady&Fígle, 23/09/2015.

Proč se pipláme s transkripcí ? Ukázka studentské práce. Část přepisu záznamu komentovaného rozhovoru s fotbalovým trenérem José Rigou.

Rady&Fígle, 27/08/2015.

L’expression de la conséquence. Jak vyjádřit důsledek ve francouzské větě I

Rady&Fígle, 20/08/2015

Nové učebnice Emotions -Sentiments

emotions-1

Pánem francouzských časů

Rady&Fígle, 17/05/2015.

Nová reference

od pana Miroslava Krále, 10/05/2015.

Voláme linku 18 (hasičskou záchrannou službu)

Rady&Fígle, 27/03/2015.

Jak se na/učit slovíčka ?

Rady&Fígle, 06/03/2015.

Nové učebnice pro velmi pokročilé C1/C2

lire-la-pressecarriere1carriere 2

Začnu mluvit, až budu mluvit perfektně

Rady&Fígle, 01/02/2015.

Nové učebnice pro pokročilé pro nácvik poslechu a porozumění

Numériser00025 sur 5 -B2_traNumériser0004

Nová reference

od paní Adély Sládkové, 25/01/2015.

Subjonctif jako subjektivní

Rady&Fígle, 30/11/2014.

Upozornění

Zjistili jsme, že nahrávky v blogu přestaly fungovat. Do doby, než se nám podaří zjistit příčinu a závadu odstranit, vám na požádání materiál zašlu (viz kontakty). Děkuji za pochopení. Irena

Francouzsky snadno a rychle ?

Rady&Fígle/Návody, 09/11/2014.

Au fast-food. Dialog. Hovorová francouzština/čeština.

Blog Rady & Fígle/Rozhovory, 21/10/2014.

Nová učebnice Le français des médecins, PUG 2013.

Multimediální učebnice. 15 kapitol zaměřených na jeden pracovní úkon. 40 videí natočených v nemocnici v Lyonu (zahájení stáže, seznámení s kolegy a nadřízenými, vstupní vyšetření pacienta, vizita, porada, komunikace s pacientovou rodinou, odběry, kontakt s laboratoří atd), autentické materiály, audio nahrávky, fotografie a schémata. Gramatika, porozumění, komunikace ústní i písemná vzhledem k tématu kapitoly. Radigováno asistentem vedoucího kliniky « Hospices civils » v Lyonu, dr. Thomasem Fassierem.

17/10/2014.

fle médecins

Nová reference

od paní Jany Roux, 24/09/2014.

Un, deux, trois, nous irons au bois & Počítáme francouzsky. Nahrávky

6. 8. 2014, Rady& Fígle.

Letní hra o kurz francouzštiny

Výhercem se stal pan George Chêne. Gratulujeme 🙂

Fotoreportáž z losování najdete na FB.

tirage 24_07_2014

– od 18. do 23.7. 2014 na FB (uzávěrka v 0:00)

– podmínky účasti: být/stát se fanouškem FB stránky& uveřejnit fotografii/e města z kterékoli frankofonní země, které/á jste si oblíbil/a & název tohoto města & stručný popisek (např. co zajímavého je tam k vidění)

– možnost opakované účasti: počet losovacích lístků = počet příspěvků

losování: 24.7. 2014 (jako vždy losuje Mlle Babou: viz ilustrační foto )

výhra: 5 lekcí (45 min), nebo 3 lekce (60 min) podle vašeho výběru

– výhra je přenosná, můžete ji tedy darovat

babou tir

Výukový materiál

Nové materiály z vydavatelství PUG: Progresser en communication, La France au quotidien, Ecouter et comprendre.

Kurzy, 23/06/2014.

On fait une liste. Potraviny. Rozhovor. Hovorová FJ. Slovníček.

Rady&Fígle, 13/06/2014.

U gynekologa/chez le gynécologue. Rozhovor. Slovníček

Rady&Fígle, 30/05/2014.

Francouzská adjektiva. Cvičení s klíčem a nahrávkou ke stažení.

Rady&Fígle, 22/05/2014.

Počasí. A1. Dialog. Nahrávka. Slovníček

Rady&Fígle, o8/05/2014.

Výukový materiál

Kurzy, 07/05/2014.

Ukázka lidové francouzštiny. Nahrávka. Přepis. Slovníček frází.

Rady&Fígle,Užitečné fráze, 24/04/2014.

Čtení ON. Nahrávka ke stažení.

Rady&Fígle, 28/03/2014.

Základní pravidlo o členech.

Rady&Fígle, 24/02/2014.

Otázky, které lze očekávat u pracovního pohovoru ve Francii. Video simulace pracovního pohovoru.

Rady&Fígle, 18/02/2014.

Nová reference

od pana Karla B, 15/02/2014.

Jak se připravit na telefonický přijímací pohovor I. Před pohovorem. Video

Rady&Fígle, 05/02/2014.

Nová reference

od paní Ivy Jirků, 31/01/2014.

Ukázka francouzské výslovnosti po česku

12.01.2014, Rady & Fígle.

Krásné svátky vánoční a šťastný rok 2014

Nashledanou 2. ledna 2014.

Kurz výslovnosti francouzských samohlásek pro samouky

03/12/2013, Kurzy.

Užití přítomného času. Cvičení s klíčem.

24/11/2013, Rady & Fígle.

Martine. Comme il est mignon. Video & přepis. A2

18/11/2013, Rady & Fígle.

Elle, nebo lui ? Cvičení s klíčem ke stažení.

08/11/2013, Rady & Fígle.

Nová reference

od paní Silvy Burjankové z  6. 11. 2013.

Subjonctif přítomný  avoir, être a nepravidelných sloves. Nahrávka ke stažení.

21. 10. 2013. Rady & Fígle.

Etre un parfait gentleman à table et au restaurant. Video & přepis. B

11.10.2013. Rady & Fígle.

Gérondif présent česky přechodník přítomný. Lekce & cvičení s klíčem ke stažení

7.10.2013 v Rady & Fígle.

Čtení. La Piscine. Le petit Nicolas s’amuse. Ukázka s nahrávkou ke stažení

2. 10. Rady & Fígle.

Nová reference

od paní Kateřiny Galan, z 26. 9. 2013.

Jak se připravit na návštěvu zubaře

25.9.2013. Rady & Fígle.

Úpravy v sekcích Kurzy a Francouzská výslovnost

16.09.2013

Imperfektum, nebo passé composé ?

8. 9. 2013. Rady & Fígle

Nepřípustné vázání. Francouzská výslovnost

29.08.2013

Jak si poradit v kadeřnictví

25. 8. 2013. Rady & Fígle

Nová reference

od paní Renaty Lebedové, z 10. 8. 2013.

Povinné vázání. Francouzská výslovnost

11.08. 2013

Přípony podstatných a přídavných jmen -able, -ade, – age, -aie, -aille

7. 8. 2013, Rady & Fígle.

Povinné vázání. Francouzská výslovnost

5. 8. 2013

O původu francouzských přípon a jejich významu

3. 8. 2013, Rady & Fígle

Diktát pro pokročilé začátečníky (A2): L’Etranger

1. 8. 2013, Diktáty, Rady & Fígle

O pravidech vázání. Francouzská výslovnost

30/7/2013.

První díl o odvozování ve FJ

28. 7. 2013, Rady & Fígle.

Diktát pro mírně pokročilé začátečníky (A1): Lettre d’invitation

24. 7. 2013, Diktáty, Rady & Fígle

Nová reference

od paní Sandry Šilhánové, 23. 7. 2013.

Vázání. Francouzská výslovnost

22. 7. 2013

Navazování. Francouzská výslovnost

 19. 7. 2013.

Nová reference

od paní Lucie Pacosové, 18. 7. 2013.

Výslovnost francouzských souhlásek V, W,X a Z v sekci Francouzská výslovnost

Závěr, 11.07. 2013

Soutěž o kurz podle vlastního výběru vyhrává

paní Sandra Šilhánová. 5.7.2013. Zahájení 10. 7. 2013.

Diktát pro naprosté začátečníky (A0) v Radách & Fíglech

3. 7. 2013, Diktáty, Rady & Fígle .

Nová reference

od pana Petra Záhumenského, 2. 7. 2013.

Výslovnost francouzských souhlásek R, S v sekci Francouzská výslovnost

 Sedmý díl, 2. 7. 2013

Diktáty v Radách & Fíglech.

3. 7. 2013 Slova, pro A0.

22. 6. 2013 Lettre à André, pro B.

Výslovnost francouzských souhlásek P, Q v sekci Francouzská výslovnost

Šestý díl, 18. 6. 2013

Psaní čárky ve francouzské větě v Radách & Fíglech.

15. 6. 2013.

Ukazovací zájmena samostatná v Radách & Fíglech.

12. 6. 2013.

Výslovnost francouzských souhlásek N, M v sekci Francouzská výslovnost

Pátý díl, 10. 6. 2013

Ukazovací zájmena nesamostatná v Radách & Fíglech.

7. 6. 2013.

O osobních zájmenech nesamostatných, předmětu přímém a nepřímém v Radách & Fíglech.

5. 6. 2013

Výslovnost francouzských souhlásek J, K, L viz Francouzská výslovnost

Čtvrtý díl, 4. 6. 2013

O francouzském záporu v Radách & Fíglech

2. 6. 2013.

 Výslovnost francouzských souhlásek G, H viz Francouzská výslovnost

3. díl,  28. 5. 2013, písmena G a H.

Přehled hlavních slovesných časů v Radách & Fíglech

26. 5. 2015.

Nová reference

od paní Ivy Jirků, 21. 5. 2013.

Na FB Francouzsky na Skype vám nabízím:

obrázkový slovník pro začátečníky, slovesné opisy,přehledy časování, aj.

Vítejte na https://www.facebook.com/pages/Francouzsky-na-Skype/372591716093972?ref=hl

Výslovnost francouzských souhlásek viz Francouzská výslovnost

2. díl, 12. 05. 2013: písmena D a F

Tout, toute, tous nebo toutes? V Radách & Fíglech.

11/05/2013.

Výslovnost francouzských souhlásek viz Francouzská výslovnost

První díl, 08. 05. 2013: písmena B a C

Slovesa 2. třídy v Radách & Fíglech

ze 7. 5. 2013.

Nová reference

od  paní Kristiny Kolenové ze 7. 5. 2013.

Rady & Fígle, článek DE, nebo DES?

5.5.2013

Rady & Fígle II. díl článku Věty důvodové a příčinné. Vyjádření důvodu a příčiny pro pokročilé.

3. 5. 2013

I. díl článku Věty důvodové a příčinné/Propositions subordonnées de cause v R&F

28. dubna 2013

 Do R&F připravuji příspěvek o větách důvodových a příčinných

28. dubna 2013.

V rubrice Rady & Fígle příspěvek Souhrnný přehled francouzských předložek

 23., 24. a 26.dubna 2013.

Nová reference

od paní Terezy Zíslerové z 21. dubna 2013.

V rubrice Rady & Fígle příspěvek Předložky à  a de.

21. dubna 2013.

Soutěž o kurz podle vlastního výběru vyhrává

paní Martina Vaníčková. 18. dubna 2013. Gratulujeme! 🙂 Kurz byl zahájen v pátek 3.5. 2013.

Nová reference

od Mode Maternité z 17. dubna 2013.

V rubrice Rady a Fígle aneb Jak na FJ příspěvek o srovnávání

14. dubna 2013.

Soutěž o kurz podle vlastního výběru

  • Podmínky  účasti
    stát se, nebo už být fanouškem naší FB stránky – To se mi líbí
    sdílet minimálně jednu reklamní fotku ( s linky)
    a pod sdílený příspěvek připsat « sdílím »
  • Probíhá do půlnoci 17.4.2013
  • Losování a  následné zveřejnění 18.4. 2013 zde a na FB stránce (ikona vpravo na horní liště)

V sekci Francouzská výslovnosti nové příspěvky

Pro vás, kteří jste se octli ve frankofonním prostředí, ale zatím se francouzsky nedomluvíte: text a audio.

 Kurz francouzské výslovnosti

Krásný den. Připravila jsem pro vás tento nový kurz. Kromě nácviku « naživo » zahrnuje zvukové nahrávky cvičení výslovnosti 16 samohlásek, 3 polosouhlásek a 17 souhlásek.

Každá nahrávka podává návod, jak hlásku správně vytvořit, a je koncipovaná tak, aby student mohl trénovat sám, aniž by si fixoval nesprávnou výslovnost.

Mou snahou bylo zaměřit nácvik pouze na vybranou hlásku a postupovat podle daného sledu.

Ke každé nahrávce jsem vytvořila doprovodný text, ve kterém najdete schémata a cvičení. Nacvičovaná hláska je v každém slovu označena, abyste si uvědomili spojitost s pravopisem a tak se naučili se i správně číst a psát.

Následovat bude řada cvičení k procvičování různých hlásek a nácvik čtení jednoduchých textů se správnou intonací.

Pro ilustraci je záznam 1. hlásky a doprovodný text umístěn v sekcích Kurzy/Ukázka a Ceník.

Kurz je pouze individuální – jinak se výslovnost naučit nedá;/