Francouzsky na Skype. Passé composé. Jednička mezi francouzskými minulými časy. Tvoření. A1.

Kdo stále ještě váháte, kterým z francouzských minulých časů začít, zbystřete.  Našli jste. Passé composé.

Lidový čas, kterému se podařilo z mluvy a téměř i z písma vypudit krásné a elegantní passé simple.

Zatímco ostatní francouzská passé umí vyjádřit drobné nuance vázané na minulost a vyjadřovat se bez nich tudíž dá, passé composé má za úkol zakotvit události, které se skutečně staly, v konkrétním čase. Kdy ? Kolikrát ? Odkdy dokdy ? Na jak dlouho ? Tedy pojmenovat to nejpodstatnější.

Jak se francouzské passé composé tvoří.

Z názvu vyplývá, že jde o čas složený. V jeho případě ze dvou částí : pomocného slovesa AVOIR v přítomném čase (vzácně a čím dál vzácněji être) & příčestí minulého významového slovesa.

Jak vybrat správné pomocné sloveso.

Ve valné většině případů je pomocným slovesem AVOIR. Ve francouzské gramatice reprezentuje AKCI (rod činný).

Pomocné sloveso être se pojí s PASIVITOU (rod trpný).  Do passé composé činného rodu se zapojuje jen ve vzácných případech.

< u všech zvratných sloves : je me suis levée, il s’est rasé, nous ne sommes pas encore réveillés

< ze zvyku a tradice u zhruba desítky sloves (naučit nazpaměť).

Jak odvodit příčestí minulé francouzských sloves.

Bez paměti nebo googlování se neobejdete, přesto se dá najít určitý systém, jak si francouzské příčestí minulé odvodit. Vodítkem je při tom koncovka infinitivu.

Tabulka udává skupiny nejčastěji užívaných typů francouzských sloves.

-er & être & naître Aller (allé, e, s, es),

 

Aimer (aimé)

Passer (passé, e, s, es)

Être (été)

Naître (né, e, s, es)

 -ir (většina) & rire& suivre-iFinir (fini)

 

Partir (parti, e, s, es)

Sortir (sorti, e, s, es)

Servir (servi)

Rire (ri)

Suivre (suivi)

-re-itCuire (cuit)

 

Construire (construit)

Traduire (traduit)

Conduire (conduit)

Dire (dit)

Interdire (interdit)

Ecrire (écrit)

-dre : typ prendre (odvozeniny) & mettre (odvozeniny)& s’asseoir-isPrendre (pris)

 

Comprendre (compris)

Apprendre (appris)

Mettre (mis)

Permettre (permis)

S’asseoir (assis, e, es)

-ir : tenir (odvozeniny)& venir (odvozeniny) & courir (odvozeniny)-uTenir (tenu)

 

Venir (venu, e, s, es)

Courir (couru)

-ire : lire & plaire-uLire (lu)

 

Plaire (plu)

-dre : rendre -uRendre (rendu)

 

Tendre (tendu)

Descendre (descendu, e, s,es)

Perdre (perdu)

-tre (kromě mettre)-uBattre (battu

 

Connaître (connu)

-ivre-uVivre (vécu)
-oir-uAvoir (eu)

 

Devoir (dû)

Voir (vu)

Pouvoir (pu)

Savoir (su)

Vouloir (voulu)

Pleuvoir (plu)

Recevoir (reçu)

.

 

-oire

-uBoire (bu)

 

Croire (cru)

-dre (typ joindre, craindre, peindre)-intJoindre (joint)

 

Craindre (craint)

Peindre (peint)

Eteindre (éteint)

Jiná důležitá slovesa, která nespadají do tabulek :

  • Faire : fait
  • Offrir : offert & Souffrir : souffert & Ouvrir : ouvert
  • Mourir : mort, morte, morts, mortes

Malý fígl pro efektivnější trénink.

Mnozí studenti si stěžují, že je pro ně obtížné postavit větu v passé composé v řeči.

Naučte se ji skládat postupně a celý proces tak zautomatizovat.

  • J’ai … j’ai … j’ai … j’ai pris… j’ai parlé … j’ai vu
  • Je suis … je suis…je suis….je suis sorti/sortie…je suis descendu/descendue

Stejně pro všechny osoby.

Princip je jednoduchý : časujete mám, máš, má … (vzácně jsem, jsi, je …) a za to nalepíte příčestí minulé.

Podobně

  • U zvratných sloves : je me suis…je me suis … je me suis ( nevyslovujete odděleně ž -m, ale ž’m’) … je me suis lavé/lavée … je me suis acheté/achetée … je me suis préparé/préparée … je me suis fait/faite atd.
  • A v záporu : je n’ai pas (ž’néPA) je n’ai pas… je n’ai pas… je n’ai pas mangé… je n’ai pas pris… je n’ai pas fini & Je ne me suis pas (ž’n’m’suiPAS) Je ne me suis pas… Je ne me suis pas … Je ne me suis pas révéillé/réveillée … Je ne me suis pas brossé/brosée …. Je ne me suis pas mis/mise atd.

Nespěchejte, mozek nakonec ustoupí, zvyk je železná košile,  jak se česky říká.

Bon courage et à bientôt ! 😊 Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2 se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 Responses to Francouzsky na Skype. Passé composé. Jednička mezi francouzskými minulými časy. Tvoření. A1.

  1. Pingback: Francouzština pro začátečníky. Sloveso AVOIR. | Irena Czuchová

  2. Pingback: Francouzsky s Irénou. Doplňovačka ve francouzském minulém čase Passé composé. Začátečníci | Irena Czuchová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)