Francouzsky s Irénou. Významy francouzského slovesa RENDRE. Francouzsky & Česky.

Základní význam francouzského slovesa RENDRE = VRÁTIT.

 • Vrátit, co jsme si půjčili : Tu pourrais me rendre le DVD ? = Mohl/a bys mi vrátit to DVD ?
 • Vrátit, co není v pořádku nebo co si nechceme nebo nemůžeme ponechat : Le directeur de thèse m’a rendu deux chapitres à refaire. = Vedoucí disertace mi vrátit dvě kapitoly k přepracování. & Joris a très envie de rendre le cadeau qui ne lui plaît pas. =Joris má velkou chuť vrátit dárek, který se mu nelíbí.
 • Vrátit na zpátek : Le serveur a rendu au client sa monnaie. =  Číšník vrátil hostu na zpátek. & Je te rends la parole. Je ne veux plus t’épouser.= Vracím ti slovo. Už se za tebe nechci provdat.
 • Vrátit původnímu účelu : L’association a réussi à rendre les vieilles halles aux maraîchers. = Spolku se povedlo vrátit starou tržnici zpátky trhovcům.
 • Navrátit : Après l’avoir guéri, le soigneur animalier a rendu à l’aigle sa liberté. = Poté, co pečovatel orla vyléčil, mu navrátil svobodu. & Ton geste aimable m’a rendu le sourire. = Svým milým jednáním jsi mi vrátil úsměv na tvář.
 • Oplatit : Merci pour votre très aimable accueil. J’espère que nous pourrons vous rendre votre invitation très bientôt. = Díky za milé přijetí. Doufám, že vám budeme moci brzy pozvání oplatit.
 • Prokázat službu : Si tu pouvais conduire ma fille à son entraînement, tu me rendrais un grand service. = Kdybys mohl/a odvést dceru na trénink, prokázal/a bys mi velkou službu.
 • Projevit poctu, úctu : Aux Invalides, le président de la République a rendu les honneurs militaires aux soldats tombés pour la France. = Prezident republiky vzdal v Invalidovně hold vojákům padlým za vlast.
 • Opětovat (pozdrav, úsměv) : En me croisant, il m’a rendu un sourire. = Když mě míjel, oplatil mi úsměv.
 • Odevzdat : Les étudiants sont appelés à rendre leurs tests avant la fin du cours. = Studenti jsou vyzváni, aby odevzdali testy do konce hodiny.
 • Vyjádřit, vystihnout : Ce traducteur est parvenu à rendre les nuances des pensées que l’auteur exprimait dans son œuvre. = Tento překladatel dokázal vystihnout všechny nuance myšlenek, které autor ve svém díle vyjádřil.
 • Zvrátit hovorově (vyblinkat) : L’enfant a rendu sa purée sur le gilet du papa. = Dítě vyblinkalo kaši tatínkovi na vestu.
 • Pustit šťávu (o potravinách) : La betterave rend beaucoup de jus à la cuisson. = Červená řepa při varu pustí spoustu šťávy.
 • Udělat nějakým : L’ail rend le corps vigoureux. = Česnek výrazně posiluje tělo.
 • Vypustit duši = rendre l’âme: L’heure n’est pas encore arrivée pour rendre l’âme. = Zatím nepřišel čas vypustit duši.
 • Vydechnout naposledy = rendre le dernier soupir & rendre son dernier souffle : Selon des études en 2018 plus de 500 passagers ont rendu leur dernier souffle en vol. = Podle studií během roku 2018 zemřelo za letu přes 500 cestujících.

SE RENDRE = vzdát se

 • Vzdát se : Ceci me dépasse. Je me rends. = Na to nemám. Vzdávám se.
 • Vzdát se (policii, spravedlnosti atd.) : Après deux ans de cavale, cet évadé s’est rendu à la police. = Po dvou letech na útěku se tento uprchlík vzdal policii.
 • Uvědomit si = se rendre compte : Ce matin je me suis rendu compte que je continue à croire au Père Noël. = Dnes ráno mi došlo, že ještě pořád věřím na Ježíška.
Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzsko-česká slovíčka a fráze, Francouzština pro úroveň B se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)