Francouzsky s Irénou. Vyjádření vůle francouzsky. Expression de la volonté. I. Slovesné výrazy. Constructions verbales.

Obecně platí, že po všech slovesech, která vyjadřují vůli, následuje subjonktiv nebo infinitiv.

Je veux/voudrais que tu viennes ce soir. = Chci/chtěl bych, abys dnes večer přišel.

Je veux/voudrais passer ce soir avec toi. = Chci/chtěla bych s tebou strávit dnešní večer.

Je te demande de m’aider. = Prosím tě, abys mi pomohl.

Je vous prie de remplir ce formulaire. = Žádám vás, abyste vyplnila tento formulář.

 

Přehled velmi užívaných slovesných výrazů vůle.

Avoir l’idée de = mít nápad : J’ai l’idée de partir pour Londres. = Napadlo mě jet do Londýna.

Avoir l’intention = mít v úmyslu : J’ai l’intention de prendre un bain. = Chtěla bych se vykoupat/dát si vanu.

Avoir envie de = mít chuť : J’ai envie de me promener. = Chce se mi projít.

Vouloir : chtít : Je veux faire un tour dans le quartier. = Chci se projít po čtvrti.

Décider de : J’ai décidé de prendre des vacances. = Rozhodl jsem se vzít si dovolenou.

 

Výrazy užívané ve formální komunikaci (administrativa, politické projevy, trh práce apod.)

Tenir à : Trvat na, záležet na < Je tiens à vous remercier pour votre soutien. =  Velice mi záleží na to, abych vám poděkovala za vaši podporu/Chtěl bych vám velice poděkovat za vaši podporu.

Insister : Naléhat, trvat na < J’insiste pour que vous acceptiez ce cadeau. = Trvám na to, abyste tento dárek přijal.

Exiger que : Vyžadovat, aby < Le PDG exige que ce projet soit achevé avant la fin de 2017. = Generální ředitel vyžaduje, aby byl tento projekt dokončen do konce roku 2017.

Entreprendre : Pustit se do, snažit se o < Le candidat du PS entreprend d’obtenir la confiance de ses électeurs. < Kandidát Sociálně demokratické strany se snaží získat důvěru svých voličů.

Etre disposé à : Být připraven na, k< Je suis disposée à partager mes expériences avec vous.  = Jsem připravena podělit se s vámi o své zkušenosti.

= Etre prêt à = être préparé à

Prendre le parti de : Postavit se za, zasadit se < Notre association veut prendre le parti des jeunes. = Naše asociace se chce zasadit o mladé lidi. o

Bâtir des projets : Budovat, plánovat < Ensemble, nous bâtissons un avenir meilleur. Společně budujeme lepší zítřky.

Persévérer : Vytrvat < Vous avez fait des progrès, persévérez dans ce sens ! : Udělali jste pokroky, jen tak dál.

Persister à : Urputně chtít < François Fillon persiste à croire qu’il peut encore devenir le président. = FF urputně věří, že se ještě může stát prezidentem.

Préméditer : Předem si promyslet < L’accusé avait prémédité son meurtre. = Obžalovaný si vraždu předem promyslel.

Prendre la décision de : Přijmout rozhodnutí < Notre société a pris la décision de créer 100 500 emplois en 2017. = Naše společnost přijala rozhodnutí vytvořit roku 2017 100 500 pracovních příležitostí.

Projeter à : Plánovat < Magali projette à monter sa boutique de produits locaux. = M. plánuje otevřít si krámek s místním zbožím.

S’acharner à : S vervou se pustit do < Mon webmaster s’acharne à mettre à jour mon site. < Můj webmaster se s vervou pouští do aktualizace mých stránek.

= S’entêter à INF : Pustit se tvrdohlavě do

Se déterminer à : Pustit se s odhodláním do < Je me suis déterminée à vous apprendre le français. < Pevně jsem se rozhodla vás naučit francouzsky.

S’obstiner à : zarytě trvat na < Lola s’obstine à contredire son professeur principal. = Lola vytrvale odmlouvá svému třídnímu učiteli.

Se résoudre à : Nakonec se rozhodnout < Suite à la réunion de parents d’élèves, Simon s’est résolu à payer à son fils un soutien scolaire. = Po třídních schůzkách se Simon přeci jen rozhodl zaplatit synovi doučování.

 V pokračování toho článku se s vámi ráda podělím o to, jak vyjádřit vůli jmény.

A très bientôt ! 🙂

Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)