Francouzsky s Irénou. Větné členy, které rozvíjejí francouzská slovesa. Compléments du verbe. B& C

 1. Le complément d’objet direct (COD)
 2. Le complément d’objet indirect (COI)
 3. Le complément d’objet second (COS)
 4. L’attribut du sujet
 5. Le complément d’agent
 6. L’attribut du COD
 7. Le complément circonstanciel

Le complément d’objet direct (COD)

Je to předmět, který rozvíjí sloveso přímo, tedy bez předložky. Ptáme se na něj otázkami QUI? QUO?

 • On regarde la télévision.
 • On la regarde.

Le complément d’objet indirect (COI)

Je to předmět, který se na sloveso váže pomocí francouzských předložek à nebo de. Ptáme se na něj otázkami A QUI? A QUOI ? DE QUI ? DE QUOI?

 • Je parle à ma mère.
 • Je lui parle.
 • Je parle de ma mère.
 • Je parle d’elle.
 • Je pense à mes projets.
 • J‘y pense.
 • Je me souviens de votre maison.
 • Je m‘en souviens.

Le complément d’objet second (COS)

Je to předmět nepřímý (COI). Rozlišuje se, pokud je francouzské sloveso doplněno oběma druhy předmětů zároveň, přímým (COD) i nepřímým (COI).

 • Je donne un cadeau à mon fils. V této větě je COD un cadeau + COS à mon fils.

L’attribut du sujet

Dá se přirovnat k české sponě. Rozvíjí jen francouzská slovesa stavu (être, devenir, paraître, sembler, rester, demeurer, avoir l’air …). Říká tedy, kdo nebo co podmět je, kým se stal, jaký se zdá, jak vypadá atd.

 • Paul est heureux.
 • Il est devenu informaticien.
 • Il est belge.
 • Il a l’air fatigué.

Le complément d’agent

Je to větný člen, který se vyskytuje jen ve francouzském trpném rodě (voix passive).
Říká kým nebo čím je akce způsobena. Věta může fungovat i bez něj. Poznáte ho podle předložky par, de (v klasickém stylu) a avec (v hovorové větě). Tyto francouzské předložky jsou v tomto případě synonymní.

 • La maison est construite par les maçons.
 • Le patron est respecté de ses employés.
 • Ce document est corrigé avec un logiciel.

L’attribut du COD

Tento větný člen rozvíjí předmět přímý (jaký je, kým nebo čím je)

 • Le tribunal déclare cet homme (COD) coupable. (A-COD).
 • Le mariage a rendu mon frère (COD) heureux. (A-COD)
 • Mon voisin prend sa femme (COD) pour la meilleure au monde (A-COD).

Le complément circonstanciel

Vyjadřuje okolnost, za které děj probíhá. Věta může fungovat bez něj. Z českých větných rozborů ho znáte jako příslovečné určení.

 • Gaston parle vite. (comment? –CC de manière/způsob)
 • Vous venez de République tchèque. (d’où? — CC de lieu/ místa)
 • On va se retrouver ce soir (quand? — CC de temps/času)

Dívejte se na větu jako na puzzle. Klíčem k úspěchu je dobře se dívat a položit tu správnou otázku. Myslím na vás a držím vám palce. Kdo se učí, naučí se. A francouzsky se může naučit každý.

Bon courage ! 🙂 Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B, Francouzština pro úroveň C. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

3 Responses to Francouzsky s Irénou. Větné členy, které rozvíjejí francouzská slovesa. Compléments du verbe. B& C

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)