Francouzsky s Irénou. Telefonujeme francouzsky. Ukázka formálního hovoru.

Namluvili jsme vám krátký telefonický rozhovor pro případ, že dotyčný není k zastižení a vy necháváte své telefonní číslo, nebo — pokud jste v roli recepčního, si telefonní číslo zapisujete. Splést se, jak uslyšíte, může každý.

Bonne réception et une très belle journée! 🙂 Iréna

Réceptionniste: AL2M, bonjour.

Cliente: Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Novotny, s’il vous plaît./ Dobrý den, chtěla bych mluvit s panem N.

R: Je suis désolé, il est occupé pour le moment et il a demandé qu’on ne le dérange sous aucun prétexte./ Je mi líto, právě teď nemůže, požádal mě, aby ho nikdo pod žádnou záminkou nerušil.

C: Très bien. Vous savez à quelle heure il sera disponible?/ Dobře. Víte, v kolik hodin bude mít čas?

R: Je pense que d’ici une heure il n’y aura pas de problème. Voulez-vous le rappeler ou bien lui laisser un message?/ Myslím, že za hodinu by to neměl být problém. Zavoláte si znovu, nebo mu necháte vzkaz?

C: S’il pouvait me rappeler cela m’arrangerait à vrai dire. Je suis Madame Bélier et mon numéro est le 03 86 54 23 13. / Popravdě by mi vyhovovalo, kdyby mi mohl zavolat. Jsem paní B. a moje číslo je…

R: C’est bien le 03 86 55 23 13? /Je to správně …? 

C: Non, non, c’est le 03 86 54 23 13. /Ne, je to …

R: 0-3-8-6-5-4-2-3-1-3.

C: Oui, c’est bien ça. Mais n’oubliez pas, c’est vraiment très important. /Ano, to je ono. Ale nezapomeňte, je to velice důležité.

R: Vous pouvez compter sur moi, je vais lui laisser une note sur son bureau. /Můžete se na mne spolehnout, nechám mu vzkaz na jeho stole.

C: Merci. C’est aimable de votre part. /Děkuji, to je od vás milé.

R: Je vous en prie, au revoir. /Není zač, na shledanou.

C: Au revoir. 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzsko-česká slovíčka a fráze, Porozumění francouzština. Audio, Profesní francouzština. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)