Francouzsky s Irénou. Savoir-vivre. Vocabulaire /Slušné chování. Slovní zásoba

Aimable- laskavý
Avoir des égards pour qqn- brát ohled na koho
Avoir du tact – mít takt, být taktní
Avoir honte de qqn- stydět se za koho
Bien/mal éduqué, e – Dobře/špatně vychovaný
= Bien/ mal élevé
Chaleureux- vřelý, srdečný
Conforme aux usages – přizpůsobivý
Considérer = zvážit, pokládat za
Contraire aux usages – proti zvyklostem
Convier qqn à – pozvat koho ke stolu
Correct vs incorrect – správný x nesprávný
Courtois – dvorný, zdvořilý
Distingué – s vybraným chováním
Éduquer/ l´éducation – vzdělávat & vychovávat
Embarrasser qqn – přivést koho do rozpaků
Mettre qqn dans l´embarras – uvést někoho do rozpaků
Être attentionné – pozorný, ohleduplný
Être en avance x en retard – být napřed x pozadu, mít zpoždění
Être embarrassé, gêné, intimidé – být v rozpacích
Être mal à l´aise – necítit se příjemně v dané situaci
Être raffiné – élegantní, jemný, kultivovaný
Être un mufle –být buran
Être vieux jeu – být „stará škola, konzervativní
Faire la bise à qqn – políbit koho na tvář
Faire la baise-main – políbit komu ruku
Faire un impair – udělat chybu, zachovat se nešikovně = Mettre les pieds dans le plat -»šlápnout do toho »= hovorově Faire une gaffe = udělat botu
Gêner qqn = vadit komu
La gêne- nesnáz, potíž, rozpaky…
Grossier – hrubý
Inconvenant–nevhodný
Inculquer des règles – vštěpovat pravidla
Insulter qqn/ une insulte – urazit koho / urážka
Inviter qqn/ une invitation – pozvat koho / pozvání, pozvánka
Jurer/un juron – = klít/zakleni, nadávka (aby si ulevil)
Jurer comme un charretier – klít jako dlaždič
L´amabilité (f) – přívětivost, laskavost
L´éducation (f)– výchova
L´étiquette (f)- etiketa- pravidla slušného chování ( + nálepka)
L´honneur (m)/honorer qqn, qqc– čest, pocta/ poctít koho, co
L´honorabilité (f)/ honorable – reputace, dobré jméno/ vážený, ctěný
L´hospitalité (f)- pohostinnost
L´insolence – troufalost, opovážlivost
Insolent – troufalý, opovážlivý, á
La bienséance – slušnost
La civilité – zdvořilosť, civilizovanost
La courtoisie- dvornost
La décence – decentnost, nevtíravost
La déférence – úcta, ohled, zájem o druhé
La délicatesse– jemnost, choulostnivost, ožehavost
Être en délicatesse avec qqn = être en mauvais termes avec qqn = mít s někým špatné vztahy
L´indélicatesse – hrubost, netaktnost, necitlivost
La dignité/digne – důstojnost/ hodný čeho (digne de confiance = hodný důvěry)
La distinction – ici : vznešenost, vybranost (o chování)
La galanterie/galant – galantnost / galantní, dvorný
La honte/honteux – hanba/hanebný
La politesse x l´impolitesse – zdvořilost, uhlazenost x nezdvořilost
Poli x impoli – zdvořilý x nezdvořilý
La ponctualité – dochvilnost, precisnost
Ponctuel- dochvilný, pečlivý
La respectabilité – úctyhodnost
La sociabilité/ sociable – společenskost/společenský
La tradition/traditionnel – tradice/ tradiční,
La vulgarité/vulgaire – přízemnost, nestoudnost, sprostota /sprostý
Le protocole- protokol, soubor společenských pravidel
Le tact – citlivost, ohleduplnost
Les bonnes manières – vybrané chování
Les mœurs – mravy
Les us et coutumes – zvyklosti a tradice
Pratiquer/la pratique – Uplatňovat v praxi/praxe
Respecter/le respect – respektovat/respekt, ohled
Respectueux – kdo má respekt, respektující, ohleduplný
Saluer/les salutations –pozdravit/ pozdravy
Se comporter/un comportement – chovat se/ chování
= Se conduire/une conduite
Se tenir bien/ mal- chovat se dobře/špatně
Serrer la main à qqn – potřát si rukou s někým
Un homme du monde – člověk, který se umí pohybovat v dobré společnosti
Un code- soubor pravidel
Un convive – host ke stolu, hodovník
Un égard – ohled
Un gros mot – sprosté slovo
Un hôte – hostitel + host
Un invité- host
Un principe – princip, zákon, pravidlo
Un usage – praktika, užití, zvyklost
Une attitude – postoj, chování, vystupování
Une cérémonie – obřad
Une convenance – vhodnost, přiměřenost
Une coutume – zvyk
Une culture- kultura, vzdělanost, rozhled
Une façon = Une manière – způsob
Une formalité – vhodná praktika, formalita
Une grossièreté – hrubost, vulgárnost
Une habitude- zvyk
Une personne comme il faut- člověk, jak se sluší a patří
Une poignée de main – stisk ruky

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzské idiomy, Tchèque langue étrangère. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)