Francouzsky s Irénou. QUI nebo QUE ? Francouzské vztažné věty. Lekce & Cvičení. Začátečníci A0 & A1.

Tato zájmena patří mezi zájmena vztažná.

Kdy které zájmeno užít ?

QUI = podmět

 • Není podstatné, kterého rodu a čísla je podmět, ani to, jestli se jedná o osobu, zvíře nebo věc.
 • Když zájmeno QUI vynecháme, věta funguje dál.
 • Za QUI následuje přísudek.
 • Zájmeno QUI se nikdy nekrátí.
 • Pozor si dávejme na jeho výslovnost : « ki ».

Příklady

Le monsieur me parle. + Ce monsieur est mon père. = Le monsieur qui me parle/ est mon père. Ten pán, který/co se mnou mluví, je můj otec.

La dame a un petit chien. + Cette dame est ma voisine. = La dame qui a un petit chien/ est ma voisine. Ta paní, která/co má malého psa, je moje sousedka.

Les livres sont posés devant toi. + Ces livres sont à Philippe. = Les livres qui sont posés devant toi/ sont à Philippe. Ty knihy, které/co leží před tebou, jsou Philippa.

QUE = předmět přímý (bez předložky), zvaný COD

 • Opět nezáleží na rodu a čísle předmětu, ani na tom, jestli se jedná o osobu, zvíře nebo věc.
 • Když zájmeno QUE vynecháme, věta nefunguje.
 • Za QUE následuje podmět následující věty.
 • Zájmeno QUE se krátí v těchto případech :
 1. Que + il = qu’il (výslovnost « kil »)
 2. Que + elle = qu’elle (výslovnost « kel »)
 3. Que + on = qu’on (výslovnost « kɔ̃ »)
 • Před ostatními zájmeny se nekrátí. (výslovnost “k”)

Příklady

Tu vois le monsieur ? + J’ai rencontré ce monsieur hier. = Tu vois le monsieur que j’ai rencontré hier ? Vidíš toho pána, kterého jsem potkal/a včera ?

Paul lave la voiture. + Cette voiture est à son frère. = La voiture que Paul lave/est à son frère. To auto, které Paul myje, je jeho bratra.

La voiture qu’il lave/ est à son frère. = To auto, které myje, je jeho bratra.

On achète les fleurs. + J’offrirai ces fleurs à ma copine. = J’offrirai les fleurs qu’on achète/ à ma copine. Věnuji ty květiny, které kupujeme, své holce/kamarádce.

Poznámka 1. Ve složených časech a způsobech (passé compose, conditionnel passé, futur intérieur, atd) je potřeba zakončit příčestí minulé (participe passé) podle rodu a čísla tohoto typu předmětu. Na to teď není dobrá chvíle. To se naučíte později.

J’adore les fleurs (množné číslo, rod ženský ) que tu m’as achetées. (acheté + es : koncovka množného čísla, rodu ženského)

Proto tu teď nabídnu věty, kde je tento typ předmětu pouze v čísle jednotném a rodu mužském. Tato shoda tu není patrná.

J’adore le CD que tu m’as acheté. = Mám moc rád/a to CD, které jsi mi koupil/a.

Poznámka 2. Tento typ vložených vět se neodděluje čárkami. Abyste se lépe orientovali, oddělila jsem je odrážkami.

Chcete si vyzkoušet, jak jste pravidla pochopili, na malém cvičení ?

CVIČENÍ. QUI nebo QUE ?

 1. La voiture est garée devant notre maison. La voiture est à mon voisin. < La voiture … est garée devant notre maison/ est à mon voisin.
 2. La chambre est au premier étage. La chambre est très grande. < La chambre … est au premier étage/ est très grande.
 3. J’aime les chats. Les chats sont adorables. < J’aime les chats … sont adorables.
 4. Dana aime Karel. Karel est un collègue de son frère. < Dana aime Karel … est un collègue de son frère.
 5. Je vois un homme. L’homme travaille avec mon père. < Je vois l’homme … travaille avec mon père.
 6. On a acheté un billet. Où est le billet ? < Où est le billet … on a acheté ?
 7. Elle a apporté un vin. Où tu as mis le vin ? < Où tu as mis le vin … elle a apporté.
 8. Nous avons trouvé un smartphone. Le smartphone ne marche pas. < Le smartphone … nous avons trouvé/ ne marche pas.
 9. Paul a retrouvé ton sac. Il a perdu ce sac hier. < Paul a retrouvé le sac … il a perdu hier.
 10. Ma copine a fait un gâteau. Son gâteau est délicieux. < Le gâteau … ma copine a fait/ est délicieux.

ŘEŠENÍ CVIČENÍ. QUI nebo QUE ? PŘEKLAD DO ČEŠTINY

La voiture QUI est garée devant notre maison est à mon voisin. (La voiture est garée devant notre maison …) To auto, které je zaparkované před naším domem, je mého souseda.

La chambre QUI est au premier étage est très grande. (La chambre est au première étage…) Ten pokoj, který je v prvním patře je veliký.

J’aime les chats QUI sont adorables. (les chats sont adorables) Mám rád/a kočky, které jsou rozkošné.

Dana aime Karel QUI est un collègue de son frère. (Karel est un ami…) Dana miluje Karla, který je kolegou jejího bratra.

Je vois l’homme QUI travaille avec mon père. (l’homme travaille …) Vidím (toho) muže, který pracuje s mým otcem.

Où est le billet QU’on a acheté ? ( billet on a acheté ) Kde je ten lístek, který jsme koupili/koupily ?

Où tu as mis le vin QU’elle a apporté. (le vin elle a apporté) Kam jsi dal/a to víno, které (ona) přinesl/a ?

Le smartphone QUE nous avons trouvé ne marche pas. (le smartphone nous avons trouvé) Ten smartphone, který jsme našli/našly, nefunguje.

Paul a retrouvé le sac QU’il a perdu hier. (le sac  il a perdu) Paul (znovu) našel tu tašku, kterou (on) včera ztratil.

Le gâteau QUE ma copine a fait est délicieux. (le gâteau ma copine a fait) Ta buchta, kterou dělala moje holka/kamarádka, je výtečná.

Příspěvek byl publikován v rubrice Cvičení z francouzštiny, Francouzská gramatika, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)