Francouzsky s Irénou. Podmiňovací způsob minulý. Conditionnel passé. B

  1. Vysvětlení
  2. Tvoření
  3. Příklady

Co je francouzský podmiňovací způsob minulý (Conditionnel passé)?

Je to druh francouzského podmiňovacího způsobu, který vyjadřuje objektivní podmínku, co už není možné splnit: je na ni jednoduše pozdě a teď už se dá buď jen vyčítat, nebo fňukat nad rozlitým mlékem. Do češtiny se dnes překládá výrazy měl/měla jsem atd.

Jak se tvoří francouzský podmiňovací způsob minulý (Conditionnel passé)?

AVOIR/ÊTRE au Conditionnel simple + participe passé

Jako všechny francouzské složené časy a způsoby se skládá z tvaru pomocného slovesa, v tomto případě je v podmiňovacím způsobu přítomném, a příčestí minulého významového slovesa.

Jednoduše řečeno: vycházet můžete z tvaru Passé composé (včetně výběru pomocného slovesa) a jen převést AVOIR /ETRE do podmiňovacího způsobu.

pouvoir: j’ai pu < j’aurais pu

devoir: j’ai dû < j’aurais dû

Kdy se užívá francouzský podmiňovací způsob minulý (Conditionnel passé)? Příklady.

POZDNÍ LÍTOST

(Aimer, souhaiter, apprécier, préférer, vouloir)

  • J’aurais préféré faire un peu plus d’exercices. = Raději jsem měl/a jsem víc cvičit.
  • J’aurais aimé épouser Karel Gott. =Měla jsem se provdat za Karla Gotta.

VÝČITKA

(Pouvoir, devoir)

  • Tu aurais pu me prévenir quand même. = Přece jenom jsi mi to mohl/a dát vědět dřív.
  • Tu aurais mieux fait de te taire ! = Měl/ jsi raději mlčet. Udělal/a bys líp, kdybys byl/a zticha.

To víte, že vám nachystám cvičení. Přece vás nenechám zahálet. 🙂

Bonne journée sans remord, ni reproches ! 🙂 Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)