Francouzsky s Irénou. On. Zájmeno neznámé ?

« Mohla byste mi prosím vyčasovat sloveso PARLER v přítomném čase ? », sonduji terén u nově příchozí klientky.

Jde jí to výborně. « Je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, ils parlent, elles parlent. »

« Krása. Moc děkuji. Ale na jednu osobu jsme zapomněly. »

« ? »

« On … ? »

« Ale to jsem říkala. Il parle !»

Kdyby to byl případ ojedinělý, mávnu rukou, paní zasvětím a jedeme dál. Kéž by to byl případ ojedinělý !

Jenže málokterý cizinec bere toto zájmeno v potaz. Vzhledem k jeho širokému užití zejména v řeči může ale jeho neznalost představovat jistý handicap.

A tomu můžeme předejít.

Co zájmeno ON znamená ?

Tato zkomolenina latinského slova HOMO které se ve francouzštině zabydlelo i jako HOMME, znamená člověk. Zpočátku se také jako podstatné jméno chovala, s čímž jsme se nepřestali setkávat především ve vyšším stylu. Viz Ces gestes ce que l’on fait tous au volant<doslova Tato gesta, jenž děláme za volantem všichni.

Postupem času se slovo ustálilo jako podmětné zájmeno. Schválně uvedu stejnou větu, abych vám ukázala, že se význam nezmění, pouze klesne na neutrální stylistickou úroveň : Ces gestes ce qu’on fait tous au volant. < Tato gesta, která děláme za volantem všichni.

Ve spisovné francouzštině tedy toto zájmeno vyjadřuje všeobecný podmět. Osoba NOUS označuje konktrétní MY.

Le soir, on rentre chez soi. = tout le monde, chaque personne. <  Každý večer se vracíme domů= všichni, každý člověk.

Vs. Le soir Philippe et moi, nous rentrons chez nous. < Každý večer se já a Philippe vracíme domů.

On ne fume pas ici. < Tady se nekouří. Vs. Nous (Philippe et moi) ne fumons pas ici. < My (já a Philippe) tu nekouříme.

 

Chaos pro cizince představuje plýtvání zájmenem ON ve francouzštině hovorové.

Proč ?

Podle mé soukromé teorie za tím stojí maminky. Česká maminka jásá : To jsme se pěkně vyhajali ! A slibuje : Teď se hezky napapáme a pak si půjdeme hrát. Francouzská maman dělá to samé : Qu’on a bien dormi ! Maintenant on mange et après on va jouer !

A tak zatímco Češi nešetří osobou MY (možná si vzpomenete na příklady ze školních let typu Živočichy dělíme na obratovce a bezobratlé), Francouzi podobně zacházejí s osobou ON.

Navíc kdo se učí časovat slovesa, si asi všiml, jak je jednotné číslo směšně lehké ve srovnání s plurálem, navíc všechny tři tvary zní často stejně :

Je prends, tu prends, il+elle+on prend vs. Nous prenons, vous prenez, ils prennent.

To by musel být jeden cvok, aby takové výhody nevyužil.

Malá ukázka.

On sort, toi et moi ? (Nous sortons ?) < Vyrazíme ? (my)

Non ! On quitte pas la table avant de finir son assiette ! (Ne quitte pas la table avant de finir ton assiette !) < Nevstávej od stolu, dokud jsi nedojedl. (ty)

Monsieur, on peut avoir l’addition, s’il vous plaît ? (Apportez-nous l’addition !) <Můžeme dostat účet, prosím ? (my)

Ah ! Quand même ! On vient au cours, Mesdemoiselles ? On a failli commencer sans vous. (Vous êtes enfin arrivées au cours ! Nous avons failli commencer sans vous.) < Přece jen jste dorazily na vyučování, slečny. Málem jsme začali bez vás. (vy)

Qu’est-ce qu’on fait, Madame ? On raccourcit un peu ? (Vous voulez que je raccourcisse vos cheveux ?) < Co mám dělat ? Trochu vlasy zkrátím ? (já)

On fait la vaisselle, Paul ? (Lave la vaisselle, Paul.) < Umyj to nádobí, Paule. (ty)

Ces voisins-là ! C’est in-croyable ! Quel bruit on fout la nuit ! (Ces voisins font du bruit incroyable la nuit.) < To je neuvěřitelný, jakej brajgl v noci dělaj tyhle sousedi ! (oni)

Désolée. Faut que j’y aille. On m’attend là. (Ils m’attendent.) < Promiňte, už musím, čekají mě. (oni)

Co tedy říct závěrem ?

Bez alespoň pasivní znalosti zájmene ON lze těžko komunikovat.

Jeho užití přináší mnohé výhody :

  • Nemusíme časovat slovesa v množném čísle, tak obtížném. Nahradí zejména osoby NOUS, VOUS, ILS, ELLES.
  • Oznamovací větou vyjádříme přání, rozkaz a příkaz, aniž bychom se druhého dotkli.
  • Neartikuluje se, jeho výslovnost nepředstavuje žádnou námahu.
  • Zůstáváme neosobně zdvořilí.

A nevýhody ?

  • Nezvyk a nedůvěra. Kategorie Čechům cizí, tedy podezřelá.
  • Dezorientace. Cizinec musí přemýšlet nad kontextem.
  • Záměna s českým ON, které se automaticky vybaví na základě zkušenosti z mateřštiny.

Další negativa mě nenapadají. Ale třeba se o ně budete chtít podělit ?

 

En tout cas, on y va et bon courage ! 🙂 Irena

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Jak se naučit francouzsky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 reakce na Francouzsky s Irénou. On. Zájmeno neznámé ?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)