Francouzsky s Irénou. Odvozování ve francouzštině I

Odvozování (derivace)

Tento způsob tvoření nových slov patří ve francouzštině k nejdůležitějším prostředkům obohacování slovní zásoby.

Nepravá derivace :

slovo se stane jiným slovním druhem beze změny

Substantiva

Z adjektiva : un riche, les pauvres, le journal, une maxime, le vrai, le beau, l’agréable

Z přivlastňovacího zájmene :les tiens

Z číslovky : le tiers, le vingtième

Ze slovesa : le devoir, le savoir, le doute, le débutant, des allées et venues

Z příslovcí : le dessus

Z předložek : le pour, le contre, le qu’en dira-t-on, le qui-vive, un va-et-vient

Adjektiva

Ze substantiva : drôle, espiègle, ladre, rose

Ze slovesa : touchant, amusant, poli, connu

 

Předložky

Z adjektiva : sauf, plein

Ze slovesa : pendant, durant, excepte, vu

 

Spojky

Ze slovesa : soit

Z příslovcí : aussi, ainsi, cependant

 

Citoslovce

Ze všech slovních druhů a výrazů: attention! (sub.), bon! (adj.), allons! (slov.), n’est-ce pas?

Odvozování příponami (sufixy)

K samotnému slovu: cheval + -ier = chevalier

Odtržením původní koncovky a přidáním nové : arm/e + -ée = armée ; livr/er + -aison = livraison

 

Tento druh derivace často provází pravopisné změny:

Raison –raisoNN-er (zdvojení koncové souhlásky)

Fer-blanC — ferblantier (vynechání koncové souhlásky

Bœuf — bOUvier ; œuvre — OUvrage (změna v kořeni)

 

Francouzština rozlišuje tzv. lidové (spontánní) odvozování (koncovkami -able, -aison, -é, -eur, -er, -ier, -été, -té, -ure atd.) a odvozování odborné (řízené), např. -aire, -an, -ateur, -ation, -atoire, -ible, -ine, -ique, -isme, -iste atd. (příklady slov uvedu v pasáži věnované jednotlivým koncovkám) Tento dvojí směr derivace dává odpověď na otázku, proč existuje více druhů koncovek pro pojmenování téže skupiny slov (činnost, profese, výsledek činnosti apod.).

Často totiž oba způsoby probíhaly souběžně.

 

-aison (lid.) : exhal-aison x -ation (odb.) : conserv-ation

-el :mort-el x -al : fat-al

-eur :pêcheur x –ateur : cultivateur

-ier : prem-ier x –aire : prim-aire

-oir : lav-oir x -atoire : conserv-atoire

-ure : arm-ure x -ature : arm-ature

 

Příště: O původu francouzských přípon a jejich významu

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Jak se naučit francouzsky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)