Francouzsky s Irénou. L’expression de la conséquence. Jak vyjádřit důsledek ve francouzské větě I

  1. Abecední přehled nejběžněji užívaných výrazů
  2. Výběr hovorových vyjádření důsledku

 

Abecední přehled nejběžněji užívaných výrazů

 

Ainsi<tudíž

Pokud za ainsi nenásleduje čárka, vyžaduje výraz inverzi.

Vybraná FJ.

Aucun taxi n’était en vue, ainsi les hommes d’affaire parisiens étaient-ils obligés de prendre le métro.<Žádné taxi nebylo na dohled, pařížští obchodníci byli tudíž nuceni jet metrem.

 

Alors< takže, a tak

Il n’y avait pas de taxi, alors les hommes d’affaire parisiens n’avaient qu’à prendre le métro.<Nebylo tam žádné taxi, a tak museli jet pařížští obchodníci metrem.

Neutrální FJ.

 

Aussi <tak tedy

Viz ainsi.

Aucun taxi n’était en vue, aussi les hommes d’affaire parisiens étaient-ils obligés de prendre le métro.<Žádné taxi nebylo na dohled, tak tedy byli pařížští obchodníci nuceni jet metrem.

Vybraná FJ.

 

C’est pour cela que<proto tedy, tak tedy

Aucun taxi n’était pas en vue c’est pour cela les hommes d’affaire étaient obligés de prendre le métro. <Žádné taxi nebylo na dohled, proto tedy byli pařížští obchodníci nuceni jet metrem.

Vybraná FJ.

 

C’est pourquoi< proto

Il n’y avait pas de taxi, c’est pourquoi les hommes d’affaire parisiens ont pris le métro.< Žádné taxi tam nebylo, proto museli jet pařížští obchodníci metrem.

Neutrální FJ.

 

C’est la raison pour laquelle <a z toho důvodu

Aucun taxi n’était pas en vue c’est la raison pour laquelle les hommes d’affaire étaient obligés de prendre le métro. <Žádné taxi nebylo na dohled, a z toho důvodu byli pařížští obchodníci nuceni jet metrem.

Vybraná FJ. Šetřit jako šafránem.

 

D’où/de là + podstatné jméno <z toho plyne< proto 

Vyjadřuje důsledek, který je adresátu známý.

Aucun taxi n’était pas en vue d’où/de là leur décision de prendre le métro.<Žádné taxi nebylo na dohled, proto se rozhodli jet metrem.

Neutrální FJ.

 

De ce fait<z toho důvodu

Aucun taxi n’était pas en vue, de ce fait, les hommes d’affaire ont pris le métro.<Aucun taxi .<Žádné taxi nebylo na dohled, z toho důvodu jeli pařížští obchodníci metrem.

Neutrální FJ.

 

De (telle) façon que/de (telle) manière/sorte* que+ oznamovací způsob*< tím pádem, a tak tedy

Vyjadřuje důsledek, který je zřejmý.

Les hommes d’affaire ont pris le métro de telle façon/manière qu’ils sont arrivés à l’heure à la réunion.< Pařížští obchodníci jeli metrem, a tak tedy dorazili na jednání včas.

*De (telle) sorte que+oznamovací způsob je mnohem méně užívaná varianta

Neutrální FJ.

 

Dès/depuis lors<od té doby tedy

Kromě důsledku vyjadřuje i moment, v němž důsledek vznikl nebo od kterého se odvíjí. Romain a vécu un atroce accident, a dès/depuis lors perdu de goût de conduire.<Romain zažil těžkou nehodu, od té doby tedy ztratil chuť řídit.

Neutrální FJ.

 

Donc

Viz alors.

Il n’y avait pas de taxi, les hommes d’affaire parisiens donc n’avaient qu’à prendre le métro.<Nebylo tam žádné taxi, a tak museli jet pařížští obchodníci metrem.

 

En conséquence /par conséquent<tudíž, následkem čehož, v důsledku čehož

En conséquence de la crise économique, l’euro est devalué de près de 10 %. < V důsledku ekonomické krize euro kleslo přibližně o 10 %.

Administrativní, ekonomická, právní FJ.

 

Si bien que

 Viz de façon que atd.

Les hommes d’affaire ont pris le métro si bien qu’ils sont arrivés à l’heure à la réunion. < Pařížští obchodníci jeli metrem, a tak tedy dorazili na jednání včas.

Neutrální FJ.

 

Tant de + podstatné jméno)/tant que + sloveso//tellement de + podstatné jméno)/tellement que + sloveso< tak, že/tolik, že/tak moc/že/natolik, že

Kromě důsledku vyjadřuje i míru.

Elle a tant/tellement de travail qu’elle n’a pas le temps de fréquenter des bistros. < Má tolik práce, že nemá čas navštěvovat bistra.

Elle travaille tant/tellement qu’elle omet sa vie privée. Tak moc pracuje, že zapomíná na svůj osobní život.

Neutrální FJ

 

Výběr hovorových vyjádření důsledku

Odpovídají českému takže.

 

Bilan/total

Zřejmě z účetnictví. Shrnuje výsledek.

J’ai eu une enguelade avec ma copine ; bilan/total : elle a fait sa nuit chez sa mère.<Chytnul jsem se s mojí holkou, takže šla spát ke svojí mámě.

 

Comme quoi

Hovorová obdoba c’est pourquoi.

 

Ma copine m’ai fait cocu avec mon meilleur pote comme quoi je me sens foutu. <Moje holka mi nasadila parohy s mým nejlepší kámošem, takže se cejtím vyřízenej.

 

Du coup

Hovorová obdoba en conséquence.

J’ai loupé mon train, du coup j’ai pris un taxi.<Prošvihnul jsem vlak, takže jsem si vzal taxíka.

 

Et

Důsledek vyplývá jen z intonace.

J’ai trop bouffé et j’suis malade.<Přecpal jsem se, takže je mi blbě.

.

Morale (de l’histoire)/Moralité

Z pohádek a La Fontainových bajek, které končí mravním poučením.

Il a prêté du fric à un pote. Il l’a jamais revu depuis. Morale : chacun pour soi.<Půjčil prachy jednomu kámovi. Už ho v životě neviděl. Takže se má každej starat vo sebe.

 

Voilà pourquoi

Hovorová obdoba c’est pourquoi.

Il n’arrête pas de raconter la salade ; voilà pourquoi personne prend plus ses blagues au sérieux.<Furt vykládá pohádky, takže těm jeho kecům už nikdo nevěří.

 Bon apprentissage! Et à bientôt! 🙂 Irena

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzské idiomy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)