Francouzsky s Irénou. Les chiffres et les nombres. Vocabulaire. Čísla. Slovní zásoba.

Un chiffre pair = sudé číslo

Un chiffre impair = liché číslo

Un nombre à deux chiffres = dvojmístné číslo

Un chiffre rond = celé číslo& číslo dělitelné deseti (60)

Un chiffre exact = desetinné číslo (57,8)

Arrondir à (160) = zaokrouhlit na (60)

Calculer = spočítat

Compter = počítat

Compter de tête = faire ses calculs de tête =s/počítat z hlavy

Compter avec/sans calculette = počítat s/bez kalkulačky

Etre bon en calcul mental = být dobrý v počítání z hlavy

Vs Etre mauvais/nul en calcul mental

Faire une erreur de calcul = přepočítat se

Faire le total = sečíst všechny položky, dojít ke konečnému výsledku

Le montant = částka

La somme = suma

L’addition (f)= součet (účet v restauraci, v kavárně …), sčítání

Additionner = sčítat

La soustraction = odčítání

Soustraire = odčítat

La multiplication = násobení

Multiplier = násobit

La division = dělení

Diviser = dělit

< 3 plus 5 égale 8 = 3+5 = 8

< 8 moins 3 égale 5 = 8 – 3 = 5

< 2 multiplié par 2 égale 4 = 2 x 2 = 4

< 4 divisé par 2 égale 2 = 4 : 2 = 2

 

La table de multiplication = násobilka

La fraction = zlomek

La moitié = polovina

Le tiers = třetina

Le quart = čtvrtina

Le cinquième = pětina

Le dixième = desetina

Le centième = setina

Le millième = tisícina

La puissance = mocnina < le nombre carré  = druhá mocnina & le cube = třetí mocnina

Doubler = zdvojnásobit

Tripler = ztrojnásobit

Quadrupler = zčtyřnásobit

Le pourcentage = procentní podíl

1% = un pour cent = 1 procento

Faire la moyenne de = dělat průměr

En moyenne = v průměru

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzské idiomy, Francouzsko-česká slovíčka a fráze, Tchèque langue étrangère. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)