Francouzsky s Irénou. Jak rozpoznatfrancouzské příčestí přítomné/participe présent

Pokud sloveso končí na -ANT, může se jednat o příčestí přítomné i o  přídavné jméno slovesné.

Jak je tedy rozpoznat ?

 

íčestí přítomné:

Je NESKLONNÉ  (‚chemin faisant‘; c’est en jouant’…)

a do ČJ se dá přeložit větou nebo příslovcem 

 

Jinak ho poznáte i takto :

doprovází ho příslovce :

Les personnes voyageant dans ces pays prennent de gros risques. Lidé cestující do těchto zemí jdou do velkého rizika. Lidé, kteří cestují …

L’affaire, tournant mal, fut abandonnée. Od této nepříznivě se vyvíjející věci se upustilo./ Od věci, která se vyvíjela nepříznivě,…

– lze ho užít po záporu :

N‘en pouvant plus, je décidai d’abandonner. Už jsem nemohl dál a rozhodl se toho nechat.

Il s’est tordu la cheville en courant = vymkl si kotník při běhu/ když běhal.

_ lze je nahradit VV nebo přechodníkem (gérondivem). Toto pravidlo ale pomůže jen pokročilým

Il s’est tordu la cheville en courant = c’est parce qu’il courait qu’il s’est tordu la cheville.

POZOR !!!!

Ze 17. století, kdy se tato příčestí shodovala v rodě a čísle, zůstalo několik výjimek :

les ayants-droits, les ayants-cause, les tenants et les aboutissants, toutes affaires cessantes, séance tenante, à la nuit tombante, sous une pluie battante.

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Jak se naučit francouzsky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)