Francouzsky s Irénou. Gérondif présent česky přechodník přítomný. Lekce & cvičení s klíčem ke stažení

Je jazykový jev, se kterým se ve francouzštině setkáváme velice často. Podle mých zkušeností ho studenti lehce zvládnou, ale v praxi ho užívají neradi. Jedna paní to krásně zdůvodnila slovy: « Víte, Ireno, když ono je to takové nečeské… » No právě. Čím rychleji se smíříme s faktem, že francouzština funguje na jiných principech než čeština, tím rychleji ji přijmeme za vlastní.

Proč se vyplatí vzít přechodník na milost ?

Vyjadřuje děj současný – odehrávající se v minulosti, přítomnosti a budoucnosti, jeho užití je šik a jednoduché a navíc nám ušetří trápení s časováním a shodou : ve všech osobách a číslech totiž zůstává neměnný.

Ale pozor : jeho podmět se musí shodovat s podmětem slovesa v určitém tvaru – pokud se ovšem nejedná o mimořádný případ, např. pořekadla a přísloví (l’appétit vient en mangeant = s jídlem roste chuť) nebo sloveso určité v neosobním tvaru (il faudra pendre cette autoroute en revenant = zpátky se bude muset po této dálnici).

 

Tvoření

edložka en + příčestí přítomné*, které získáme odtržením koncovky 1. osoby množného čísla a přidáním koncovky -ANT

Nous aim-ons … aimant

Nous finiss -ons… finissant

Nous voul-ons… voulant

Pozor na nepravidelné tvary 3 sloves : avoir – ayant, être – étant, savoir – sachant

Užití :

Okolnosti děje

Vous verrez Babou en passant sous notre fenêtre. = Až půjdete pod naším oknem, uvidíte Babou.

íčina

Il a bien appris le français en fréquentant son cours. = Navštěvoval kurz, a proto se naučil dobře francouzsky.

Způsob

Elle s’est cassé la figure en courant. = Při běhu si natloukla.

Podmínka

En prenant des précautions, on peut éviter l’accident. (Si l’on prend…) = Jsme-li opatrní, můžeme se nehodě vyhnout.

Rozpor

Tout en pleurant, elle gardait de l’espoir. = I když plakala, stále doufala.

Chcete si vyzkoušet své znalosti na malém cvičení ? Pak přeložte tyto věty a přitom užijte přechodník přítomný. Držím palce  🙂

  1. Při práci nekouřím.
  2. Vyprávěla ten příběh a v očích měla slzy.
  3. Patrick si zlepšuje styl tím, že čte.
  4. Když jsme se vraceli domů, potkali jsme Claire.
  5. Nevěděl, která odpověď je správná, tak raději mlčel.
  6. Naučili jsme se gramatická pravidla tak, že jsme udělali všechna doporučená cvičení.

A tady si můžete ověřit, jestli jste vyřešili správně :cv_ reseni_prechodnik_ pritomny _preklad

(*Jak rozpoznat příčestí přítomné/participe présent  viz R&F, na FB Poznámka XIX)

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Jak se naučit francouzsky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)