Francouzsky s Irénou. Francouzská slovíčka. Le caractère et la personnalité. Charakter a osobnost. A2+

Je to fajn člověk. C’est quelqu’un bien. Un chic type.

Má výborné vlastnosti a malé chybičky. Il possède de grandes qualités et de petits défauts.

Je to osobnost. Il a de la personnalité. Il a du caractère.

Je to velmi silná osobnost. C’est une forte/sacrée personnalité.

Je  nesmírně štědrý. Il est profondément/vachement  généreux. Il est d’une grande générosité.

Vůbec není sobecký. Il n’est pas du tout égoïste.

Jakákoli sobeckost mu je cizí. Il est dépourvu/dénoué d’égoïsme.

Má dobrou povahu. Il a bon caractère.

Je to zlatý člověk. Il a un caractère en or.

 

Má velmi špatný charakter. Il a un caractère difficile = un mauvais caractère.

Není snadné s ním žít. Il n’est pas facile à vivre. Il est difficile à vivre.

Má hnusnou povahu. Il a un sale caractère/un caractère de cochon.

Je to prevít. C’est un salaud/une ordure.

 

Je velmi spontánní. Il est très spontané = Il est d’une grande spontanéité.

Mluví a jedná přirozeně. Il parle et agit naturellement/sans chichi.

 

Má autoritativní povahu. Il a un tempérament autoritaire = Il est autoritaire de tempérament.

Má sklony prosazovat své názory a rozhodnutí. Il a tendance d’imposer ses idées et ses décisions.

Je upřímný a přímý. Il est franc et droit.

Není pokrytecký. Il n’est pas hypocrite.

Nehraje to na obě strany. Il ne joue pas double jeu

Není kam vítr tam plášť. Ce n’est pas une girouette.

Vždy říká, co si myslí. Il dit toujours ce qu’il pense.

Je ceněný pro svou bezúhonnost a čestnost. On l’apprécie pour son intégrité et son honnêteté.

 

Vypadá, že je rezervovaný, odtažitý, dokonce i uzavřený.  Il a l’air /semble/paraît réservé, distinct, même renfermé.

Ve skutečnosti je pod slupkou rezervovanosti plachý. En réalité, sous des apparences réservées/sous des dehors réservés il est plutôt timide.

Není tedy dobré se spoléhat na zdání. Il ne faut pas se fier aux apparences.

Není příliš společenský. Il n’est pas vraiment sociable.

Mezi lidmi je spíš nemluvný. Avec les gens il n’est pas extrêmement bavard. Ce n’est pas quelqu’un de bavard. Ce n’est pas un bavard.

 

Je to fenomén. C’est un phénomène. C’est un original.

Nikdy nic nedělá jako ostatní. Il ne fait jamais rien comme tout le monde.

Lidé ho mají za podivína. On le prend pour un farfelu. On le considère comme un farfelu.

Je to cvok. C’est un fou.

Je zvláštní. Il est spécial.

Je pošuk.  Il est cinglé.

Je to divnej pavouk. Il est un drôle d’oiseau/hors-norme.

Je to člověk, který je spíš samotářský, moc nekomunikuje. C’est quelqu’un plutôt solitaire/ Ce n’est pas quelqu’un qui se sent à l’aise dans la société. Il n’est pas très communicatif.

Je to takový medvěd brtník. C’est un ours.

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzsko-česká slovíčka a fráze, Tchèque langue étrangère. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)