Francouzsky s Irénou. Francouzský zápor/Négation

Zápor dělíme na slovní a mluvnický:

 

SLOVNÍ

Pomocí předpon ir-, in-, im-, non-, anti- atd.

C’est irrésistible/invisible/impossible. = To je neodolatelné/neviditelné/nemožné

Je suis non-fumeuse. = Jsem nekuřačka.

Les anticorrida protestent contre cette coutume. = Odpůrci koridy protestují proti této tradici.

 

MLUVNICKÝ

členský

Se vyjadřuje pomocí záporek (non, pas, non pas, aucunement, nullement, etc.) umístěných před popíraný výraz.

C’est son avis, pas le mien. = To je jeho názor, ne můj.

 

větný

Se vyjadřuje záporkami u slovesa.

Ce n’est pas aimable de ta part. = To od tebe není hezké.

 

Záporky obklopují pouze sloveso, které se časuje:

Je n’ai plus faim. = Už nemám hlad.

Paul ne va pas chercher du pain. = Paul nepůjde pro chleba.

Je n’aurais pas l’aimé. = Neměl bych ho býval rád.

N’avez-vous jamais eu l’envie du chocolat? = Nikdy jste neměl chuť na čokoládu ?

 

Příklady :

 

 

  1. NON

Pierre est en Suisse ? Non, il est toujours en France. = Pierre je ve Švýcarsku ? Ne, je stále ve Francii.

Je travaille avec Marie et non avec son frère. = Pracuji s Marií, ne s jejím bratrem.

 

  1. NE…. PAS

Pierre est en Suisse ? Je ne sais pas. = Pierre je ve Švýcarsku ? Nevím.

Il n’est pas en Suisse. = Není ve Švýcarsku.

Je ne travaille pas avec le frère de Marie. = Nepracuji s Mariiným bratrem.

Je ne fume pas. = Nekouřím.

 

  1. NON…. PLUS ve významu « už ne ».

Peirre n’est plus en France. =  Pierre už není ve Francii.

 

Pozor na rozdíl v reakci na větu kladnou a zápornou:

Je suis triste…Moi aussi. = Jsem smutný… Já také.

Je ne suis pas triste….Moi non plus. = Nejsem smutný… Já také ne.

 

  1. NE… PERSONNE, RIEN, JAMAIS, etc.

V takovémto typu záporu záporka pas nemá místo :

 

Tu vois quelqu’un ? Je ne vois personne. = Vidíš někoho ? Nikoho nevidím.

Tout le monde/ chacun connaît mon père. Personne/aucun/nul ne le connaît. = Každý zná mého otce. Nikdo ho nezná.

Tu as quelque chose à me donner ? Je n’ai rien pour toi. = Máš pro mě něco ? Nic pro tebe nemám.

Tu es toujours fatigué mais moi, je ne le suis jamais. = Ty jsi stále unavený, ale já nikdy.

Est-ce que tu m’attendras quelque part ? Je ne t’attendrai nulle part. = Počkáš na mě někde ? Nikde na tebe čekat nebudu.

Est-ce que tu aimes le chocolat ou le café ? Ni l’un ni l’autre, je préfère le thé. = Máš rád čokoládu nebo kávu ? Ani jedno, ani druhé, mám radši čaj.

 

  1. ABSOLUTNÍ ZÁPOR

Avez-vous des enfants ? Je n’ai pas d’enfants (viz « De ou des » ?).

 

  1. NE …. QUE = SEULEMENT

Pauline ne range que ses affaires. = Pauline uklízí jen své věci.

 

 

  1. ZÁPORNÁ OTÁZKA

Tu aimes le fromage ? Oui. Non. = Máš rád sýr ? Ano. Ne.

Tu n’aimes pas le fromage ? Si, je l’aime. Non, je ne l’aime pas. = Ty nemáš rád sýr ? Mám ho rád. Ne, nemám ho rád.

 

 

Jak si se záporem pohrát :

Elle ne parle pas. = Nemluví.

Elle ne parle jamais. = Nikdy nemluví.

Elle ne parle qu’ à toi. = Mluví jen s tebou.

Elle ne parle pas toujours. = Ještě stále nemluví.

Elle ne parle plus. = Už nemluví.

Elle ne parle pas encore. = Ještě nemluví.

 

Pokud spojíme zápor slovní s mluvnickým, vznikne kladná věta :

Ce n’est pas impossible = To není nemožné.

 

Zápor můžeme zesilovat :

On n’y est jamais allé. = Nikdy jsme tam nejeli.

On n’y est jamais plus allé. = Nikdy víc jsme tam už nejeli.

Ils n’en avait guère envie. = Moc se jim do toho nechtělo.

 

Z minulosti se ve FJ zachovala možnost vyjádřit zápor pouze záporkou ne:

N’importe. = To není podstané.

Il ne dit rien que ne soit vrai. = Neříká nic, co by nebylo pravda.

Si je ne me trompe, tu t’appelles Martine. = Jestli se nemýlím, jmenuješ se Martine.

 

… Mohla bych pokračovat, ale v nejlepším se prý má přestat. Ne pensez -vous pas ? 🙂

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Jak se naučit francouzsky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)