Francouzsky s Irénou. Francouzské věty přívlastkové/vztažné. Subordonnées relatives.

Tento typ vět je uvozen vztažnými zájmeny

a)      jednoduchými : QUI, QUE, QUOI, DONT, OÙ

b)      složenými : LEQUEL, LAQUELLE, LESQUELS, LESQUELLES.

 

Kdy které zájmeno užít ?

 

QUI se vztahuje k podmětu. Ptáme se QUI ? QUOI ? Kdo ? Co ?

Le monsieur qui me parle est mon père.= Ten pán, který se mnou mluví, je můj otec.

Qui  te parle ? Mon père = le monsieur me parle.

Le livre qui est posé devant toi, appartient à Philippe. Ta knížka, která leží přede mnou, patří Philippovi.

Qu’appartient à Philippe ? A Philippe appartient quoi ? Le livre lui appartient.

 

QUE se vztahuje k předmětu přímému (bez předložky). Ptáme se QUI ? QUOI ? KOHO ? CO ?

Tu vois le monsieur que j’ai rencontré hier. (le monsieur d’hier)= Vidíš toho pána, kterého jsem potkal/a včera.

Tu vois qui ? Tu vois le monsieur.

Paul lave la voiture qu’appartient à son frère. (la voiture de son frère)= Paul myje auto, které patří jeho bratrovi.

Paul lave quoi ? Il lave la voiture.

 

S předložkou :

Le monsieur à qui je parle est mon père. = Ten pán, se kterým mluvím, je můj otec.

Ce monsier de qui je te parle est mon père. = Ten pán, o kterém s tebou mluvím, je můj otec.

Voici le recapitulatif de tout ce à quoi il faut penser avant de partir. = Tady je rekapitulace všeho, na co se musí před odjezdem myslet.

 

DONT se vztahuje k podmětu a k předmětu nepřímému po předložce DE. Nahrazuje tedy DE QUI, DE QUOI, DUQUEL, DE LA QUELLE, DESQUELS, DESQUELLES.

Le livre dont on a parlé tout à l’heure mi semble très intéressant.De quoi on a parlé à tout l’heure ? Du livre (qui me semble) très intéressant.

Je te prête le livre dont on a parlé tout à l’heure. Je te prête quoi ? Je te prête le livre duquel on a parlé tout à l’heure.

 

Vyjadřuje také část celku (entre, parmi, avec) Je vois mes amis dont Paul. (Paul est entre mes amis que je vois) = Vidím své přátele, mezi kterými je i Paul.

 

Toto zájmeno se často překládá jako «jenž », což může vézt k omylu, že je  knižním synonymem « qui » a « que ».  Snad vám tedy tento příspěvek dokázal aspoň maličko objasnit správná pravidla jeho užití.

 

OÙ se překládá českým « kde, kdy/že » a vyskytuje se zejména v hovorové FJ. Ve spisovné FJ ho nahrazujeme zpravidla složenými zájmeny (viz níže).

Nous sortons d’un spectacle tout le public s’est bien amusé. = Jdeme z jednoho představení, kde se dobře bavilo celé publikum.

Nous sortons duquel spectacle ? D’un spectacle où

Au cas tu oublies tes affaires, tu seras obligé d’aller les chercher. = V případě, kdy/že si zapomeneš věci, budeš si pro ně muset dojít.

Auquel cas ? Au cas où… (fráze « au cas où » nahrazuje spojku « si » : si tu oublies…)

 

Bez ohledu na rod a číslo podmětu a předmětu rozvitého vedlejší větou, zájmena QUI, QUE, DONT a OÙ se nemění. To není případ složených zájmen LEQUEL, LAQUELLE, LESQUELS, LESQUELLES.

Tato zájmena se vztahují k předmětu nepřímému, tj. po předložce. Musíme tedy znát slovesné vazby.

Pokud se pojí s předložkami À, DE, dochází ke stažení.

Le spectacle auquel j’ai participé amusait tout le public. = Představení, jehož/kterého jsem se zúčastnil/a, pobavilo celé publikum. (participer à)

(le spectacle j’ai participé = představení, kde jsem se zúčastnil/a… )

 

Pro názornost nahraďme slovo « spectacle » synonymem ženského rodu : La séance à laquelle j’ai participé…

A jak bude zájmeno fungovat v čísle množném?

Les spectacles auxquels j’ai participé…/Les séances auxquelles j’ai participé…

 

Zájmena složená stojí i po jiných  předložkách, např :

Nous sortons d’un spectacle dans lequel tout le public s’est bien amusé.

Nous sortons d’un spectacle pendant lequel tout le public s’est bien amusé.

 

Pravidlo interpunkce se podobá našemu pravidlu o přívlastku těsném a volném. Pokud větu přívlastkovou lze vynechat, aniž by věta hlavní ztratila smysl, píšeme čárku :

J’ai prêté ce livre, dont je n’ai plus besoin, à mon ami Alain. = Půjčila jsem tu knihu, kterou už nepotřebuji, svému příteli Alainovi.

 

Jestliže je pro smysl věty hlavní podstatná, čárku nepíšeme :

Voilà le livre dont Alain a besoin. = Tady je ta kniha, kterou Alain potřebuje.

 

Pomohla vám tato poznámka ? Napište mi 🙂

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Jak se naučit francouzsky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

4 reakce na Francouzsky s Irénou. Francouzské věty přívlastkové/vztažné. Subordonnées relatives.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)