Francouzsky s Irénou. Francouzské slovesné opisy/ périphrases verbales

Slovesné opisy jsou složeniny z tzv. polopomocného slovesa (semi-auxiliaire) v určitém tvaru (časuje se v osobě, čísle, rodu a čase), jehož význam je oslabený, a z infinitivu plnovýznamového slovesa (v textu ho nahrazuji slovesem faire).

Oba slovesné tvary stojí vedle sebe (aller faire), nebo jsou spojeny předložkou/ předložkovým souslovím (arriver à faire). V některých případech vznikají perifráze složitější (être en train de faire).

Perifráze slouží k vyjádření času, vidu, charakteru děje, jemných rozdílů ve slovesném způsobu.

Při překladu vnímejme časované sloveso pouze jako kód signalizující typ vazby a rozhodně perifrázi nepřekládejme slovo od slova.

Ostatně pokud se o takový překlad pokusíme, nebude dávat smysl :

Le mal va empirant = Bolest jde zhoršující se ? Pěkný nesmysl. Bolest se stále zhoršuje zní mnohem líp.

 

Pozor, složené časy nejsou perifráze, protože význam pomocných sloves être a avoir zde naprosto mizí : tato slovesa opravdu jen pomáhají vyjádřit čas sloves plnovýznamových.

Následující přehled není úplný, uvádím tu jen některé nejběžnější opisy:

ALLER FAIRE : tzv. futur proche, velmi užívaný.

Je vais regarder la télé. Podívám se na televizi.

Občas může mít dvojí význam : Je vais acheter du pain = Jdu koupit chleba/ Koupím chleba.

 

ALLER v imperfektu FAIRE : ve vedlejší větě blízká budoucnost, která se neuskutečnila (viz souslednost časová)

Il allait me frapper quand soudain mon frère est venu. = Chtěl mě praštit, když v tom přišel můj bratr.

 

ALLER FAISANT (příčestí) : postupnost děje, rostoucí intenzita

Les eaux de la rivière vont montant.= Hladina vody v řece stoupá.

 

(S’) ARRÊTER DE FAIRE: přerušení děje

Arrête de faire tes connerie ! = Přestaň dělat blbosti. Nech těch blbostí.

 

NE PAS (S’) ARRÊTER DE FAIRE: trvání děje

Il n’arrête pas de jouer la comédie. = Stále jen hraje komedii.

 

ARRIVER à FAIRE = dokázat co udělat

Je n’arrive pas à apprendre le français. Mais si, bien sûr que tu vas y arriver ! = Nedokážu se naučit francouzsky. Ale ano, jasně, že to dokážeš !

 

AVOIR à FAIRE = povinnost

J’ai quelque chose à te dire. = Musím ti něco říct.

 

AVOIR L’HABITUDE DE FAIRE = mít ve zvyku dělat

Le samedi, on a l’habitude de faire des courses. V sobotu obvykle nakupujeme.

 

AVOIR VITE FAIT DE FAIRE = rychle něco skončit.

Babou a eu vite fait de piquer mon stylo. = Babou mi rychle štípla pero.

(v literatuře se objevuje ekvivalent AVOIR TÔT FAIT DE FAIRE, který už ale zastarává)

CESSER DE FAIRE (viz (s’) arrêter de faire) = přerušení děje

Le bébé de ma voisine a cessé de pleurer = Sousedčino miminko přestalo plakat.

 

NE CESSER DE FAIRE (viz  ne  pas (s’) arrêter de faire) = trvání děje (všimněte si vynechané záporky pas)

Je ne cesse de répéter à Babou qu’on ne mord pas les gens.= Pořád Babou opakuji, že lidé se nekoušou.

 

COMMENCER à FAIRE = počátek děje (dát se do něčeho, roz-dělat  něco, začít  něco dělat)

Le chien a commencé à aboyer. = Pes se rozštěkal.

 

COMMENCER PAR FAIRE =  počátek série dějů

+ FINIR PAR FAIRE = konec této série

On commence par une petite dictée et finit par la corriger. = Začneme malým diktátem a skončíme tím, že ho opravíme.

 

CONTINUER DE/à FAIRE = pokračování děje

Le bois continue à brûler. = Le bois continue de brûler =  Les/dřevo dál hoří.

 

SE DéPêCHER DE FAIRE + SE HâTER DE FAIRE + S’EMPRESSER DE FAIRE = rychlost děje

Il est l’heure, on se dépêche de s’habiller, d’accord ? = Je čas, pospíšíme si s oblékáním, ano ?

Le chouchou de la maîtresse se hâte de lever la main pour répondre le premier  à sa question. = Učitelčin mazánek se honem hlásí, aby odpověděl na její otázku jako první.

Il s’empresse d’attirer son attention. = Rychle na sebe upoutává její pozornost.

 

ÉCLATER DE FAIRE = náhlý, prudký začátek děje

Ses camarades de classe ont éclaté de rire. = Jeho spolužáci se rozesmáli.

POUFFER DE RIRE = ještě prudší start

Ses camarades de classe ont pouffé de rire. = Jeho spolužáci vyprskli smíchy.

 

EMPêCHER à qqn DE FAIRE = bránit komu v čem

Le café m’empêche de dormir. = Po kávě nespím.

 

ÊTRE à = způsob

Cette maison est à vendre. = Tento dům je na prodej.

C’est à en devenir fou ! = To je na blázinec/k zbláznění.

 

ÊTRE EN TRAIN DE FAIRE = probíhající děj

Je suis en train d’écrire cet article. = Teď zrovna píšu tento článek.

 

ÊTRE OCCUPé à FAIRE = aktuálnost probíhajícího děje

Je suis occupée à écrire. = Právě píšu.

ÊTRE SUR LE POINT DE FAIRE = probíhající děj vzhledem k budoucnosti

Je suis sur le point de le finir. = Už ho dopisuji.

ÊTRE FAISANT (příčestí) = trvání děje, který může gradovat

Notre équipe est gagnante. = Náš tým vyhrává.

 

FAILLIR FAIRE = děj, který se málem stal.

Babou failli tomber au sol. = Babou málem spadla na podlahu.

 

FAIRE INF = děj, který způsobil/o někdo jiný/něco jiného

Cette chanson me fait toujours pleurer. = Tato písnička mě vždycky rozpláče.

Faites-le entrer. = Ať jde dál.

Babou a fait tomber le vase. = Babou shodila tu vázu.

(tato perifráze je velmi užívaná, pozor, čím dál častěji nadbytečně, zvlášť francouzskými dětmi : je te fais montrer mon dessin místo je te montre mon dessin)

 

NE FAIRE QUE INF viz cesser de faire, (s’)arrêter de faire (v kladné i záporné podobě)

Ma voisine ne fait que se plaindre. = Sousedka si stále jen stěžuje.

 

NE FAIRE QUE DE INF viz venir de faire

Mon client ne fait que DE se connecter sur Skype. = Můj klient se právě přihlásil na Skype.

 

FINIR DE FAIRE = děj, který právě končí

Nous avons fini de manger. = Dojedli jsme.

(knižně : ACHEVER DE FAIRE : L‘ écrivain acheva d’écrire son roman en 1915. = Spisovatel dopsal svůj román r.1915)

 

FINIR PAR FAIRE = děj, který uzavírá sérii předchozích dějů. Fráze překládáme pomocí příslovcí konečně, posléze, nakonec, a pak atd.

Babou finit par s’endormir. = Babou nakonec usnula.

Tu vas finir par me croire. = A pak mi uvěříš.

 

LAISSER FAIRE = nechat něčeho, nechat něco, aby se stalo

Laisse -moi parler. = Nech mě mluvit/nepřerušuj mě.

Tu ne laisses pas tomber ton cours de français. =Ne/vy/kašleš se na hodiny francouzštiny.

(velmi se podobá parafrázi FAIRE INF, obě vazby jsou často užívány ve stejném významu,  existují  samozřejmě výjimky : Le chef nous a fait attendre/ pouze s FAIRE FAIRE = Šéf nás nechal čekat)

 

MANQUER DE FAIRE viz faillir faire

En chutant, elle a manqué de se casser la figure. Jak slítla, málem si natloukla.

 

SE METTRE à FAIRE = commencer à faire

On se met à travailler / au travail? = Dáme se do práce ?

 

RéUSSIR à FAIRE = arriver à faire

Babou a réussi à nous convaicre que ce n’était pas elle qui avait mangé le poisson de l’aquarium. = Babou se podařilo přesvědčit nás, že ona tu rybičku z akvaria nesežrala.

 

NE PAS TARDER à FAIRE = se hâter de faire

Maman ne tardera pas à rappeler. = Mamka brzy zavolá znovu.

 

VENIR DE FAIRE = passé récent = blízká minulost

Ce que je viens de voir m’a étonné. = Co jsem právě viděl/a, mě udivilo.

Pomohla vám poznámka ? Napište mi 🙂

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzsko-česká slovíčka a fráze, Jak se naučit francouzsky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 reakce na Francouzsky s Irénou. Francouzské slovesné opisy/ périphrases verbales

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)