Francouzsky s Irénou. Cvičení na francouzské členy s vysvětlením. Věty kladné & záporné. B1 +B2.

Francouzské členy jsou často pro studenty českého a slovenského původu noční můrou. Podle mých zkušeností stojí za těmito obavami jen nesprávné pochopení jejich významu a jejich aktuálního fungování ve vazbách. Aby se váš náhled na francouzské členy změnil nebo jste se jen utvrdili v tom, že je užíváte bravurně a s jistotou, nabízím vám toto krátké okomentované cvičení. Jako pokročilí studenti francouzštiny už jistě víte, že na této urovni výběrem členu vyjadřujeme drobné nuance.

On y va? Bon apprentissage! 🙂 Iréna

Jak na francouzské členy. Záporná i kladná forma. Vysvětlení pro pokročilé.

 1. Elle n‘aime pas les bijoux fantaisie. < Elle aime les bijoux fantaisie.

Nemá tu veškerou bižuterii ráda. < Má ráda tu veškerou bižuterii.

Člen LE, LA, LES zůstává beze změny. Nikdy se nevynechává, ani nenahrazuje. Vyjadřuje celek. Slovesa AIMER, PREFERER, CHOISIR, EVITER, DETESTER, ADORER, HAÏR… + le, la, les + jméno. Vyjadřují výsledek výběru.

 • 2. Je ne veux pas de chantilly avec la glace. < Je veux de la chantilly avec la glace.

Nechci žádnou (pas de + 0) šlehačku k zmrzlině. <Chci (kolik?) šlehačku k té zmrzlině.

Zápor pas de neguje počet, ať už vyjádřen číslem (1, 2, 3, 30g, 1 l…) nebo není nespecifikován (du, de la, de l‘). Tedy bez členu. Neutrální řešení v kladné větě je za užití dělivého členu. „Avec la glace“ = k té veškeré zmrzlině. Odkazujete na celek.

 • 3. Ils n’ont pas de chance. < Ils ont de la chance.

Nemají žádné (pas de + 0) štěstí. < Mají (kolik ?) štěstí. (neuvádí se kolik)

Viz věta 2. V současné době tendence užívat v neutrálním významu dělivý člen i před abstraktními pojmy (amitié, amour, chance, force, courage …) Pozor na idiomy.

 • 4. Je n’ai pas besoin de (kolik ?) vacances. < J’ai besoin de vacances.

Nepotřebuji žádné (pas de + 0) prázdniny. < Potřebuji (kolik ?) prázdniny.

Člen DES, který jako jediný neudává konkrétní informaci o podstatném jménu, se po všech vazbách s předložkou DE vynechává. Stejně tak platí pro člen dělivý (du, de la, de l‚). V takovém případě nezáleží na tom, zda je věta kladná i záporná. Pravidlo platí pro veškeré vazby s předložkou DE (avoir envie de).

 • 5. Jana n’a pas changé de coiffure. < Jana a changé de coiffure.

Jana nezměnila účes.<Jana změnila účes.

Vazba CHANGER +DE + jméno znamená změnit (bez členu) vs CHANGER quelqu’un, quelque chose =vyměnit, nahradit za (se členem) Např. changer le bébé = přebalit miminko; changer l’ampoule = vyměnit žárovku.

Ověříme si, jak jsme pravidla pochopili ?

Cvičení na francouzské členy

Veuillez choisir l’article qui convient mieux. Zvolte nejvhodnější člen.

 1. Pierre déteste un/du/le lait.
 2. Vous voulez un/du/le sucre dans un/du/le café ?
 3. Pour entreprendre ces travaux, il faut un/du/le courage.
 4. Tu aimes des/les chiens ?
 5. Oui, mais je préfère des/les chats.
 6. Au prochain arrêt, nous allons changer un/du/le/de train.
 7. Tu pourrais changer une/l‘ ampoule ?
 8. Je suis fatigué, j’ai besoin du/de repos.
 9. Vous avez des/les enfants ?
 10. Non, nous n’avons pas des/les/d‘enfants.
 11. Avec un/du/le poulet, tu veux une/la/de la bière ou un/le/du vin ?

Řešení cvičení na francouzské členy.

 1. Pierre déteste le lait. (veškeré < sloveso détester + le, la, les)
 2. Vous voulez du ( kolik?) sucre dans le café ? (do té kávy)
 3. Pour entreprendre ces travaux, il faut du (kolik ?) courage.
 4. Tu aimes les chiens ? (veškeré < sloveso aimer + le, la, les)
 5. Oui, mais je préfère les chats. (veškeré < sloveso préférer + le, la, les)
 6. Au prochain arrêt, nous allons changer de train. (přesedneme si do jiného vlaku, nenahradíme ho jiným)
 7. Tu pourrais changer l‘ ampoule ? (vyměnit žárovku, ne ji změnit)
 8. Je suis fatigué, j’ai besoin de repos. (besoin de + du repos = besoin de repos)
 9. Vous avez des enfants ? (kolik ?)
 10. Non, nous n’avons pas d‘enfants. (pas de + 0+ jméno = žádný, ádná …< žádné děti)
 11. Avec le poulet, tu veux de la bière ou du vin ? (k tomu kuřeti …. kolik piva ? … kolik vína ?)
Příspěvek byl publikován v rubrice Cvičení z francouzštiny, Francouzština pro úroveň B, Jak se naučit francouzsky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)