Francouzsky s Irénou. Francouzská ukazovací zájmena samostatná. Pronoms démonstratifs.

Tvary jednoduché

Číslo Rod mužský Rod ženský Rod střední
jednotné CELUI tento CELLE tato CE (C’) toto
množné CEUX tito, tyto CELLES tyto  

Ve spojení s předložkou DE, À, SUR aj. zastupují jméno, které by se jinak muselo opakovat :

 

Voici notre voiture et voilà celle de nos voisins. = Tady je naše auto a tam je auto našich sousedů.

 

Zastoupeno nemusí být pouze jméno :

L’idée de partir lui semblait encore plus stupide que celle de rester. = Pomyšlení na odjezd mu připadalo ještě hloupější než to, že by zůstal.

 

Le concert d’aujourd’hui et celui d’hier ont été donnés  à guichets fermés. = Dnešní i včerejší koncert byly naprosto vyprodány.

 

Les timbres à 60 centimes et ceux à 30 centimes ne sont plus valables. = Šedesáticentimové a třiceticentimové známky už neplatí.

 

Ce livre raconte sur Baudelaire et celui sur Verlaine. = Tato kniha vypráví o Baudelairovi a tamta o Verlainovi.

 

Může být užito samostatně:

 

Il est gentil, votre chien? Je vous montre celui qui vient de me mordre. = Váš pes je hodný ? Ukážu vám toho, který mě právě pokousal.

 

Voyons mes lettres ! J’aime celle écrite par Alain. = Podívejme se, mé dopisy ! Mám rád ten, který napsal Alain.

 

Tvary složené

Číslo Rod mužský Rod ženský Rod střední
jednotné CELUI-CI, CELUI-LÀ tento CELLE-   CI, CELLE-LÀ tato CECI, CELA, ÇA toto
množné CEUX-CI, CEUX-LÀ tito, tyto CELLES-CI, CELLES-LÀ tyto  

Příklonky slouží ke zdůraznění, o jejich užití viz Zájmena ukazovací nesamostatná.

 

Co mít na zřeteli :

Pokud se ukazovací zájmeno nevztahuje ke konkrétně vyjádřenému podstatnému jménu, označují osobu :

C’est celle qu’on a rencontrée ce matin. = To je ta, kterou jsme potkali dnes ráno.

 

Slova s příklonkou -là nemusí být lichotivá :

On le connaît, celui-là ! = Takového dobře známe !

 

Příklonku -là vybereme tehdy, oddělujeme-li ukazovací zájmeno dalším slovem. :

Ceux-là seuls qui apprennent vraiment maîtriseront cette langue. = Jen ti, kteří se opravdu učí, zvládnou tento jazyk.

 

Ve větách typu « ten, kdo… » se užívá dvojice zájmen « celui qui »

Celui qui est debout n’est pas allongé. = Ten, kdo stojí, neleží.

(Výjimkou jsou některá přísloví : Rira bien qui rira le dernier = Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.)

Podobně k vyjádření « všichni, kdo… »

Tous ceux  qui t’aiment sont là. = Všichni, kdo tě mají rádi, jsou tu.

 

Cet article a-t-il aidé ceux qui l’ont lu ? = Pomohl tento článek těm, kdo ho četli? 🙂

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Jak se naučit francouzsky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)