Francouzsky s Irénou. Francouzská ukazovací zájmena nesamostatná. Adjectifs démonstratifs.

Číslo Rod mužský Rod ženský
jednotné CE tento CETTE tato
CET tento
množné CES tito, tyto CES tyto

 

 

Všimněte si, že pro rod mužský v singuláru existují dva tvary :

CE před slovem na souhlásku/dyšným h : ce stylo, ce ‘hibou

CET před slovem na samohlásku/němým h : cet appareil, cet hôtel

(to kvůli výslovnosti. Navíc jistě znáte obdobné tvary přídavných jmen : beau/bel ; vieux/vieil/nouveau/nouvel atd.)

 

Pozor : Tvar CET se užívá jen bezprostředně  před slovem na samohlásku/němým h :

Cet enfant… ce petit enfant

Ce garçon… cet aimable garçon

 

V plurálu pro oba rody existuje pouze jediný tvar CES.

 

Příklady :

Ce stylo /toto pero

Ce hibou/ tento výr

Cet appareil/ tento pristroj

Cet hôtel/ tento hotel

Cette minette/ tato kočička

Cette ‘hache/ tato sekyra

Cette horloge/ tento orloj

Cette auto/ toto autíčko

Ces stylos, ces ‘hiboux, ces appareils, ces hôtels, ces minettes, ces ‘haches, ces horloges, ces autos.

 

Ukazovací zájmeno v českém významu TEN nahrazuje ve FJ člen určitý  :

La femme dont je t’ai parlé à tout à l’heure est là. = Ta žena, o které jsem s tebou  před chvílí mluvil, je tady.

Cette femme m’intéresse. = Tato žena mě zajímá.

 

Podobně jako člen určitý  se tedy zájmeno ukazovací opakuje před každým jménem ve větě :

Cette femme, cet homme, ces enfants, tous m’intéressent.

Neplatí to ale o několikanásobném přívlastku:

Cette belle, magnifique et adorable femme est déjà prise. = Tato krásná, úchvatná a úžasná žena je už zadaná.

 

Význam ukazovacího zájmene můžeme zesílit příklonkami -ci nebo -là.

Pokud se užije obou v téže větě, označuje -ci pojem bližší a -là ten vzdálenější, a to vzhledem k místu i času :

Ce chat-ci est blanc, ce chat-là est tigré. = Tato kočka je bílá a tamta je mourovatá.

 

V mluvě -ci označuje objekt jmenovaný naposledy, -là se vztahuje k tomu, o kterém jsme se zmínili dříve :

Nous avons vu Jean et Marius, cet homme-là nous a montrés sa ville par contre cet homme-ci n’a pas eu envie de le faire.

 

Pokud nepotřebujeme vyjádřit dva protikladné údaje, pouze zdůrazňujeme, užijeme spíš příklonku -là :

Cette vile-là me plaît. = Toto město se mi líbí.

 

 

Vy, kteří tušíte, že by následující článek mohl být o ukazovacích zájmenech samostatných, máte pravdu.

A très bientôt 🙂

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Jak se naučit francouzsky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)