Francouzsky s Irénou. Francouzská slovíčka pro těhulky. Vocabulaire. Grossesse.

Posílám pozdrav  všem budoucím maminkám a jejich blízkým a provázím ho zásobou francouzských výrazů na téma Těhotenství.

Portez-vous bien !

Une belle journée productive et à très bientôt ! 😊 Iréna

Vocabulaire. Grossesse. Francouzská slovíčka. Těhotenství.

La grossesse = to těhotenství

Tomber enceinte = otěhotnět

Etre enceinte = být těhotná

< de 3 semaines = 3 týdny

< de 6 mois = 6 měsíců

Attendre un enfant = čekat 1 dítě

La fertilité = plodnost

Un test de grossesse = 1 těhotenský test

Des règles = měčky

Le retard de règles = zpožděné měčky

L’aménorrhée = nulová menstruace

< une semaine de grossesse = trois semaine d’aménorrhée = 1 týden těhotenství = 3 týdny bez menstruace

Un embryon = 1 embryo

Un fœtus = 1 plod

Un bébé = 1 miminko

Un nouveau-né = 1 novorozenec

Une future maman = 1 budoucí maminka

Des hormones = hormony

Une prise de poids = přibírání na váze

Un gonflement des seins = zvětšování prsů

Une carence alimentaire = nedostatečná výživa

De la nausée de grossesse = těhotenská nevolnost

Un ovule = vajíčko

Un spermatozoïde = 1 spermie

Le zygote = zygota, oplodněné vajíčko

Un ovaire = vaječník

L’utérus (m) = děloha

< le col de l’utérus = děložní čípek

Un calendrier de grossesse = těhotenský kalendář

Une consultation = konzultace, návštěva lékaře

Un examen = vyšetření

Une échographie = vyšetření ultrazvukem

Un accompagnement et un suivi médicalisé = doprovod odborníky a lékařský dohled

Un, une gynécologue = gynekolog/žka

Un, une sage-femme = porodní asistent/ka

Un accouchement = porod

< une césarienne = císařský řez

La date prévue de votre accouchement = předpokládané datum porodu

La date après laquelle votre enfant n’est plus prématuré = datum, po němž už je dítě dobře vyvinuté

L’inscription dans une maternité = zápis do porodnice

Un bilan sanguin = krevní testy

< avec sérologie de l’hépatide B = na vyloučení žloutenky typu B

< détermination du groupe sanguin = určení krevní skupiny

< Test de coombs = test na určení Rh faktoru v případě, že matčino tělo vytváří vůči miminku protilátky

Le diabète gestationnel = těhotenská cukrovka

 Une déclaration de grossesse = ohlášení těhotenství nejlépe do 2. měsíce, nejpozději před koncem 1. trimestru pojišťovně, sociálnímu úřadu, zaměstnavateli < má nzev « Vous attendez un enfant »

< na základě une Attestation de grossesse = Potvrzení o těhotenství, od gynekologa, ošetřujícího lékaře nebo porodní/ho asistenta/tky

Une ponction trophoblaste = odběr trofoblastu, vrstvy placenty < při podezření na genetické onemocně

Un dépistage de la trisomie 21 = vyšetření na Downův syndrom

L’amniocentèse = vyšetření plodové vody

Examen bucco-dentaire = zubní vyšetření

L’inscription à la crèche = zápis do jeslí

La consultation avec l’anesthésiste = konzultace u anesteziolga

La date du début de votre congé parental = Datum zahájení vaší rodičovské dovolené

Un congé prénatal = Mateřská dovolená během těhotenství

Fin de votre congé parental = konec vaší rodičovské dovolené

Congé parental pathologique = mateřská dovolená při rizikovém těhotenství

Une fausse couche = samovolný potrat

La dystocie dynamique de démarrage = komplikovaný porod

Le dépassement de terme = přenášení

Le périnée = poševní hráz

Les lochies = lochia, očistky

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzsko-česká slovíčka a fráze. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)