Francouzsky s Irénou. Francouzská osobní zájmena nesamostatná. Předmět přímý a nepřímý.

Jedná se o zájmena, která lze přirovnat k českým zájmenům 3. a 4. pádu a která ve francouzštině nahrazují předmět přímý a nepřímý. Nezbytným předpokladem k jejich správnému užívání je tedy rozlišení předmětu.

 

Jak na to ?

Předmět přímý (COD)

 • bez předložky

většinou stojí za slovesem a ptáme se na něho otázkou QUI ? QUOI ?

Simone rencontre ses amies…  Simone rencontre QUI ? Ses amies.

J’oublie que j’ai un rendez-vous… J’oublie QUOI ? Que j’ai un rendez-vous.

 

Druhy COD :

 • vyjádřený jménem:

Il cueille les fleurs du jardin. = Trhá květiny z této zahrady.

Il les cueille. = Trhá je.

Je prends celles-ci. = Vezmu si tyto.

Je prends le mien. = Vezmu si svůj.

Tu prends tout. = Dáš si všechno.

Que prends-tu ? Qu’est-ce que tu prends ? Tu prends quoi ?= Co si dáš ?

Voici le livre que tu prends. = Tady je ta kniha, kterou si bereš.

 • vedlejší větou :

Je devine que tu aimes la lecture. = Hádám, že rád čteš.

 • infinitivem :

Nous voudrions répondre. = Chtěli bychom odpovědět.

 

Předmět nepřímý (COI)

 • s předložkou à + de

většinou stojí za slovesem a ptáme se na něho otázkou A QUI ? A QUOI ? DE QUOI ? DE QUI ?

Ce collectionneur s’intéresse aux timbres… Ce collectionneur s’intéresse A OUOI ? aux timbres.

Ce collectionneur se soucie de ses timbres… Ce collectionneur se soucie DE QUOI ? de ses timbres.

 

Druhy COI :

 • vyjádřený jménem:

Le géologue s’attend à une éruption = Geolog počítá s erupcí.

Il se préoccupe de l’état du volcan. = Zabývá se stavem sopky.

Je parle au géologue. = Mluvím s geologem.

Je lui parle. = Mluvím s ním.

Il parle du volcan. = Mluví o sopce.

Il en parle. = Mluví o ní.

Il parle de cela. = Mluví o tom.

Charles parle des siens. = Charles mluví o své rodině.

Tu parles aux autres. = Mluvíš s ostatními.

A qui parles-tu ? A qui est-ce que tu parles ? Tu parles à qui ?= S kým mluvíš ?

Voici ce dont tu parles. = Tady je to, o čem mluvíš.

 • vedlejší větou

Le géologue se doutait qu’il s’agissait d’une éruption. = Geolog pochyboval o tom, že by šlo o erupci.

 • infinitivem

Vous nous aidez à déplacer ce meuble. = Pomáháte nám přestavit tento nábytek.

 

Rada : Není dobré překládat francouzské věty do češtiny, často nemají stejnou stavbu :

Je regarde la télé/ Je LA regarde. = Dívám se na televizi.

 

Jak tedy zájmenem  nahradit předmět vyjádřený jiným slovním druhem ? Musíme vybírat ze správné hromádky :

 

Zájmena předmětu přímého :

Me/m’ ;te/t’ ; le/ l’ ; la/l’ ; se/s’ ; nous ; vous ; les

 

Fígl : Pokud umíte časovat zvratná slovesa, máte vyhráno. Platí to i naopak.

 

Je lave mon chien. Je lave qui ? Mon chien … 3. osoba č.j. rodu mužského = le

Je LE lave.

Je ME lave. = Myji se.

Tu NOUS laves. = Myješ nás.

Il regarde ses enfants. Il LES regarde. = Dívá se na své děti. Dívá se na ně.

On S’amuse. = bavíme se.

Tu vois cette dame ? Tu LA vois ?

 

Zájmena předmětu nepřímého :

Po předložce à :

 • Předmět označuje živé bytosti

Me/m’ ;te/t’ ; LUI, se/s’ ; nous ; vous ; LEUR

J’apprends le français à mes étudiants. J’apprends le français A QUI ? A mes étudiants... 3. osoba č.m. rod není podstatný = leur

Je LEUR apprends le français.

Pozor ! Je m’apprends neexistuje !

Je T’apprends.

Il LUI pose une question. = Na něco se ho/jí ptá.

 

 • Předmět označuje neživé objekty :

Y (viz stejnojmenný příspěvek)

Je pense aux inondations en Tchéquie.= Myslím na povodně v Čechách.

J’y pense. = Myslím na ně.

 

 

Po předložce de :

 • Předmět označuje živé bytosti :

zájmena samostatná (viz stejnojmenný příspěvek)

Tu te souviens des Rivet ? = Vzpomínáš si na Rivetovi ?

Tu te souviens d’eux ? = Vzpomínáš si na ně ?

 

 • Předmět označuje neživé objekty :

EN (viz stejnojmenný příspěvek)

Tu te souviens de nos vacances ? = Vzpomínáš si na naši dovolenou ?

Tu t’en souviens ? = Vzpomínáš si na ni ?

 

Rada : Kdo se naučí správně určit předmět, nemívá potíže se shodou mezi příčestím minulým a předmětem přímým ve složených časech s pomocným slovesem avoir.

 

Cet article VOUS a-t-il aidé ? = Pomohl vám tento článek ? 🙂

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Jak se naučit francouzsky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)