Francouzsky s Irénou. Francouzská oficiální korespondence 1. Náležitosti úředního dopisu. Fráze pro žádost o informace.

Možná se ptáte, proč se v době elektronické pošty unavovat s oficiálním dopisem.

Přestože komunikace s francouzskou administrativou funguje takřka výhradně přes internet, člověk se snadno dostane do situace, ve které musí doložit dopisem, jaké kroky podnikl, aby admistrativu informoval o sobě (svatba, narození dítěte, vypovězení nájemní smlouvy, výpověď atd) nebo kladně vyřídil svou vlastní žádost (PACS, uvolnění dítěte z vyučování, odvolání atd.).  Na telefonáty a e-maily se v takovém případě nemusí brát ohled, nearchivují se. Instituce tedy není povinna na ně reagovat.

Aby se adresát dopisem zabýval, musí být formálně bezvadný.

Stylizovat francouzský oficiální dopis si tudíž žádá jistou dávku zkušenosti a obratnosti. Pokud ji zatím nemáte, neváhejte vyhledat pomoc. Mnozí Francouzi si stahují vzory dopisů podle určení z internetu nebo si nechávají dopis sepsat. Tyto služby poskytuje tzv. písař pro veřejnost (écrivain public).

Lidé z Čech a ze Slovenska mívají při písemné komunikaci s úřady tendenci formulovat věty vlastními slovy. Proto vás prosím, nechtějte hlavou prorazit zeď, nepřekládejte si formule z mateřštiny, jsou to klišé, zkuste je tak brát.

V tomto příspěvku připomínám formální náležitosti francouzského úředního dopisu a nabízím fráze, které vám umožní požádat oficiálně o informace.

Courage !

Bon samedi et à bientôt ! 😊 Iréna

 

Náležitosti francouzského oficiálního dopisu.

Stejné jako v českém prostředí :

 • Odesílatel : jméno/instituce, adresa, telefon, e-mail.
 • Adresát : název instituce, adresa, telefon, e-mail.
 • Datum a místo
 • Věc & případně číslo jednací
 • Oslovení
 • Vlastní text dopisu
 • Rozloučení
 • Podpis 

3 Francouzské dopisové fráze pro žádost o informace použitelné v jakémkoli úředním dopise.

 1.  Je me permets de vous écrire pour vous demander quelques renseignements concernant … ši vám, abych vás požádal/a o několik informací týkajících se …
 2. Je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir m’adresser votre documentation sur …  = Byl/a/ bych vám velmi vděčný/á/ za zaslání dokumentace o …
 3.  Je désirerais avoir de plus amples informations en ce qui concerne … = Chtěl/a bych vás požádat o více informací ohledně …

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzsko-česká slovíčka a fráze, Profesní francouzština. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)