Francouzsky s Irénou. Faire tomber versus laisser tomber aneb Moderní forma trpného rodu

— Podívejte, Ireno, tady jsem našla chybu «, ukazuje mi moje studentka.  Le directeur se fait faire un café.  Ta má být jenom Le directeur se fait un café !

Nenarazila na chybu, ale na jeden ze způsobu, jak vyjádřit trpný rod. Mimochodem pro Francouze mnohem jednodušší než druhý (être + příčestí minulé), proto také užívanější.

Pro cizince to není vždy příjemná zpráva.

A tak je nejvyšší čas to změnit.

Jdeme na to?

  1. Le directeur demande à son assistant de lui faire un café. < Ředitel žádá svého asistenta, aby mu udělal (jednu) kávu.
  2. L’assistant fait un café à son directeur.  < Asistent dělá (jednu) kávu svému řediteli.
  3. Le directeur se fait un café. < Ředitel si dělá (jednu) kávu. (sám)
  4. Le directeur se fait faire un café (par son assistant). < Ředitel si nechá udělat (jednu) kávu (svým asistentem)

Co se změnilo ?

Podmět zůstává stejný. Akce se tedy bude týkat podmětu, protože to on si ji nechá líbit. Za pomocné časované sloveso (SE) FAIRE/ (SE) LAISSER (rozdíl viz níže) se postaví infinitiv toho slovesa, které nese význam. Pro názornost malinko pozměním význam naší věty :

Le directeur se fait préparer un café. < Ředitel si nechá připravit (jednu) kávu.

Kde je výhoda ?

  • Všichni umí časovat sloveso FAIRE i LAISSER.
  • Narozdíl od tradičního pasiva není třeba řešit shodu podmětu s příčestím. Podívejte :

Tradiční pasivum:

Un café est fait au directeur (par son assistant) < Řediteli je udělána (jedna) káva.

Une boisson est faite au directeur. <Řediteli je udělán (jeden) nápoj.

Les cafés sont faits au directeur. < Řediteli jsou udělány (ty) kávy.

Les boissons sont faites au directeur. < Řediteli je udělány (ty) nápoje.

  • Nemluvě o tom, že slovesných tvarů, tedy komplikací, přibývá ve složených časech. Např.  v tolik užívaném passé composé.

Un café a été fait au directeur (par son assistant)< Panu řediteli byla udělána (jedna) káva.

Une boisson a été faite au directeur.

Les cafés ont été faits au directeur.

Les boissons ont été faites au directeur.

  • V moderním pasivu se mění se jen tvar pomocného slovesa.

Le directeur/la directrice se fait faire un café. = Ředitel/ka si nechala udělat (jednu) kávu.

Les directeurs/directrices se font faire un café.

Le directeur/la directrice s’est fait faire un café.

Les directeurs/directrices se sont fait faire un café.

FAIRE INF nebo SE FAIRE INF ? V čem je rozdíl ?

Faire INF à qqn. Někdo nechává něco udělat někým někomu jinému : Le directeur fait faire un café à un client. <Ředitel nechá udělat (jednu) kávu (jednomu) klientovi.

Se faire INF. Někdo nechává něco udělat sám sobě : Le directeur se fait faire un café. < Ředitel si nechá udělat (jednu) kávu.

(SE) FAIRE INF nebo (SE) LAISSER INF ?

Pokud podmět akci pasivně strpěl, pak (SE) LAISSER INF.

Le directeur a laissé faire un café à son client. < Ředitel nebránil, aby klientovi udělali (jednu) kávu.

Le directeur s’est laissé faire un café.  <Ředitel si nechal/dal udělat (jednu) kávu, ale nežádal o ni, ani se nebránil. „Nechal si ji líbit“.

Pokud na tom nezáleží nebo podmět akci aktivně zařídil, pak (SE) FAIRE INF.

Le directeur a fait faire à ce client un café. < Ředitel nechal/dal udělat tomuto klientovi (jednu) kávu.

Le directeur s’est fait faire un café. <Ředitel si nechal/dal udělat (jednu) kávu.

Závěr

  • Všichni Češi tento model znají. V ČJ pouze ne vždy rozlišujeme pasivní strpění (LAISSER + INF) a aktivní chtění (FAIRE + INF) podmětu.

Babou a fait tomber le vase. <Babou shodila tu vázu. & Babou a laissé tomber le vase < Babou nechala tu vázu spadnout.

Ale

L’homme se fait soigner. L’homme se laisse soigner. < Muž se nechá léčit. (v druhém případě léčbu jen strpí)

  • Nikdo vás nenutí  tento typ trpného rodu užívat aktivně. Měli byste ale vědět, že  se už  prosadil jako spisovný prostředek i v odborném a administrativním textu. Pasivní konstrukce tradiční se tedy nechává vytlačovat do sféry vyššího stylu. Je tedy výhodné moderní pasivum aspoň pasivně strpět a porozumět mu.

Donc ? Vous vous laissez faire ? 🙂

En tout cas, courage ! 

Bien à vous.

Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 reakce na Francouzsky s Irénou. Faire tomber versus laisser tomber aneb Moderní forma trpného rodu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)