Francouzsky s Irénou. Discours direct-indirect. Nepřímá řeč ve francouzštině III. Minulý čas. B1-B2

Bonjour 🙂

Pokud jste už zvládli pravidla o převádění francouzské přímé řeči do nepřímé v přítomném čase (odkazy dole), je na čase pustit se do nového dobrodružství: Jak převést takovou promluvu, je-li vyjádřena v jiném francouzském slovesném čase nebo způsobu.

Uplatňujete stejná pravidla, jako jste se naučili v době, kdy jste se seznámili s rolí jednotlivých francouzských časů a způsobů. Jestli vám dělá potíže jejich úlohu pochopit, nevadí, stačí se řídit následujícími schématy a naučit se je nazpaměť.

Uvozovací větu zachováte.

Přímá řeč je v přítomném čase < Nepřímá řeč bude v imperfektu

Mon fils m’a répondu au téléphone : “ Mam, je n‘ai pas le temps de causer, je suis au boulot.“ — Můj syn mi odpověděl do telefonu: „Mami, nemám čas se vybavovat, jsem v práci.“

< Mon fils m’a répondu au téléphone qu’il n’avait pas le temps de causer et qu’il était au travail. — Můj syn mi odpověděl do telefonu, že nemá čas se vybavovat a že je v práci.

Přímá řeč je v minulém čase Passé composé < Nepřímá řeč bude v předminulém čase Plus-que-parfait

Mon fils m’a répondu au téléphone : „Mam, j‘ai décroché un super poste.“ — Můj syn mi odpověděl do telefonu: “ Mami, dostal jsem super místo.“

< Mon fils m’a répondu au téléphone qu’il avait décroché un très bon poste. — Můj syn mi odpověděl do telefonu, že dostal moc dobré místo.

Přímá řeč je v budoucím čase Futur simple < Nepřímá řeč bude v podmiňovacím způsobu přítomném Conditionnel présent

Mon fils m’a répondu au téléphone: „Mam, je viendrai te voir demain.“ — Můj syn mi odpověděl do telefonu: „Mami, přijedu za tebou zítra.“

< Mon fils m’a répondu au téléphone qu’il viendrait me voir le lendemain. — Můj syn mi odpověděl do telefonu, že za mnou nazítří přijede.

Přímá řeč je v předbudoucím čase Futur antérieur < Nepřímá řeč bude v podmiňovacím způsobu minulém Conditionnel passé

Mon fils m’a répondu au téléphone: „Mam, quand j‚aurai fini au boulot, j‚irai à la gare SNCF.“ — Můj syn mi odpověděl do telefonu: “ Mami, až skončím v práci, půjdu na nádraží.“

Mon fils m’a répondu au téléphone qu’il irait à la gare quand il aurait fini au travail. — Můj syn mi odpověděl do telefonu, že půjde na nádraží, až skončí v práci.

Přímá řeč, která už je formulovaná v imperfektu/plus-que-parfait/ podmiňovacích způsobem, zůstává BEZE ZMĚNY.

Mon amie m’a demandé: “ C‘était bien, vos fêtes de la fin de l’année ? Tu avais prévenu le monde pour mon absence ? Tu pourrais me dire qui était là ? J‘aurais tant aimé pouvoir venir.“ — Moje přítelkyně se mě zeptala : „Vaše novoroční svátky se povedly ? Dala jsi lidem dopředu vědět, že nepřijdu ? Mohla bys mi říct, kdo tam byl ? Tak ráda bych byla přišla.“

Mon amie m’a demandé si nos fêtes de la fin de l’année étaient bien, si j‘avais prévenu le monde pour son absence, si je pourrais lui dire qui était là; elle a ajouté qu’elle aurait tant aimé pouvoir venir. — Moje přítelkyně se mě zeptala, jestli se nám novoroční svátky vyvedly, jestli jsem dala lidem dopředu vědět, že nepřijde, jestli bych jí mohla říct, kdo tam byl, a dodala, že by tak ráda byla přišla.

Pro vyjádření rozkazu nebo pokynu platí stejná pravidla jako v přítomném čase. (viz článek)

Co si uvědomit ?

  • představte si, že daný čas uzavřete do rámečku a na pomyslné časové ose posunete o políčko hlouběji do minulosti. Je to matematika, žádná nahodilost ani improvizace
  • podle smyslu vět měníte v nepřímé řeči i slovesné osoby ( Mon amie m’a demandé: “ C’était bien, vos fêtes ? “ — Přítelkyně se mě zeptala : „Povedly se vám svátky ? “ < Mon amie m’a demandé si nos fêtes étaient bien. –Přítelkyně se mě zeptala, jestli se nám svátky povedly). Formulace hovorové věty se přizpůsobují psané formě.
  • také časové údaje se převádí do jiné časové roviny (Mon fils m’a répondu au téléphone: „Mam, je viendrai te voir demain.“ — Můj syn mi odpověděl do telefonu: „Mami, přijedu za tebou zítra.< Mon fils m’a répondu au téléphone qu’il viendrait me voir le lendemain. — Můj syn mi odpověděl do telefonu, že za mnou nazítří přijede. )

Přehled častých francouzských časových údajů aneb Jak je převést z přítomnosti do jiné časové roviny

Přímá řeč (style direct)Nepřímá řeč (style indirect)
il y a un anun an avant /auparavant
l’année dernièrel’année précédente/d’avant
la semaine passée/dernièrela semaine précédente/d’avant
avant-hierl’avant-veille
hierla veille
ce matince matin-là
aujourd’huice jour-là
en ce momentà ce moment-là
demainle lendemain
après-demainle surlendemain
la semaine prochainela semaine suivante/d’après
dans un anun an après/plus tard
tout à l’heurequelque temps avant/après

Nechávám vás v klidu všechno vstřebat, a zatímco se budete připravovat, nachystám vám cvičení, na kterém si novou teorii budete moct vyzkoušet.

Amusez-vous bien et à bientôt ! 🙂 Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)