Francouzsky s Irénou. Diktát & francouzsko-český slovníček. Les voyages.A2.

Bonjour ! 😊

Voilà votre petite dictée. Jako žádný diktát, ani tento by neměl děsit.

Nejde o to, kolik v něm nasekáte chyb. Podstatné je, abyste si vytvořily schopnost psát si zaslechnuté věty pomyslně před očima, spolehnout se nejdříve na ucho a pak teprve na gramatickou zkušenost, a také si zvykli provádět autokorekci, jinak řečeno, dovedli se na svůj text podívat s odstupem a zkontrovat si ho tak, abyste v něm chyby našli a vzápětí odstranili.

Tudíž je diktát jako jako jakýkoli jiný trénink blahodárný.

Jak postupovat, aby se diktát z francouzštiny povedl ?

 1. Poslechněte si celý diktát.
 2. Nepřipravujte se o výhodu udělat si o něm celkovou představu tím, že začnete okamžitě psát. Ačkoli jestli vám tento způsob vyhovuje a funguje, beru zpět a do metody vám nemluvím.
 3. Pro « béčka » by diktát měl být hračka. « Áčka dvojky» si ho můžou důkladně připravit, není to podvod: Poslech – opsání – vyhledání slovní zásoby – zopakování si imperfekta , participě přítomných a gérondivu– vlastní diktát.
 4. Diktát je nahrán v několika souborech. První obsahuje celý namluvený text, pak následuje pět souborů s jednotlivými větami (do prvního je zahrnutý i nadpis).
 5. Interpunkce (čárky tečky) se hlásí, stejně jako se vám snažím napovědět zdvojená písmena, koncovky a akcenty.
 6. Pozor si dávejte na gramatické číslo podmětu, víte, že koncovka imperfekta zní ve většině osob stejně, ucho tu nepomůže.
 7. Případné chyby si opravte a diktát zopakujte.
 8. Pokud poslechu nerozumíte, začněte textem. Neváhejte si ho přeložit a naučit se nová slovíčka a neznámé obraty.

Snad jsem na nic podstatného nezapomněla, už mi zbývá jen držet vám palce.

Allez ! A vous de jouer ! 😊 Bonne chance à tout le monde ! 😊 Iréna

Dictée. Les voyages

Celý diktát

Diktát po jednotlivých větách

Texte de la dictée. Les voyages

 1. C’était le moment des vacances.
 2. Aux guichets des agences où se pressaient les voyageurs, ne restaient plus que quelques places.
 3. A l’aéroport, les taxis défilaient, venant des quatre coins de la ville, tandis que, sur les pistes, décollait un avion toutes les dix minutes.
 4. Les radars indiquaient d’où provenaient des charters qui demandaient à atterrir, mais certains attendaient longtemps avant de recevoir l’autorisation de se poser.
 5. Pendant ce temps, des terrasses, ceux qui n’avaient pas la chance de partir regardaient en rêvant cet étonnant spectacle.

(Source : Dictées. La compil’. 6e – 3e, Hatier, Paris 2010, lu par Iréna)

Vocabulaire français-tchèque. Les voyages.

 1. un voyage = 1 cesta, cestování
 2. le moment des vacances = doba prázdnin
 3. un moment = 1 chvíle
 4. des vacances (n.f.pl) = prázdniny, dovolená (hovorově)
 5. aux guichets = u přepážek < un guichet
 6. une agence = agentura
 7. où = kde
 8. (ils ) se pressaient = tlačili se (imperfektum) < se presser = tlačit se
 9. un voyageur= 1 cestující
 10. ne restaient plus que quelques places = zůstalo jenom několik míst
 11. ne – que = jenom
 12. rester = zůstat, zbýt
 13. quelque = několik
 14. une place = 1 místo k obsazení
 15. à l’aéroport = na letišti < un aéroport = 1 letiště
 16. un taxi = taxi
 17. (ils) défilaient = přejížděli, jezdili sem a tam, jeden za druhým
 18. venant (příčestí přítomné)= qui venaient = které přijížděli < venir (3) = přijet, přijít
 19. des quatre coins (expression) = ze všech stran, ze všech koutů
 20. une ville = 1 město
 21. tandis que = zatímco
 22. sur les pistes = na přistávacích plochách < une piste = stopa, dráha
 23. (il) décollait = vzlétl, odlepil se < décoller (1) = odlepit, vzlétnout
 24. un avion = 1 letadlo
 25. toutes les dix minutes = každých 10 minut
 26. un radar = radar
 27. (ils) indiquaient = označovali < indiquer (1) = označovat, ukazovat
 28. d’où = odkud
 29. (ils) provenaient = pocházeli < provenir de (3) = pocházet z
 30. un charter (anglic.) = letadlo pro přepravu osob
 31. qui = který, která, které, kteří, které
 32. (ils) demandaient à atterrir = žádali o přistání
 33. demander qqc à qqn + demander à qqn de INF = prosit o něco někoho, žádat o něco někoho
 34. mais = ale
 35. certain = některý
 36. (ils) attendaient = čekali < attendre (3) = čekat
 37. longtemps = dlouho
 38. avant de = než
 39. recevoir (3) = dostat
 40. une autorisation= povolení
 41. se poser (1) = tady: přistát
 42. pendant = během
 43. ce = tento
 44. le temps = čas, doba
 45. une terrasse = terasa
 46. ceux (ukazovací zájmeno samostatné)= ti
 47. (ils) n’avaient pas la chance = neměli štěstí < avoir (pomocné sloveso) = mít
 48. la chance = šťastná příležitost, štěstí, šance
 49. partir (3) = odjet
 50. (ils) regardaient = dívali se < regarder (1) = dívat se
 51. en rêvant (gérondif)= et ils rêvaient = a snili < rêver (1) = snít
 52. cet = tento (před jménem mužského rodu na samohlásku)
 53. étonnant = udivující
 54. un spectacle = představení
Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzsko-česká slovíčka a fráze, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)