Francouzsky s Irénou. DE, nebo DES ?

ZÁPOR

Absolutní zápor : DE

Babou n’a pas de jouets. (Babou nemá (žádné) hračky)

Obvyklý zápor : DES

Babou n’a pas des jouets en bon état. (Babou nemá (některé) hračky v dobrém stavu)

 

Proč ?

Představte si první větu v singuláru :

« Babou n’a pas un jouet./Babou nemá jednu hračku. » Má jich tedy víc ?

Abychom tedy předešli nedorozumění, člen nepoužijeme: “Babou n’a pas de jouets./Babou nemá hraček”, jak se kdysi říkávalo.

Ale větou « Babou n’a pas des jouets en bon état « vyjadřujeme, že některé její hračky sice nejsou v pořádku, ale jiné ano.

 

VYJÁDŘENÍ MNOŽSTVÍ

Množství není specifikováno: člen dělivý

Je specifikováno: DE

 

Co je totiž člen dělivý? Předložka “de” s určitým členem.

Větou “je prends du café” tedy říkám « dám si něco z toho kafe”, rozuměj : z veškeré kávy na světě.

Jakmile tedy upřesním kolik, i kdyby neurčitě, užití členu ztratí smysl, rozuměj: význam “z veškeré kávy na světě” se přenese na “kolik”.

Je prends un peu/une tasse/un litre, etc de café.

 

V PLURÁLU

Po slovesech vyžadující vazbu s předmětem pomocí předložky DE

S členem určitým DES (de +les)

S členem neurčitým DE

 

Proč ?

Aby se zachoval stejný význam výjádřený v singuláru:

Babou s’occupe d’une plante./Babou se stará o jednu rostlinu.

Babou s’occupe de la plante achetée la semaine dernière/ Babou se stará o (tu jedinou) rostlinu zakoupenou minulý týden.

Kdybychom v plurálu v obou případech řekli « Babou s’occupe des plantes/achetées la semaine dernière », nepoznáme, jestli se stará o pouze o některé, nebo o všechny rostliny.

 

Toto vyjádření je naopak velice přesné :

Babou s’occupe de plantes./ Babou se stará o některé rostliny.

Babou s’occupe des plantes achetées la semaine dernière./Babou se stará o všechny ty rostliny zakoupené minulý týden.

 

Podle podobné logiky po přídavných jménech předcházejích podstatná jména 

přídavné jméno je před podstatným jménem : DE

přídavné jméno je za podstatným jménem : DES

 

J’ai un joli manteau…. de jolis manteaux.

J’ai un manteau vert….  des manteaux verts.

V tomto případě je nahrazení členu neurčitého předložkou kosmetickým detailem upozorňujícím na pozici přídavného jména.

 

Toto pravidlo nikdy neuplatňujeme po členu určitém : J’ai le joli manteau…. les jolis manteaux.

Také neplatí pro ustálená slovní spojení (« jeunes gens = jeunesse»/mládež, « jeunes mariés « /novomanželé atd.).

 

VYJÁDŘENÍ  VLASTNOSTI

(viz kapitola o  předložkách « à » a « de »)

DE

Usine de chocolat = čokoládovna

(« usine du chocolat » by byla celá z čokolády, nebo by se v ní vyráběla jediná/všechna čokoláda na světě)

Stejně : cours de français, professeur de maths atd.

 

Stále však musím mít na zřeteli způsob užití členů, nic není nahodilé.

Pokud tedy chodím do « l’école de langues », navštěvuji jazykovku. Pokud by se tato jazykovka honosila titulem “école des langues”, musí zaručit výuku všech světových jazyků.

 

Když čtu « un journal de soir », čtu večerník, nebo noviny z dnešního večera ?

C’est à vous de jouer ! 🙂

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Jak se naučit francouzsky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)