Francouzsky s Irénou. Bouba, le lapin gâté. Příběh pro děti francouzsky a česky. Audio. A2

Příběh pro děti francouzsky a česky

Bouba, le lapin gâté = Bouba, rozmazlený králík

Bouba, le lapin, est le meilleur ami d’une fillette nommée Lisette. = Králík Bouba je nejlepší přítel jedné holčičky jménem Lisette.

Quand Lisette rentre de la maternelle, Bouba est très heureux parce qu’ils jouent ensemble. = Když Lisette přijde ze školky, Bouba je velmi šťatný, protože si spolu hrají.

Il adore le moment où sa copine le sort de sa cage. = Má moc rád chvíli, kdy ho jeho kamarádka vyndá z klece.

Il saute de joie et court dans tous les sens. = Skáče radostí a běhá na všechny strany.

Parfois Lisette le prend dans ses bras et il se laisse aller. = Občas ho Lisette vezme do náručí a on si to nechá líbit.

 C’est trop bon de se faire câliner. = Je to strašně moc hezké nechat se mazlit.

« Bouba, tu es mon chouchou, « lui dit son amie en le caressant doucement. = « Boubo, ty jsi můj miláček, «  říká mu jeho přítelkyně a jemně ho hladí.

La nuit, il se faufile sous la couverture de Lisette et se blottit contre elle. = V noci vklouzne pod Lisettinu přikrývku a tiskne se k ní.

Cela le rassure. = Uklidňuje ho to.

Mais cela ne plaît pas du tout à la maman de la petite. = To se ale vůbec nelíbí mamince té maličké.

« Bouba, qu’est-ce que tu fais là ? Allez ! Va-t’en ! Tout de suite ! « = Boubo, co tady děláš ? Honem zmiz ! Hned teď. « 

Et elle pouffe de rire aussitôt. = A hned nato vyprskne smíchy.

Ainsi Bouba et Lisette comprennent que la maman n’est pas sérieuse. = Takto Bouba a Lisette pochopí, že to maminka nemyslí vážně.

Bouba est donc un lapin très gâté. = Bouba je tedy pěkně rozmazlený králík.

Příběh pro děti francouzsky

Bouba, le lapin gâté

Bouba, le lapin gâté

Bouba, le lapin, est le meilleur ami d’une fillette nommée Lisette. Quand Lisette rentre de la maternelle, Bouba est très heureux parce qu’ils jouent ensemble. Il adore le moment où sa copine le sort de sa cage. Il saute de joie et court dans tous les sens. Parfois Lisette le prend dans ses bras et il se laisse aller. C’est trop bon de se faire câliner. « Bouba, tu es mon chouchou, « lui dit son amie en le caressant doucement. La nuit, il se faufile sous la couverture de Lisette et se blottit contre elle. Cela le rassure. Mais cela ne plaît pas du tout à la maman de la petite. « Bouba, qu’est-ce que tu fais là ? Allez ! Va-t’en ! Tout de suite ! « Et elle pouffe de rire aussitôt. Ainsi Bouba et Lisette comprennent que la maman n’est pas sérieuse. Bouba est donc un lapin très gâté.

Francouzsko-český slovníček

 1. le lapin  = králík
 2. gâté= rozmazlený
 3. le meilleur ami = nejlepší přítel
 4. une fillette = jedna holčička
 5. nommée = jménovaná
 6. quand = když
 7. rentrer de la maternelle = přijít ze školky
 8. heureux = šťastný
 9. parce que = protože
 10. jouer = hrát si
 11. ensemble =  spolu
 12. adorer = mít moc rád
 13.  le moment = ta chvíle
 14. où = kdy, kde
 15. sa copine= jeho/její  kamarádka
 16. le sort de sa cage. ho jeho vyndá z klece < sortir
 17. sauter de joie skákat radostí
 18. courir dans tous les sens = běhat na všechny strany
 19. parfois = občas
 20. le prendre dans les/ses bras = ho vzít do náručí
 21. se laisser aller = nechat si to líbit
 22. se faire câliner = nechat se mazlit
 23. chouchou =  miláček, zlatíčko
 24. lui dire = říkat mu
 25. en le caressant doucement= a jemně ho hladit
 26. se faufiler = vkrást se, vklouznout
 27.  sous = pod
 28.  la couverture = přikrývka
 29. se blottir contre elle = tisknout se k ní
 30. rassurer = uklidňovat
 31. ne pas plaire = nelíbit se
 32. pas du tout = vůbec
 33. va-t’en ! = Jdi pryč
 34. tout de suite =hned
 35. pouffer de rire = vyprsknout smíchy
 36. aussitôt = hned nato
 37. ainsi = takto
 38. comprendre = chápat, rozumět
 39. être sérieux/sérieuse= být vážný, spolehlivý + myslet to vážně
 40. donc = tedy
Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská četba, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2, Porozumění francouzština. Audio. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)