Francouzsky s Irénou. Apporter, emporter vs amener, emmener.

Bonjour à tous!

Užití sloves apporter, emporter, rapporter, remporter, amener, emmener, ramener, remmener se zdá jednoduché, aby to tak opravdu bylo, pokusím se tu vysvětlit naprostý základ.

V čem je háček?

V rozporu mezi nespisovným a nespisovným užitím.

Zatímco cizinec hledá za vším logický smysl a užívá slova podle slovníkového významu, francouzština ulice se snaží vyhnout námaze, a tedy volí slova, která se snáz vyslovují. Proto daleko častěji uslyšíte přivez mi něco z kuchyně (tu peux m’amener quelque chose de la cuisine?) než přines (tu peux m’apporter quelque chose de la cuisine?). Ve škole po vás francouzští učitelé a lektoři chtějí spisovné rozlišení ve cvičeních a testech, ale nebrání jim vás požádat, abyste jim vaše práce přivezli ke katedře.

Slovesa amener a emmener, ramener a remmener se dnes vyslovují naprosto stejně. Představit si je v jejich psané podobě, tudíž v jejich pravém významu, není snadné ani pro rodilé Francouze.

Jak z toho ven?

Naučit se tato slovesa používat v jejich pravém významu, tím mít vystaráno ve škole a v prostředí, kde se vyžaduje spisovná francouzština, a mít na výběr, jestli je tak budete užívat vždy a všude, nebo jestli si zavyjete s vlky a  pokusíte se mluvit nespisovně jako rodilí Francouzi z ulice.

Významy sloves, které tu uvádím, jsou základní, protože bych si přála, abyste je pochopili s ocelovou jistotou. Samozřejmě se setkáte s dalšími významy i s možnou záměnou. Zdá se mi ale praktičtější zabývat se jimi, až přijde čas.

Základní pravé významy sloves porter, apporter, emporter, rapporter, remporter, mener, amener, emmener, ramener, remmener

Porter qqc= nést, nosit něco

Cécile porte sa nouvelle robe/son bébé dans les bras. = Cécile má na sobě nové šaty/nosí miminko v náručí.

Apporter qqc à qqn ou quelque part= přinést, donést něco někomu nebo někam

Tu peux m’apporter du café dans mon bureau? = Přines mi prosím kávu do kanceláře.

Rapporter qqc à qqn ou quelque part = znovu něco někomu nebo někam přinést

Je vais te rapporter tes livres dans la journée. = Přinesu ti  knihy nazpátek během dne.

Emporter qqc de quelque part= odnést (si) něco s sebou

Un café à emporter, s’il vous plaît. = Jednu kávu s sebou, prosím.

Remporter qqc de quelque part = odnést (si) zpátky to, co si tam člověk přinesl

Merci pour tes gâteaux. Tu pourras les remporter, s’il en reste. = Děkuji ti za zákusky. Jestli zbydou, budeš si je moc zase odnést zpátky.

Mener qqc ou qqn quelque part = vést &vézt koho nebo co někam

Mes parents mènent une petite vie tranquille/leurs chiens chez le vétérinaire. = Mí rodiče vedou klidný život//vezou /berou psy k veterináři.

Amener qqc ou qqn quelque part = přivézt koho, co někam

Mes parents amènent leurs chiens chez le vétérinaire. = Mí rodiče vedou/vezou/berou psy k veterináři.

Ramener qqc ou qqn quelque part = odvézt koho, co nazpátek nebo znovu na původní místo

Après la vaccination, ils les ramènent à la maison. = Po očkování je zase odvedou odvezou vezmou domů.

Emmener qqc ou qqn quelque part = přivézt s sebou koho, co někam

Est-ce que je pourrais emmener une amie à la soirée? = Mohla bych s sebou na večírek přivést/vzít kamarádku?

Remmener qqc ou qqn quelque part = odvézt s sebou koho, co nazpátek

Il fait nuit. Tu veux que je remmène les enfants chez eux? = Je tma. Mám jet s dětmi zpátky domů?

 

Allez! Portez-vous bien et à demain! 🙂 Iréna

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)