Francouzsky s Irénou. A la recherche d’un appartement. Rozhovor francouzsky a česky. Začátečníci.

Bonjour à toutes et à tous !

Dnes jsem začátečníkům připravila krátký rozhovor mezi realitní makléřkou a zájemkyní o byt, ve kterém jsou užité krátké věty typu c’est (to je, je to) a il y a (je tam, je tady). Najdete ho tu ve dvou verzích: první je psaná francouzsky s překladem do češtiny, druhá čistě francouzsky. Dialog jsem vám také namluvila. Snad mi odpustíte nedostatek hereckého nadání.

Doufám, že vám tento rozhovor pomůže nejen při studiu francouzštiny, ale také v praxi.

Je pense à vous ! A très bientôt ! Iréna

A la recherche d’un appartement. Hledání bytu.

Dans la rue : une agente immobilière et une cliente. / Na (té) ulici: (jedna) realitní makléřka a (jedna) klientka.

L’agente : C’est au numéro 3. Voilà, c’est là… / Je to na čísle 3. Tak tady to je…

La cliente : C’est un immeuble ancien. / To je (jeden) starý činžák.

L’agente : Oui, de 1962. /Ano, z roku 1962.

Devant la porte du n°3, devant l’interphone. /Přede (těmi) dveřmi čísla 3 u interfonu.

L’agente : C’est Madame Chabat, l’agente immobilière. /Tady Chabat, realitní makléřka.

La cliente : Il y a un digicode ; c’est pratique. /Jsou tady dveře na kód, to je praktické.

Dans l’entrée. /Ve vstupní hale.

La cliente : Il n’y a pas d’ascenseur ? /Není tady (žádný) výtah?

L’agente : Non, il n’y a pas d’ascenseur. /Ne, není tu (žádný) výtah.

La cliente : C’est à quel étage ? /V kterém to je patře?

L’agente : Au 4e (quatrième). /Ve čtvrtém.

Dans l’escalier. / Na schodišti.

La cliente : C’est vieux! /To je staré!

L’agente : Ah ! Ce n’est pas un immeuble moderne. /No není to (jeden) moderní bytovka.

Devant la porte. /Přede dveřmi.

L’agente : C’est là… (l’agente immobilière sonne) Oui, c’est moi, Monsieur. C’est Madame Chabat. / Je to tady … (realitní makléřka zazvoní) To jsem já, pane. Tady Chabat.

Quinze minutes plus tard dans l’escalier. O čtvrt hodiny později na schodišti.

L’agente : Alors ? / Tak co?

La cliente : C’est petit et c’est sombre ; il n’y a pas de douche, pas de chauffage. / Je to malé a je to tmavé; není tam (žádná) sprcha, žádné topení.

L’agente : Mais ce n’est pas cher ! / Ale není to drahé!

La cliente : Pas cher ! / Že to není drahé ?!

A la recherche d’un appartement.

Dans la rue : une agente immobilière et une cliente.

L’agente : C’est au numéro 3. Voilà, c’est là…

La cliente : C’est un immeuble ancien.

L’agente : Oui, de 1962.

Devant la porte du n°3, devant l’interphone.

L’agente : C’est Madame Chabat, l’agente immobilière.

La cliente : Il y a un digicode ; c’est pratique.

Dans l’entrée.

La cliente : Il n’y a pas d’ascenseur ?

L’agente : Il n’y a pas d’ascenseur, non.

La cliente : C’est à quel étage ?

L’agente : Au 4e (quatrième).

Dans l’escalier.

La cliente : C’est vieux !

L’agente : Ah ! Ce n’est pas un immeuble moderne.

Devant la porte.

L’agente : C’est là… (l’agente immobilière sonne) Oui, c’est moi, Monsieur. C’est Madame Chabat.

Quinze minutes plus tard dans l’escalier.

L’agente : Alors ?

La cliente : C’est petit et c’est sombre ; il n’y a pas de douche, pas de chauffage.

L’agente : Mais ce n’est pas cher !

La cliente : Pas cher !

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzsko-české rozhovory, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2 se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)