Francouzsky s Irénou. 10 chyb, kterých se Češi dopouštějí ve francouzštině.

Přestože se mě v posledních měsících mnozí ptali na názor, v čem Češi ve francouzštině nejčastěji chybují, moc jsem se k odpovědi neměla. Proč ? Jak můžeme považovat za chybu praktikování pravidel a způsobu myšlení, které lidem v jejich mateřštině funguje ? Podle mne se tedy o chyby nejedná. Pokud ale pravidla jednoho jazyka aplikujeme na druhý, riskujeme opravdu, že nás rodilý mluvčí nesprávně pochopí. A tak ustupuji, ano, máte pravdu, jsou to chyby.

Je čas podívat se nepříjemné realitě do očí.

Možná se to, že si omyly uvědomíme, může proměnit v první krok k jejich odstranění ?

Pojďme tedy touto cestou.

 Chyba 1. Špatná výslovnost E.

České oči jsou zvyklé vyslovit všechna písmena jako hlásky. V případě písmen a hlásek francouzských je to dost velký problém.

Například :

  • Je parle [ž’parl’] (mluvím) je často vysloveno jako [žé parlé] (mluvil/a jsem) (j’ai parlé).
  • Je peux [ž’p’] (můžu) jako [žé pé] = j’ai paix ??? j’ai pet ???
  • Je veux [ž’v’] (chci) tak zní jako [žé vé] ???
  • Systematicky se mluví v množném čísle, protože se člen le [l’] vysloví [lé] (les = tito, tyto).
  • Místo dvou káv [d’café] se jich objednavá několik [dé café].

Velkou výhodu mají ti, kteří se nejdříve od partnera nebo kamarádů naučili mluvit, pak teprve číst.

Chyba 2. Pomocné sloveso être.

Je přirozené, že si člověk, který se naučil cizí jazyk jako dospělý, do něho překládá z mateřštiny nebo jiného jazyka, který je pro něj méně cizí. Jestliže myslí česky, stává se, že užije sloveso « být » jako pomocné. A tak se tedy přihodí, že francouzsky mluví v trpném rodě (nous sommes mangés = jsme jezeni) a v předbudoucím čase (nous serons allés = nejdříve půjdeme).

Chyba 3. Charles je dvacet let

Toto je chyba, kterou dělají ti, kteří se naučili anglicky. Místo Charles má  dvacet let, Charles “ je“ dvacet let.

Chyba 4. Výslovnost koncovek.

Mnozí Češi buď vyslovují koncovky celé, tak jak se píšou, a tím nevědomky mluví v ženském rodě : ouvrier jako [uvrijér]), tj dělnice (ouvrière ), místo [uvrijé] (dělník), nebo je polykají : sortir jako [sorti] = vyšlý,  místo [sortir] = (vyjít).

Anglofonní Češi mají ve zvyku vyslovovat koncové « s » : nos [nos] místo [no].

Chyba 5. Přehnané přikládání významu členům a časům.

Křečovitě se lpí na pravidlech, která jsou v učebnicích, zatímco rodilý mluvčí je v řeči užívá intuitivně a mechanicky.

Chyba 6. Podceňování fonetiky.

Veškerá gramatická pravidla současné běžné francouzštiny jsou ovlivněna liknavou výslovností francouzských uživatelů a jejich snahou ulevit si. Odpověď na čím dál rozšířenější užívání předložky en a vynechání členů  po předložce de. Atd.

Chyba 7. Nevýrazné souhlásky.

České souhlásky nevyžadují velkou dávku energie k tomu, aby byly vysloveny. Mnohé se navíc vysloví na téměř stejném místě. To není případ souhlásek francouzských. Výsledek ? Jsou slyšet jen samohlásky.

Chyba 8. Polykání prostředních částí slov.

Češi často dávají přízvuk na první slabiku, jak jsou zvyklí, mnozí i na poslední, jak si osvojili. Protože ale dál dýchají po česku, nezbývá jim často vzduch na prostřední část slova.

Chyba 9. Vyhýbání se práci s výkladovým slovníkem

V Čechách se v hodinách češtiny často pracuje s Pravidly českého pravopisu, také se Slovníkem cizích a přejatých slov, občas se Slovníkem spisovné češtiny. Nic jiného. Proto málokterý Čech vidí jako nezbytné pracovat s výkladovým slovníkem. To je ale naopak jedna ze základních dovedností získavaná od základní školy, pro středoškoláka je Larousse nebo Petit Robert nepostradatelný. A sahá po nich celý život.

Chyba 10 Nedostatek zkušenosti s jazykovými rovinami a styly

Vzpomínám si na jednoho klienta, českého manažera, který nevědomky mluvil ve Francii u přijímacích pohovorů perfektní francouzštinou ulice, kterou pochytil jako mladý kluk od dělníků v docích, když se tu chtěl naučit jazyk od místních. Umíte si představit, jak komisi uhlazený muž vypráví, že « v poslední boudě makal dva roky, dost to tam žere, ale teť by chtěl zkusit taky jinej vodvaz ? » Když mi pohovor předváděl a já mu překládala do češtiny, zbledl jak stěna. Narozdíl ode mě mu chvíli do smíchu nebylo.

Uff ! Raději myslím na to, co se Čechův daří. A věřte, je toho hodně. Jen z toho, co mám možnost sledovat na naší FB stránce Francouzsky na Skype, vidím, jak jste motivovaní, pracovití a šikovní. A mnozí z našich studentů zvládají francouzský jazyk lépe než někteří rodilí. Mluvím zejména o znalosti gramatiky a šíři slovní zásoby. S hrdostí vzpomínám na jednu klientku, která jako jediná nemusela při přijímacím pohovoru podstoupit test z gramatiky. Narozdíl od francouzských kandidátů. Když to dokázala ona, proč ne vy ?

A jaké jsou vaše zkušenosti ? 🙂

Mějte krásný nedělní večer.

Bon courage et à bientôt ! Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Jak se naučit francouzsky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)