Francouzsky na Skype. Souhrnný přehled francouzských předložek. B.

Ve významu « k, do» (místo i čas)

à                                

Aller à la poste. (jít/jet na poštu : obecně)

à l’attention de                     

A l’attention de Monsieur Dubois (pro pana Duboise, určeno panu D.)

en                              

Partir en vacances. (odjet na dovolenou/na prázdniny)

en direction de                     

Nous avons pris le train en direction de Dijon. (sedli jsme na vlak ve směru na Dijon)

jusqu’à                                 

Aller jusqu’à Marseille. (jet až do Marseille)

pour                          

Devoir à rendre pour 14 heures. (úkol se musí odevzdat na 14. hodinu.)

vers                           

Le groupe se dirigèrent vers la sortie. (skupina se odebrala k východu)

Ve významu “jak dlouho”

au cours de

Au cours des années (v průběhu let)

de                              

Travailler de nuit. (mít noční)

depuis                       

On te cherche depuis un quart d’heure (hledáme tě (už) čtvrt hodiny)

durant                                  

Durant 6 mois (po dobu 6 měsíců)

pendant

Pendant 6 mois (během 6 měsíců)

pour                          

Je pars pour 6 mois en Belgique. (odjíždím na 6 měsíců do Belgie)

Ve významu “za co”

au prix de                 

Au prix des longues discussions. (za cenu dlouhých diskuzí)

contre                        

Je vais échanger mon entrée contre ton dessert. (vyměním svůj předkrm za tvůj moučník)

moyennant               

Il accepta de rendre ce service moyennant récompense. (souhlasil, že tu službu „výměnou“ za náhradu vykoná)

Ve významu “kromě”

à l’exception de                    

Cet oiseau est tout noir à l’exception de cou qui est blanc. (tento pták je celý černý, s výjimkou bílého krku)

à l’exclusion de                    

Le taux de croissance annuel des prix à la production industrielle à l’exclusion de la construction et des produits énergétiques (výše ročního nárůstu cen v průmyslové výrobě vyjma výstavby a energetických produktů)

excepté                                  

Tous furent découverts excepté trois d’entre eux (všichni až na tři byli odhaleni)

hormis                                  

Ils sont tous venus au rendez-vous hormis Patrick. (všichni vyjímaje Patricka se dostavili)

hors de                                  

L’étudiant a tout fait pour mettre son professeur hors de lui. (ten student dělal vše proto, aby svého učitele vyvedl z míry)

sans                           

C’est sans aucun espoir. (to je naprosto beznadějné)

sauf                           

Tout le monde était là sauf toi. (všichni  kromě tebe tam byli)

Ve významu « jak často »

de…en                                  

De temps en temps. (čas od času)

de… à

De temps à autre (z času na čas)

par                            

Il travaille trois jours par semaine. (pracuje 3 dny v týdnu)

Ve významu « jako, podle»

à la manière de                    

Il marchait à la manière d’un robot. (chodil jako robot, na způsob )

conformément à                  

Conformément à la loi. (v souladu se zákonem)

d’après                                 

Peindre d’après nature. (malovat podle přírody)

en                              

Il parle en connaisseur. Il parle en tant que connaisseur. (mluví jako znalec)

en tant que   

Il parle en tant que connaisseur. (mluví jakožto znalec)

selon                          

On le fait selon les règles. (děláme to podle pravidel)

suivant

Suivant son habitude, il ne travaille pas le vendredi. (dle svého obyčeje v pátek nepracuje)

en fonction de

Nous choisissons la date de notre rendez-vous en fonction de vos disponibilités. (vybereme datum naší schůzky se zřetelem na vaše časové možnosti)

par rapport de

Il est très cultivé par rapport à la majorité de mes connaissances. (s ohledem na většinu mých známých je velmi vzdělaný.

sur                             

Mathilde prend modèle sur Isabelle. (Mathilde si bere Isabelle za vzor/ příklad z Isabelle)

Ve významu « aby » : cíl a záměr

afin de                                  

Il faut travailler beaucoup afin d’être le meilleur. (musíme hodně pracovat proto, abychom byli nejlepší)

contre                       

Des gouttes contre la toux (kapky proti kašli/na vyléčení kašle)

de façon à                 

Mon père se plaça de façon à être vu. (otec si stoupl tak, aby ho bylo vidět)

pour                          

Manger pour vivre. (jíst, aby se žilo)

Ve významu „kvůli“ : příčina a účel

à cause de                 

Tout est arrivé à cause d’elle. (všechno se to stalo kvůli ní)

à                                

A ces mots il se fâcha. (urazil se po těch slovech)

avec                           

Avec la crise, les prix de l’immobilier baissent. (s krizí klesají ceny nemovitostí)

de                              

Le garçon était puni de ses fautes. (chlapec byl za své chyby potrestán)

en raison de             

Il ne fait plus du sport en raison de son grand âge. (pro svůj vysoký věk/ z důvodu... už nesportuje)

pour                          

Le tueur était puni pour ses crimes. (vrah byl za své zločiny potrestán)

sous                           

Le rocher s’est effrité sous l’action de l’érosion. (skála se rozdrolila za působení/pod vlivem eroze)

sur      

Sur sa bonne mine, le voisin lui a prêté 1000 euros. (soused mu půjčil 1000 eur, protože dobře vypadal/kvůli jeho příjemnému zevnějšku)

Ve významu  « vzhledem k « : srovnání

à côté de                   

Vos ennuis ne sont pas graves à côté des miens. (vedle mých nejsou vaše trable vážné)

auprès de       

Il passe pour un avare auprès d’elle. (vůči ní vypadá jako lakomec)

par rapport à           

Monique a fait des progrès remarquables par rapport à l’année dernière. (Monique udělala výrazný pokrok oproti loňsku)

pour                          

Ce politicien est trop aimable pour être honnête. (tento politik je moc laskavý na to, aby byl čestný)

vis-à-vis de                

Sa fortune est modeste vis-à-vis de la tienne. (jeho jmění je vzhledem k tvému skrovné)

Ve významu « s » jako doprovod, doplněk, příloha

à                                

  • Pains aux raisins (chlebíček s rozinkami)
  • Steak au poivre ( steak s pepřem/na pepři)
  • L’homme au chapeau melon (muž s buřinkou)
  • La femme aux cheveux roux (žena s rezavými vlasy)

avec                           

Il est venu avec son collègue. (přišel se svým kolegou)

Ve významu « s » jako součet, přídavek

avec                           

Appartement avec terrasse (byt s terasou)

indépendamment de

Indépendamment de son salaire, il touche de nombreuses indemnités (ke svému platu/nezávisle na svém platu pobírá spoustu dávek)

outre                         

La salle peut contenir outre les 250 députés, 4000 auditeurs. (sál může k 250 poslancům pojmout navíc 4000 posluchačů)

Ve významu  volby

au lieu de                  

Au lieu de prendre l’avion, nous prendrons le car. (místo abychom letěli, pojedeme autobusem)

entre/parmi                          

Entre/parmi tous mes amis, c’est Paul le meilleur. (mezi všemi mými přáteli je Paul ten nejlepší)

selon                          

Selon le temps qu’il fera, nous choisirons le programme. (program vybereme podle toho, jaké bude počasí)

Ve významu  blízkosti

autour de                   

Cette dame a autour de 50 ans. (této paní je kolem 50 let)

aux alentours de                  

Ce sac pèse aux alentours de 10 kg. (tento pytel váží kolem 10 kg)

aux environs de                   

Richard habite aux environs de Dijon. (Richard bydlí nedaleko/v okolí Dijonu)

dans (les)                              

  • Ce manteau doit coûter dans les 100 euros. (tento kabát bude stát do/kolem 100 eur)
  • J’arrive dans 10 min. (dorazím do 10 minut/v 10 minutách)

 de…à                        

Des groupes de 9 à 10 personnes. (9-10 členné skupiny, od 9 do 10 osob)

Thomas peut avoir de vingt à vingt-cinq ans. (Thomasovi může být mezi 20 až 25 lety/od 20 do 25 let)

près de                                  

Ta maison est située près de la mienne. (tvůj dům stojí blízko mého)

sur                             

J’irai la voir sur le soir. (zajdu za ní k večeru/navečer)

vers                           

Mets-toi vers la droite. (stoupni si víc napravo/k pravé straně)

🙂 Je pense à vous pour que vous faisiez de progrès remarquable.

Avec mes amitiés, Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro úroveň B se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

(Spamcheck Enabled)