833. Francouzsky s Irénou. Peppa Pig au supermarché. Scénář francouzsky a česky. Video. A1+

Bonjour ! 🙂

Vítejte u práce s dalším dílem z francouzské verze animovaného seriálu Peppa Pig o jedné šťastné rodince prasátek. Už asi víte, proč s nimi pracuji tak ráda, i když učím francouzsky i dospělé Čechy a Slováky : postavičky jsou skvěle namluvené, povídají si hovorovou, přitom spisovnou francouzštinou, repliky jsou naprosto použitelné a epizody krátké. V tomto díle jdou Prasátkovi nakupovat do supermarketu.

Bon visionnage ! 🙂 Iréna

P.S. V titulcích najdete drobné překlepy, které se mohou projevit jako gramatické chyby. Důvěřujte prosím scénáři. (Snad jsem se taky neuklepla) Slovo špagety lze francouzsky psát i jako „spaghetti“, i jako „spaghettis“; psaní slova nákupní vozík buď respektuje původní anglickou verzi pravopisu (caddy), nebo se píše po francouzsku jako „caddie“. Ostatně to není jediný výraz pro nákupní vozík.

Peppa Pig. Le supermarché — Prasátko Peppa. Supermarket.

Peppa et Georges vont faire des courses. Peppa et Georges aiment faire les courses. Georges aime s’asseoir dans le caddie. Peppa aussi. P. a G. jdou na nákup. P. a G. rádi nakupují. G rád sedí v nákupním vozíku.

Peppa: — Papa, je peux m’asseoir dans le caddie, moi aussi ? — Tatínku, můžu si taky sednout do vozíku ?

Papa : — Tu es beaucoup trop grande pour le caddie, Peppa. Mais tu peux nous aider à faire les courses. — Na vozík už jsi moc velká, Peppo. Ale můžeš nám pomoct nakupovat.

Peppa: Ah oui! J’aimerais bien ! — Jo! Moc ráda.

Mama: — Il y a quatre aliments qui sont notés sur la liste. Des tomates, des spaghetti, des oignons et des fruits. — Na seznamu jsou zapsané 4 potraviny. Rajčata, špagety, cibule a ovoce.

Peppa: — Je vais les trouver tous !… C’est par ici ! — Najdu je všechny. … Tudy.

Peppa et Georges aiment beaucoup faire les courses. — P. a G. moc rádi nakupují.

Maman: —Peppa, d’abord il faut trouver les tomates. — Peppo, nejdřív musíme najít ta rajčata.

Peppa : — Elles sont là-bas !… Et voilà les tomates, maman ! — Jsou tamhle. Tady jsou ta rajčata, maminko.

Maman : — Bravo, Peppa !— Výborně, Peppo.

Peppa : — Une, deux, trois et quatre. — Jedno, 2,3 a 4.

Maman: — C’est bien. Mets -les dans le caddie. — Dobře. Dej je do vozíku.

Peppa: — J’ai trouvé les tomates. Les voilà ! — Našla jsem ta rajčata. Tady jsou.

Papa: — C’est très bien, Peppa. Voilà une bonne chose de faite. Je vais pouvoir les rayer de la liste. Voyons voir ce qu’il nous faut ensuite. — Správně, Peppo. To bychom měli. Budu to moct na seznamu škrtnout. Pojďme se podívat, co tam máme dál.

Peppa: — Les spaghetti ! — Špagety.

Georges : — Pigiti.

Papa : — Oui, c’est ça, Georges. Mais on dit „spaghetti“. — Přesně tak, Georgi. Ale říká se „špagety“.

Les spaghetti sont le plat préféré de Peppa et Georges. — Špagety jsou Peppino a Georgovo nejoblíbenější jídlo.

Papa : —Je me demande où on va trouver des spaghetti. — Tak se tak ptám, kde ty špagety najdeme.

Peppa: — Moi, je sais où elles sont. Suivez-moi! Spaghetti ! … Regarde, maman, voilà les spaghetti ! — Já vím, kde jsou. Pojďte za mnou. … Podívej, maminko, tady jsou špagety.

Maman : — Bravo, Peppa. On en prend un paquet et on le met dans le caddie. — Výborně, Peppo. Vezmeme si jedno balení a dáme ho do košíku.

Peppa: —Oui, maman. — Jo, mami.

Georges : — Pigiti.

Peppa: — Georges, ça s’appelle des spaghetti. — Georgi, jmenuje se to špagety.

Papa: — Qu’est-ce qu’il y a d’autre sur la liste, Peppa ? — Co dalšího je na seznamu, Peppo ?

Peppa: — Des chips ! –– Chipsy.

Papa: — Il n’y a pas marqué „chips“ sur la liste. — Na seznamu není nepsáno “ chipsy“.

Maman: — On en a au moins deux paquets à la maisons alors … — Doma máme nejmíň dva pytlíky, takže …

Papa: — Allez Peppa, essaye de deviner. — No tak Peppo, zkus hádat.

Peppa: — Je veux bien mais je ne me rappelle pas. — To bych ráda, ale nepamatuju se.

Maman: — Toi, tu t’en rappelles, Georges ?… Un dinosaure ? — A ty se pamatuješ, Georgi ? … Dinosaurus ?

Peppa: — Georges, il n’y a pas de dinosaure en vente dans les supermarchés. — Georgi, v supermarketech se dinosauři neprodávají.

Papa: — Eh non, Georges. Ensuite, ce qu’il y a marqué sur la liste, ce sont des oignons. — No to ne, Georgi. Dál je na seznamu cibule.

Peppa: — Des oignons ! Ah oui! Je m’en rappelle maintenant…. Regardez, ils sont là ! – Cibule. A jo! Teď už si vzpomínám !… Podívejte, tady je.

Maman: — Je te félicite. — Blahopřeji ti.

Peppa: — Un, deux, trois, quatre…. Des oignons. – 1,2,3,4. … Cibule.

Papa: — Très bien. On ne devrait plus être loin de la fin de la liste. — Správně, Peppo. Už bychom se měli blížit ke konci seznamu.

Maman: — Il ne reste plus qu’une seule chose à acheter. — Už nám zbývá koupit jen jedinou věc.

Une plante verte ? Elle est sur la liste ? –– Pokojovou rostlina ? Je na seznamu ?

Papa: — Non, Georges. Le dernier point sur la liste ce sont des fruits. — Ne, Georgi. Poslední bod na seznamu je ovoce.

Maman: — Ce n’est pas grave, Georges. Tu pourras choisir les fruits…. Mais au fait, où sont-ils ? — To nevadí, Georgi. Budeš moct vybrat ovoce…. Ale kde je ?

Peppa: — Ils sont là- bas. — Je támhle.

Il y a des pommes, des oranges, des bananes et une énorme pastèque. — Jsou tu jablka, pomeranče, banány a obrovský vodní meloun.

Maman: — Quels fruits veux -tu qu’on achète, Georges ? Des pommes ? — Jaké ovoce máme koupit, Georgi ? Jablka ?

Papa: — Des oranges ? — Pomeranče ?

Peppa: — Ou des bananes ?… Une pastèque ?! — Nebo banány ? … Meloun ?

Voici la caisse. On y paye tous les achats qu’on a faits. — A tady je pokladna. Platíme tu všechno, co jsme nakoupili.

Caissière: — De belles tomates, des spaghetti, des oignons, une pastèque, un gâteau au chocolat. — Pěkná rajčata, špagety, cibule, vodní meloun a jeden dort s čokoládou.

Tout le monde: — Un gâteau au chocolat ? –– Dort s čokoládou ?

Un gâteau au chocolat ? Il était sur la liste ? — Dort s čokoládou ? Byl na seznamu ?

Maman: — Peppa ? Est-ce que c’est toi qui as mis ce gâteau dans le caddie ? — Peppo ? To tys dala ten dort do vozíku ?

Peppa: — Non maman. — Ne, maminko.

Maman: — Georges ? Est-ce que tu as mis un gâteau au chocolat dans le caddie ? — Georgi ? Jestlipak jsi dal do vozíku dort s čokoládou ?

Georges: — Non.-– Ne.

Maman: — Et ce n’est pas moi non plus. — Já to taky nebyla.

Peppa: — Mais c’est qui alors ? — Tak kdo ?

Papa: — Je me suis dit qu’on aurait un bon dessert. — Říkal jsem si, že budeme mít dobrý zákusek.

Maman: — Enfin, papa Cochon ! — Teda tatínku Prasátko !

Papa: — Excusez-moi. Il avait l’air si appétissant ! — Promiňte. Vypadal tak lákavě.

Maman : — Je reconnais qu’il met l’eau à la bouche. Bon allez! On va dire qu’il était noté sur la liste. — Uznávám, že se z něho sbíhají sliny. Tak jo. Řekneme, že byl na seznamu.

Georges: — Gâteau au chocolat. – Dort s čokoládou.

Papa: — Youpi ! — Jupí !

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzsko-česká slovíčka a fráze, Francouzsko-české rozhovory, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2, Porozumění francouzština. Audio & Video, Užitečné fráze. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)