815. Francouzsky s Irénou. Francouzská básnička Trois petits chats. Francouzsky & česky. Audio. Francouzsko-český slovníček. A1

Bonjour,

Dnes mám pro vás krátkou francouzskou básničku o třech kočičkách, které poobědvaly tři myšky. Začátečníkům bude možná k užitku i její překlad do češtiny. Pod textem básničky najdete i audio a francouzsko-český slovníček.

Prenez soin de vous, Iréna

Trois petits chats dans un panier — 3 kočičky v 1 košíku

Trois petits chats dans un panier — 3 kočičky v 1 košíku

Dormez, dormez, dormez – spěte

Quatre souris dans un grenier — 4 myši na 1 půdě (v 1 sýpce)

Trottez, trottez, trottez – cupitejte

Trois petits chats sont réveillés — 3 kočičky jsou vzhůru

Miaulez, miaulez, miaulez – mňoukejte

Une souris va se cacher — 1 myš se jde schovat

Courez, courez, courez – utíkejte

Les autres se font attraper — ostatní se nechají chytit

Pleurez, pleurez, pleurez — plačte

Trois petits chats ont déjeuné — 3 kočičky poobědvaly

Croquez, croquez, croquez — chroupejte

Puis retournent dans le panier — pak se zas vrátily do toho košíku

Bâillez, bâillez, bâillez — zívejte

Et tout est à recommencer… — a všechno začíná nanovo

(Source: L.Dumas, M.Lorillou : Le livre unique des petits. Cours préparatoire. Ed. Hachette 1963.)

Vocabulaire français-tchèque

 • Un chat = kočka
 • Un panier = koš/ík
 • Dormir* = spát
 • Une souris = myš
 • Un grenier = půda
 • Trotter = pobíhat, cupitat
 • Se réveiller = vzbudit se
 • Miauler = mňoukat
 • Se cacher = schovat se
 • Aller = jít
 • Aller se cacher = jde se schovat (budoucnost)
 • Un/une autre = jiný, další
 • Les autres = ostatní
 • Courir* = utíkat
 • Attraper = chytit
 • Se faire attraper = nechat se chytit
 • Pleurer = plakat
 • Déjeuner = obědvat
 • Croquer = křoupat
 • Puis = pak, potom
 • Retourner = vrátit se zpátky
 • Bâiller = zívat
 • Tout est à recommencer = všechno začne nanovo
Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská četba, Francouzsko-česká slovíčka a fráze, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2, Porozumění francouzština. Audio & Video. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)