783. Francouzsky s Irénou. Vous passez parfois des nuits blanches ? Rozhovor francouzsky & česky & Audio. A1

Vous passez souvent des nuits blanches ? Dialogue en français et en tchèque.

A — Vous passez parfois des nuits blanches ? — Často v noci nespíte ?

B — Oui, ça m’arrive quand j’ai des problèmes ou alors quand je fais trop la fête. — No to se mi stává, když mám problémy nebo když to přeženu s oslavou.

A — Dans votre famille, qui fait des courses ? — Kdo ve vaší rodin nakupuje ?

B — Mon mari et moi. Mais moi je vais plutôt au marché et mon mari va au supermarché. — Já a můj manžel. Ale já chodím spíš na trh a můj manžel chodí do supermarketu.

A — Quelle est votre saison préférée ? — Jaké je vaše oblíbené roční období ?

B — Le printemps à cause de* … des … de toutes les petites fleurs qui poussent ! — Jaro vinou … všech těch kytiček, co rostou.

A — Est-ce que vous faites le ménage tous les jours ? — Jestlipak uklízíte denně ?

B — Non, une fois par semaine à peu près. — Ne, přibližně jednou za týden.

(Source : A propos A1. Livre de l’élève. PUG 2013.)

*Jako někteří Češi nesprávně užívají vazbu „díky čemu“, někteří Francouzi užívají nesprávně vazbu „à cause de“ (vinou čeho). V tomto případě se hodí spíš „grâce à … toutes ces petites fleurs “ (díky všem těm kytičkám) nebo neutrální „pour toutes ces petites fleurs“ (kvůli všem těm kytičkám).

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzsko-české rozhovory, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2, Porozumění francouzština. Audio & Video. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)