778. Učíme se francouzsky. Peppa Pig. Pas très bien. Scénář francouzsko -česky. Video. Francouzsko-český slovníček. A2+

Bonjour 🙂

S francouzskou verzí dětského kresleného seriálu Peppa Pig (prasátko Peppa) pracuji moc ráda i s dospělými. Prasečí rodinka zažívá situace, do kterých se běžně dostáváme, epizody jsou krátké, scénář je psaný běžnou spisovnou francouzštinou …. zkrátka na 100% použitelné v praxi. Seriál se mi navíc zdá velmi dobře namluvený, herci artikulují a umí zacházet s dechem, vyslovují a intonují tedy velice srozumitelně.

V této epizodě dostane Peppa vyrážku a rodiče zavolají doktora. Přeložila jsem vám ji do češtiny a opatřila podrobným francouzsko-českým slovníčkem, aby se vám francouzština učila co nejlépe. Tak se držte, zbytek už je na vás.

Amusez-vous bien 🙂 Iréna

Peppa Pig. Pas très bien — Prasátko Peppa. Ne moc dobře

Papa Pig : Le petit-déjeuner est prêt. — Snídaně je hotová.

Peppa a des boutons rouges sur la figure. — Pepa má červené pupínky na tváři.

Peppa Pig: Maman, je ne me sens pas très bien, aujourd’hui. — Maminko, dneska se necítím moc dobře.

Maman Pig : En effet, Peppa. Tu n’as pas l’air bien du tout. — To vidím, Peppo. Vůbec nevypadá dobře.

Papa Pig : Ne t’inquiète pas. Je vais appeler le docteur Brown Bear.– Žádné strachy, zavolám doktora B. B.

Docteur Brown Bear : Docteur Brown Bear à l’appareil. — U telefonu doktor B.B.

Papa Pig : Peppa ne se sent pas très bien. Elle a le visage couvert de boutons rouges. — Peppa se necítí moc dobře. Má obličej pokrytý červenými pupínky.

Docteur Brown Bear : Hmm… Dites- lui de rester au lit. Je vais immédiatement la voir. — Řekněte jí, ať zůstane v posteli. Okamžitě se na ni zajdu podívat.

Docteur Brown Bear est venu soigner Peppa. — Doktor B.B. přišel léčit Peppu.

Docteur Brown Bear : Bonjour, Peppa. Comment ça va aujourd’hui ? — Dobrý den, Peppo. Jak se dnes máš ?

Peppa Pig : Je me sens un peu drôle. — Cítím se trochu divně.

Docteur Brown Bear : Montre-moi ta langue, s’il te plaît. — Ukaž mi jazyk, prosím.

Docteur Brown Bear : Hmm … Rien de bien sérieux, heureusement. C’est une simple éruption de boutons. — Naštěstí nic opravdu vážného. Je to jen vyrážka.

Peppa Pig: J’ai besoin de médicaments ? – Potřebuju léky ?

Docteur Brown Bear : Ca ne devrait pas durer très longtemps, mais si tu veux, je peux te donner une cuillère à soupe d’un de mes sirops. — Nemělo by to trvat moc dlouho, ale jestli chceš, mohu ti dát polévkovou lžíci jednoho z mých sirupů.

Peppa Pig : Oui, je veux bien. — Ano, moc ráda.

Docteur Brown Bear : Je ne te promets pas que tu vas en trouver à ton goût… Ouvre grand la bouche. — Neslibuju ti, že ti bude chutnat. … Otevři pořádně pusu.

Peppa Pig: Berk ! C’est mauvais ! — Fuj! To je nechutné.

Docteur Brown Bear C’est bien, Peppa. Tu as tout avalé. Tu es une petite fille très courageuse… Peppa doit rester couchée. Je vous téléphonerai dans la journée pour prendre de ses nouvelles. — Dobře, Peppo, všechno jsi spolkla. Jsi moc statečná holčička. … Peppa musí zůstat ležet. Zavolám vám během dne, jak se má.

Maman Pig : Est-ce qu’elle peut avoir des visites ? — Jestlipak k ní mohou návštěvy ?

Docteur Brown Bear : Oh oui! Elle peut recevoir qui elle veut. Ce n’est pas une maladie contagieuse. A tout à l’heure. — Ale ano, může si pozvat, koho co. Není to nakažlivá nemoc. Brzy na shledanou.

Papa Pig: Au revoir, docteur Brown Bear. — Na shledanou, doktore B.B.

Peppa Pig. Pas très bien. Vidéo

Peppa Pig. Pas très bien. Francouzsko-český slovníček. A1-2

 • Peppa a des boutons rouges sur la figure. — Pepa má červené pupínky na tváři. < avoir des boutons sur la figure/sur le visage = mít pupínky na obličeji
 • Je ne me sens pas très bien, aujourd’hui. — Dnes se necítím moc dobře. < se sentir + příslovce (mal, bien, drôle) = cítit se (špatně, dobře, divně)
 • Je vais appeler le docteur.–Zavolám doktora. < appeler le docteur/le médecin = zavolat doktora
 • Dites- lui de rester au lit. — Řekněte jí/mu, ať zůstane v posteli. < dire quelque chose à quelqu’un = říct něco někomu
 • Docteur Brown Bear est venu soigner Peppa. — Doktor B.B. přišel léčit Peppu. < soigner qqn = léčit koho
 • Montre-moi ta langue, s’il te plaît. — Ukaž mi jazyk, prosím. < montrer qqc à qqn = ukázat co komu
 • Rien de bien sérieux. — Nic opravdu vážného.
 • C’est une simple éruption de boutons. — Je to jen obyčejná vyrážka.
 • J’ai besoin de médicaments ? – Potřebuju léky ? < avoir besoin de qqc/INF = potřebovat co/udělat
 • Je peux te donner une cuillère à soupe de sirop — Nemělo by to trvat moc dlouho, ale jestli chceš, mohu ti dát polévkovou lžíci sirupu.
 • Une cuillère à soupe de = 1 polévková lžíce čeho
 • Ouvre grand la bouche. — Otevři pořádně pusu. < ouvrir la bouche = otevřít ústa
 • Tu as tout avalé. –Všechno jsi spolkl/a < avaler qqc = spolknout co
 • Peppa doit rester couchée. — Peppa musí zůstat ležet. < rester couché/e/s/es = zůstat ležet
 • Est-ce qu’elle peut avoir des visites ? — Jestlipak k ní mohou návštěvy ? < avoir des visites = mít návštěvy
 • Ce n’est pas une maladie contagieuse. — Není to nakažlivá nemoc.
 • Contagieux, contagieuse = nakažlivý, nakažlivá

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzsko-česká slovíčka a fráze, Francouzsko-české rozhovory, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2, Porozumění francouzština. Audio & Video. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)