755. Učíme se francouzsky. Francouzský příběh pro děti. Entre chiens et chats. Mezi psy a kočkami. Text francouzsko-česky & Audio & Slovníček francouzsko-český. A2

Bonjour à tout le monde ! 🙂

V dnešním příspěvku najdete krátký francouzský příběh o válce mezi psy a kočkami.

Je plný užitečných francouzských slovíček a také spousty francouzských sloves v mnohých francouzských slovesných časech (přítomný čas Présent, minulé časy Passé composé & Imparfait), budoucí čas Futur simple).

Naučíte se slovesné vazby commencer à INF a avant de INF.

A aby se vám francouzština učila snáz, jako obvykle jsem vám příběh namluvila. Obě audia jsou dole v textu.

Pro samouky je tu i česká verze a detailní francouzsko-český slovníček.

Passez une belle journée, 🙂 Iréna

Entre chiens et chats. — Mezi psy a kočkami

Entre chiens et chats, lu par Iréna

Cette histoire se passe il y a bien longtemps. Un hiver terrible s’abat sur le monde. Tous les animaux souffrent du froid et de la faim: chacun cherche un refuge pour se réchauffer un peu. Le hasard fait que le peuple des chiens et le peuple des chats découvrent en même temps l’entrée d’une grotte.

Tento příběh se odehrává už pěkně dlouho. Na svět dolehne strašlivá zima. Všechna zvířata trpí hladem a zimou: každý hledá úkryt, kde by se malinko ohřál. Náhoda zařídí, že ve stejnou dobu psí a kočičí lid objevily vchod do jedné jeskyně.

–J’ai découvert cette grotte le premier, dit le rois des chats. Elle portera mon nom et sera réservée à mon peuple.

„Já tu jeskyni objevil první, “ řekl král koček. „Ponese mé jméno a bude pro můj lid.“

Pas question, répond le roi des chiens. Je suis arrivé avant toi …

„O tom se nebudeme bavit,“ odpoví král psů. Byl jsem tu před tebou.“

— Alors, ce sera la guerre entre nos peuples, proclame le roi des chats !

„Tak to bude mezi našimi národy válka!“ prohlásí král koček.

Une guerre inutile, lu par Iréna

Et la guerre a aussitôt éclaté. Elle se poursuit encore aujourd’hui: il n’y a pas pires ennemis qu’un chat et un chien …

A vzápětí vypukla válka. Trvá až dodnes : není horších nepřátel než je kočka a pes …

Pourtant, j’ai retrouvé cette fameuse grotte : elle était assez vaste pour abriter les deux peuples. Toutes les guerres sont absurdes et inutiles. Il suffisait d’y jeter un petit coup d’œil avant de commencer à se battre …

Ale já tu slavnou jeskyni našel. Je dost prostorná, aby se v ní schovaly oba národy. Všechny války jsou nesmyslné a zbytečné. Stačilo se tam podívat, než se začaly rvát …

(Source: Entre les chient et les chats & Une guerre inutile, Les animaux racontent …)

Vocabulaire français-tchèque

 • entre (prépos.) = mezi
 • histoire (n.f.) = příběh
 • se passer = probíhat
 • il y a longtemps = je to už dlouho, před dávným časem
 • hiver (n.m.) = zima (období)
 • terrible (adj.) = strašný
 • s’abattre sur (v.pron) = dopadnout na
 • monde (n.m.) = svět, člověk
 • tous (pron.pl.) = všichni
 • animaux (n.m., pl) = zvířata
 • souffrir de = trpět čím
 • froid (n.m.) = zima, chlad
 • faim (n.f.) = hlad
 • chacun (pron.) = každý
 • chercher = hledat
 • refuge (n.m.) = úkryt, přístřeší
 • pour (prépos) = ici: aby
 • se réchauffer (v.pron) = ohřát se, zahřát se
 • un peu (loc) = trochu
 • ‚hasard (n.m.) = náhoda (H se neváže)
 • faire (v.t.d.) = dlat
 • que (conj)= ici: že
 • peuple (n.m.) = lid
 • chien (n.m.) = pes
 • chat (n.m.) = kočka
 • découvrir (v.t.d) = odhalit, objevit
 • en même temps (loc) = najednou, ve stejnou dobu
 • entrée (n.f) = vstup, vchod
 • grotte (n.f.) = jeskyně
 • le premier = (ten) první
 • dire (v.t.d) = říct
 • roi(n.m) = král
 • porter (v.t.d) = nést, nosit < elle portera: budoucí čas futur simple
 • mon (adj. poss) = můj
 • nom (n.m.) = jméno
 • être réservé à = být rezervován pro, určen komu, čemu < elle sera réservée : trpný rod, budoucí čas futur simple
 • pas question (expression) = o tom se nebudeme bavit
 • répondre (v.i) = odpovědět
 • arriver (v.i) = dorazit, přijít
 • avant toi = dřív než ty
 • alors (conj) = tak, takže
 • proclamer (v.i. + t) = prohlásit
 • inutile (adj) = zbytečný
 • éclater (v.i.) = puknout, vypuknout
 • aussitôt (adv) = hned nato
 • se poursuivre (v.pron) = continuer = pokračovat, trvat
 • encore (adv) = ještě
 • aujourd’hui (adv) = dnes
 • pire (adj) = horší, nejhorší
 • ennemi (n.m.) = nepřítel
 • que (conj)= ici; než
 • pourtant (conj) = přesto
 • retrouver (v.t.d) = znovu najít
 • fameux, fameuse (adj) = vyhlášený
 • assez (adv) = dost
 • vaste (adj) = rozlehlý, rozsáhlý
 • abriter (v.t.d) = ukrýt před nebezpečím
 • les deux = oba
 • absurde (adj) = absurdní, nesmyslný
 • suffire (v.i.) = stačit <il suffit de + INF = stačí udělat
 • y (pron. adv) = là, ici =tam
 • jeter un coup d’œil (express)= mrknout se, kouknout se
 • avant de INF = dřív než se něco udělá
 • commencer à INF = začít dělat
 • se battre (v.pron.) = prát se, rvát se
Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská četba, Francouzsko-česká slovíčka a fráze, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2, Porozumění francouzština. Audio & Video. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)