738. Učíme se francouzsky. Et si on jouait ? Francouzský text & Audio& Slovníček F-Cz. A2

Bonjour,

Tento kratičký francouzský text je vlastně návod, jak si zahrát jednu hru. Najdete v něm tvary některých francouzských sloves v rozkazovacím způsobu (impératif), v minulém čase Passé composé a v budoucím čase Futur simple. Doprovází ho audio verze a podrobný francouzsko-český slovníček.

Amusez-vous bien ! 😉 Iréna

Et si on jouait ?

Dessine un âne sans queue sur un grand carton épais et fixe-le au mur. Ensuite, découpe une queue en papier, en haut de laquelle tu enfonceras une grosse punaise.

Le matériel est prêt.

Chaque joueur, les yeux bandés, doit essayer d’attacher la queue à la bonne place. Celui qui réussit a gagné … Celui qui échoue devra réaliser un gage choisi par le joueur précédent. Bon amusement à tous !

(Source : Les animaux racontent … 365 histoires)

Vocabulaire français-tchèque

 1. et si on jouait ? = co kdybychom (si) (za) hráli ?
 2. dessine = nakresli < dessiner
 3. un âne = osel
 4. sans queue = bez ocasu
 5. une queue = 1 ocas
 6. un carton = ici : čtvrtka
 7. épais = tlustý, silný
 8. fixe- le = fixe le carton = připevni ho
 9. au mur (à + le mur) = na stěnu/zeď
 10. découpe = vystřihni < découper
 11. en haut de laquelle = en haut de la queue = nahoru na ten ocas
 12. tu enforceras (budoucí čas Futur simple) = zabodneš < enforcer
 13. une punaise = ici: připínáček
 14. grosse = obrovská
 15. prêt = připravený
 16. chaque = každý
 17. un joueur = hráč
 18. les yeux bandés = zavázané oči
 19. (il) doit = musí < devoir *
 20. essayer de INF = zkusit, pokusit se udělat
 21. essayer d’attacher = zkusit připevnit
 22. à la bonne place = na správné místo
 23. celui = ten
 24. qui = kdo
 25. qui réussit = kdo uspěje < réussir
 26. (il) a gagné (minulý čas Passé composé) = vyhrál < gagner =ici: vyhrát
 27. (il) échoue = neuspěje < échouer
 28. (il)devra = bude muset (budoucí čas Futur simple) < devoir
 29. réaliser = provést
 30. un gage = ici: fant
 31. choisi = vybraný
 32. par le joueur précédent = předchozím hráčem
 33. bon amusement à tous = hezkou zábavu všem
Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská četba, Francouzsko-česká slovíčka a fráze, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2, Porozumění francouzština. Audio & Video. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)