721. Učíme se francouzsky. Francouzský sitcom Chez Mimi. Díl 3. Scénář francouzsky a česky. Video. A1

Bonjour,

Třetí epizoda francouzského výukového seriálu Chez Mimi je věnovaná jídlu. Najdete v ní slovní zásobu na toto téma, francouzská slovesa aimer, adorer a détester s členy le, la, les. Uvidíte, jak si objednat v restauraci. Domovnice paní Mimi jako obvykle informuje svého syna Gérarda o novinkách v domě, a tak celou situaci shrne. Ve vzdělávacím pořadu Céline a Thomase se naučíte péct čokoládový dort. A tv rosnička Lulu Mlhová vám francouzsky poreferuje o aktuálním počasí.

Scénáře F-Cz & videa k předchozím dvěma epizodám najdete pod čísly 541 a 550. Odkazy jsou tady dole.

Bonne pratique, 🙂 Iréna

  1. Chez Mimi 3. Video.
  2. Chez Mimi 3. Scénář F-Cz.
  3. Odkazy.

Chez Mimi 3. A table. Video.

Chez Mimi. 3. A table — U stolu. Scénář F-Cz

MIMI: J’aime le chocolat! – Mám ráda čokoládu.

CHANTAL: Coucou Madame Mimi! Comment allez-vous? – Nazdárek, paní M. Jakpak se máte ?

MIMI: Bonjour Madame Catastrophe. Je vais très bien, merci. – Dobrý den, paní Katastrofová. Mám se moc dobře, děkuji.

CHANTAL: J’ai des petits pains au chocolat pour le petit déjeuner. Vous aimez le chocolat Madame Mimi?  — Mám bulky s čokoládou na snídani. Máte ráda čokoládu ?

MIMI: Ah …non. – Ne.

CHANTAL: Dommage! Ah? Aujourd’hui, c’est mercredi. Estelle Énergie vient chez nous aujourd’hui. – Škoda. Jé ! Dnes je středa. Dnes k nám přijde E.E.

MIMI: Qui est Estelle Énergie? – Kdo je E.E. ?

CHANTAL: Elle habite l’appartement 6. Attendez voir ! Thomas! Céline ! – Bydlí v bytě 6. Počkejte a uvidíte. T ! C !

MIMI: Bizarre, bizarre …Podivné …

CELINE: Bonjour et bienvenue à «Comment faire». Voici Thomas. – Dobrý den. Vítejte v « Jak na to. » Tady je T.

THOMAS: Et voici Céline. A tady C.

CELINE: Aujourd’hui, un gâteau au chocolat. Pour faire un gâteau au chocolat, il faut du chocolat, du beurre, quatre œufs …du sucre glace et de la farine. Dnes čokoládový dort. Na čokoládový dort potřebujeme čokoládu, máslo, 4 vejce … cukr moučku a mouku.

Et maintenant, casse le chocolat en morceaux et coupe le beurre en morceaux. – A teď rozlámej čokoládu na kousky a nakrájej máslo na kousky.

Fais fondre à feu doux. – Nech rozpustit na mírném plameni.

Puis, ajoute les jaunes et le sucre glace. – Pak přidej ty žloutky a všechen moučkový cukr.

Et la farine. – A všechnu mouku.

Bats les œufs en neige. – Ušlehej sníh z těch bílků.

Beurre un moule et verse le mélange. – Vymaž máslem formu a nalij tam směs.

Et maintenant, fais cuire pendant 30 minutes. – A teď nech péct 30 minut.

Et voilà! Délicieux! – A tady to je ! Výtečné !

CHANTAL Céline! Thomas! Estelle Énergie vient aujourd’hui!! Allez! Psst! Psst! Psst! – C ! T ! Dnes přijde E.E. ! Dělejte !

CELINE: Cache le gâteau! – Schovej ten dort.

THOMAS: Vite! Cache le sucre! – Rychle. Schovej ten cukr.

ESTELLE: Bonjour. Madame Mimi? Comment allez-vous? – Dobrý den, paní M. Jak se máte ?

Je m’appelle Estelle Énergie, je suis professeur de musculation. Faites du sport, soyez fort! Mangez bien, c’est pas pour rien! – Jmenuji se E.E. ; jsem učitelka posilování. Sportem k síle !  Správně jíst není pro nic za nic.!

Ne mangez pas de chocolat!! Excusez-moi! – Nejezte čokoládu. Promiňte.

Pas de frites! Pas de chocolat! – Žádné hranolky. Žádnou čokoládu.

Bon! Allez! Au travail! Tak a šup a do práce !

CHANTAL: Céline, mets le gâteau sous la table! – C., dej ten dort pod stůl.

Victor, mets les bonbons dans la poubelle! – V., dej ty bonbóny do koše.

Thomas, mets la bouteille de limonade derrière la chaise! – T, dej tu lahev limonády za židli.

CHANTAL: Ah! Mademoiselle Énergie! Bienvenue! Quelle bonne surprise! – Jé ! Slečno E. Vítejte. To je ale překvapení.

Vous voulez un café? – Chcete kávu ?

ESTELLE: Ah non! Pas le temps! – Ne, ne, není čas.

MIMI: Gérard? C’est ta mère. La famille Catastrophe adore les pains au chocolat, mais maintenant Estelle Énergie est ici et elle déteste le chocolat. Elle est professeur de musculation. Gérard! Excuse-moi! — G. ? Tady matka. Katastrofovi milují bulky s čokoládou, ale te je tady E.E. a ta čokoládu nesnáší. Je učitelka posilování. Promiň, G.

MIMI: Bonjour Jean-Luc. – Dobrý den, J-L.

JEAN-LUC: Bonjour Madame Mimi. – Dobrý den, paní M.

MIMI: Beh, qu’est-ce que vous faites? – Co to děláte ?

JEAN-LUC: Je vais au supermarché. Je vais acheter … Han! … Qu’est-ce que je vais acheter? Ma liste! J’ai oublié ma liste de courses! – Jdu do supermarketu. Jdu koupit … Co jdu koupit ? Můj seznam ! Zapomněl jsem si seznam, co mám nakoupit.

ESTELLE: Répétez après moi: j’adore les carottes! J’adore les pommes! Je n’aime pas les hamburgers! Je déteste le chocolat! Mangez bien, c’est pas pour rien!– Opakujte po mně : miluji mrkev. Miluji jablka. Namám rád hamburgry. Nesnáším okoládu. Správně jíst není pro nic za nic.

FAMILLE: Mangez bien, c’est pas pour rien! – Správně jíst není pro nic za nic.

JEAN-LUC: J’ai ma liste de courses! Au revoir! – Mám seznam ! Na shledanou.

MIMI: Au revoir! Maintenant, quelle heure est-il? 11 heures. L’heure de la météo avec Lulu Brouillard.—Na shledanou. Kolik je teď hodin ? 11h. Čas na předpověď s Lulu Mlhovou.

LULU: Bonjour. Aujourd’hui, dans le nord, le sud, l’est et l’ouest, le ciel est bleu. Il fait beau. Mais, dans le centre … Dobrý den. Dnes je v severní, jižní, východní i západní oblasti modrá obloha. Je krásně. Ale v centrální oblasti …

MIMI: Oui? Ici? – No ? A tady ?

LULU: Dans le centre, euh … le ciel est gris et il y a du brouillard. – V centrální oblasti je … zataženo a mlha.

MIMI: Ciel gris et brouillard? Brrr! Zataženo a mlha ? Brrr

JEAN-LUC: Mon bonnet! Mon écharpe! Il neige! – Kulicha a šálu ! Sněží !

MIMI: Il neige! Sněží !

MME ZINZIN: Entrez.—Dále

THOMAS: Alors, Madame Zinzin, prête pour allez à Burger Vite? – Tak paní Cáklá, jste připravená zajít do Rychlého Burgru ?

MME ZINZIN: Et qu’est-ce que tu veux? – A co chceš ?

THOMAS: Oh … Pas grand chose. Ah! Euh … Madame Zinzin … Moc toho není.

MME ZINZIN: Oui, mon grand? Ano, mladíku ?

THOMAS: C’est top secret. – Je to přísně tajné.

MME ZINZIN: Pas de problème. Top secret. Žádný problém. Přísně tajné

MIMI: Gérard? C’est ta mère. Il neige! Bois du lait chaud! – G ? Tady matka.Sněží. Pij teplé mléko.

Ici? Estelle Énergie dit à la famille Catastrophe: «Mangez bien, c’est pas pour rien! Faites du sport, soyez fort!» Oui, oui, les panneaux sont toujours là. Gérard … excuse-moi! Reste à la maison: il fait froid. Au revoir! – Tady ? E.E. říká rodině Katastrofových : Správně jíst není pro nic za nic. Sportem k síle. Jo, jo, cedule tu jsou pořád, promiň, G. Zůstaň doma, je zima. Na shledanou.

MME ZINZIN: Bonjour Madame Mimi. Je vais chez Burger Vite. Je vais acheter plusieurs choses. Voilà ma liste. – Dobrý den, paní M. Jdu do BV. Jdu koupit pár věcí. Tady mám seznam …

MIMI: Non non non non! Mais c’est bon, c’est bon! Non non … Ne, ne, to je v pořádku, ne !

MME ZINZIN: Voyons voir … Un grand hamburger aux fromage, tomates et oignons … Et des frites! Un hamburger avec de la salade … C’est tout, je pense …

Hein?! Hein quoi?! C’est l’heure? 4 heures! Oh! Vite! — Tak se podívejme : velký hamburger se sýrem, rajčaty a cibulí… A hranolky. Jeden hamburger se salátem … A to je myslím všechno … Co ? Cože? Už je čas ? 4h! Honem !

MIMI: Euh … Madame Zinzin, mais cette nourriture là, c’est pour qui? – Paní Cáklá, pro koho je tohle jídlo  ?

MME ZINZIN: Chut! C’est top secret! Au revoir! – Psst ! To je přísně tajné.Na shledanou.

ESTELLE : Au restaurant, vous dites: je voudrais une salade et une bouteille d’eau, s’il vous plaît. – V restauraci řeknete : chtěl bych jeden salát a jednu lahev vody, prosím.

FAMILLE: Je voudrais une salade et une bouteille d’eau, s’il vous plaît.– Chtěl bych jeden salát a jednu lahev vody, prosím.

CELINE: Je déteste la salade. – Nesnáším salát.

THOMAS: Mais c’est bon, la salade. Mange bien, c’est pas pour rien!– Ale salát je dobrý. Správně jíst není pro nic za nic.

DR BLAGUE: Bonjour Madame Mimi. Comment allez-vous?

MIMI: Bonjour Dr Blague. J’ai mal au ventre … Dobrý den, doktore Vtipe. Bolí mě břicho.

DR BLAGUE: Vous avez faim!! Mangez des chips! Haha! J’ai une blague pour vous … —Máte hlad. Jezte čipsy. Mám pro vás jeden vtip.

MIMI: Oh … Bon …Tak dobrá.

DR BLAGUE: D’accord. Toc toc! Dobrá. Ťuk ťuk.

MIMI: Qui est là …Kdo je ?

DR BLAGUE: Jean.

MIMI: Jean qui …

DR BLAGUE: Jean Bon! Hahahahaha! … (zní jako jambon = šunka)

Jeannn Bon!  Ah! C’est l’heure. J’ai faim Madame Mimi…. Allez! Au revoir!-Je čas. Mám hlad. Tak na shledanou.

MIMI: Au revoir Dr Blague.

ESTELLE : Allez, encore! – Tak a znova.

FAMILLE: J’adore les carottes. J’adore les pommes. Je déteste le chocolat.Mangez bien, c’est pas pour rien. —Opakujte po mně : miluji mrkev. Miluji jablka. Namám rád hamburgry. Nesnáším okoládu. Správně jíst není pro nic za nic.

ESTELLE: Vous avez compris. Très bien! Maintenant, je vais faire du jogging.– Pochopili jste. Správně. Teď si půjdu zaběhat

CHANTAL: Merci, Mademoiselle Énergie. Super!! – Díky, slečno E.

MME ZINZIN: Ah! Thomas!

THOMAS: Chut! – Psst !

MME ZINZIN: Je pense que j’ai tout. Voyons voir … Un grand hamburger aux fromage, tomates et oignons …- Myslím, že mám všechno. Velký hamburger se sýrem, rajčaty a cibulí

THOMAS: Haaaa! Il y a une erreur! — To je omyl !

CHANTAL: Thomas! Comment ? Toi? – Jak to, T ? Ty ?

CELINE: Tricheur! Après tout le travail de Mademoiselle Énergie! – Podvodníku ! Po tom, jak jsme se slečnou E pracovali !

VICTOR: Tt tt tt.

CHANTAL: Victor! Mais pourquoi? – V ? Ale proč ?

JEAN LUC: Ah! Madame Catastrophe. Bien. Voilà vos courses. Désolé, il y a seulement 6 plaquettes de chocolat.– Paní Katastrofovová, tady je váš nákup. Ale omlouvám se, měli jen 6 tabulek čokolády.

ESTELLE : Oh! Madame Catastrophe …

CELINE: Maman! Pas toi! —Mami ! Ty ne !

GARÇON: Une pizza pour Mademoiselle Catastrophe. – Jedna pizza pro slečnu K.

TOUS: Céline!

CELINE: Oh! Euh … Merci.

MME ZINZIN: Vous voulez voir mon album de photos? – Chcete vidět mé fotoalbum ?

MIMI: Gérard? C’est ta mère. Ici? Estelle Énergie est en colère! Pourquoi? Parce que Madame Zinzin achète des hamburgers pour Thomas; Monsieur Catastrophe a des gâteaux; Monsieur Zinzin achète des gâteaux pour Madame Catastrophe. Et il y a une pizza pour Céline!  — G ? Tady matka. Tady ? EE se zlobí. Proč ? Protože paní C. kupuje T. hamburgery. Pan K má sušenky, pan C. kupuje paní K zákusky. A pak je tu pizza pro C.

M. BRIOCHE: Jean-Luc, des couteaux et des fourchettes, s’il te plaît. Bonsoir la famille Catastrophe. Que voulez-vous manger ce soir? – J, nože a vidličky, prosím. Dobrý večer, rodino K. Co chcete dnes večer jíst ?

JEAN-LUC: Voilà les verres! – A tady jsou ty sklenice.

M. BRIOCHE: J’ai dit des couteaux … et des fourchettes. Ce n’est pas difficile. Pardon. Vous désirez? – Řekl jsem nože … a vidličky. To není těžké. Pardon. Přejete si ?

CHANTAL: Une salade, s’il vous plaît.—Jeden salát prosím.

M. BRIOCHE: Seulement une salade? Pas de viande? – Pouze jeden salát ? Žádné maso ?

CHANTAL: Seulement une salade. – Pouze jeden salát.

VICTOR: Une salade pour moi aussi. – Pro mne také jeden salát.

CELINE: La même chose pour moi. – To samé pro mne.

THOMAS: Et pour moi aussi. – A pro mě také.

M. BRIOCHE: Des frites? Allez, tu aimes mes excellentes frites! – Hranolky ? No tak, máš rád moje vynikající hranolky.

ENSEMBLE: Pas de frites! — Žádné hranolky.

M. BRIOCHE: D’accord! D’accord! – Dobrá.

JEAN-LUC: Voilà les cuillères! – A tady jsou ty lžíce.

M. BRIOCHE: Grrrrrrr. Ah! Madame Mimi! Vous êtes élégante ce soir! Entrez.  Vous voulez quelle table? – Ach ! paní M, vy jste dnes večer elegantní. Pojďte dál. Který stůl chcete ?

MIMI: Ooohhh! Estelle Énergie!

FAMILLE: Estelle Énergie??

ESTELLE: Bonsoir! J’avais faim! – Dobrý večer. Měla jsem hlad.

VICTOR: Jean-Luc! Je voudrais un bifteck et des frites et une bière. J’ai soif. – J.L. Chtěl bych jeden biftek, hranolky a pivo.

CHANTAL: Je voudrais la délicieuse pizza et des frites! – Já bych chtěla tu výbornou pizzu a hranolky.

CELINE: Moi aussi! – Já taky.

THOMAS: Un hamburger avec des frites et un milk-shake au chocolat! J’ai faim! – Jeden hamburger s hranolky a čokoládový milk-shake.

FAMILLE: Mangez bien, c’est pas pour rien! –Správně jíst není pro nic za nic.

Odkazy na epizody 1+2 Chez Mimi. Video. Scénář F-Cz

Epizoda 1 http://www.irenaczuchova.cz/541-ucime-se-francouzsky-sitcom-chez-mimi-1-en-famille-fraze-slovicka-f-cz-kurzy/

Epizoda 2 http://www.irenaczuchova.cz/550-francouzsky-se-sitcomem-chez-mimi-2-les-copains-scenar-f-cz-zacatecnici-francouzstina-kurzy/

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská četba, Francouzsko-česká slovíčka a fráze, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2, Porozumění francouzština. Audio & Video. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)