669. Učíme se francouzsky s krátkým příběhem pro děti. Les montagnes russes. Verze francouzsko-česká se slovníčkem F-Cz. A.

Bonjour à tous ! 🙂

Mám pro vás tento velice krátký francouzský příběh, který se snad hodí i dospělým začátečníkům ve francouzštině. Je plný užitečných francouzských slovíček a je vyprávěný — kromě dvou případů — v přítomném čase a v současném spisovném francouzském jazyce. Všechno, co v něm najdete, je použitelné v každodenní komunikaci. Pro lepší studium francouzštiny ho najdete i v českém překladu s podrobným francouzsko-českým slovníčkem. Z mála tak můžete vytěžit maximum.

Bonne lecture !:) Iréna

 1. Les montagnes russes — Ruské kolo. Verze ve francouzštině a češtině
 2. Francouzko-český slovníček pro začátečníky

Les montagnes russes–Ruské kolo

 1. La famille Moustache se promène sur la foire. — Rodina Fouskových se prochází na pouti.
 2. Câlin, le chaton, demande : „On va sur les montagnes russes, papa ?“ – Koťátko Mazel se ptá: Půjdeme na ruské kolo, tatínku ?“
 3. Si tu veux, fiston !“ lui répond-il sans beaucoup d’enthousiasme. — Jestli chceš, synáčku“, odpoví ne zrovna nadšeně.
 4. Ils embarquent tous les deux dans une voiture et le voyage commence. — Oba dva nasednou do vozíku a cesta začíná.
 5. „Papa est tout pâle!“ remarque Minette, assise sur un banc à côté de sa mère. — „Tatínek je celý bledý, “ poznamená Micinka, která sedí na jedné lavičce vedle své matky.
 6. „Il n’a pas bien digéré son dîner, je crois.“ — Myslím, že mu večeře neudělala dobře.“
 7. „Probablement, ma chérie ! “ dit maman en souriant. –– Pravděpodobně, miláčku,“ řekne maminka a usměje se.

Source: Les animaux racontent 365 histoires, éd. Hemma.

Francouzsko-český slovníček pro začátečníky

 • la famille –ta rodina
 • une moustache = knírek& fousky zvířecí
 • un câlin = mazel
 • une minette = micinka
 • (elle) se promène < se promener = procházet se
 • sur la foire = na té pouti
 • le chaton = to kotě
 • il = on (podmět)
 • (il) demande < demander = ptát se
 • on = nous = my (podmět)
 • (on) va < aller = jít, jet
 • sur les montagnes russes = na ruské kolo
 • papa = táta, tatínek
 • si = jestli
 • tu = ty (podmět)
 • (tu) veux < vouloir = chtít
 • un fiston = 1 synek
 • lui répond-il < il lui répond = odpoví mu (v otázkách a literárních textech jako nepřímá řeč)
 • sans = bez
 • beaucoup de = hodně koho, čeho
 • l’enthousiasme (n.m.) = nadšení
 • ils = oni (podmět)
 • (ils) embarquent < embarquer = nalodit se, nastoupit do letadla, vlaku
 • tous les deux = všichni ti dva = oba dva
 • dans = do
 • une voiture = jeden vůz
 • et = a
 • le voyage = ta cesta
 • (il) commence < commencer = začít
 • (il) est < être = být
 • tout pâle = celý bledý
 • (elle) remarque < remarquer = poznamenat, zaznamenat
 • assise = která sedí
 • sur un banc = na 1 lavičce
 • à côté de = vedle koho, čeho
 • sa mère = jeho/její matky < své matky
 • ne – pas = obecný zápor < il n’a pas digéré = minulý cas Passé composé < digérer = strávit jídlo
 • son dîner = jeho/její večeře < svoji večeři
 • je = já (podmět)
 • (je) crois < croire = věřit, myslet si
 • probablement = pravděpodobně
 • ma chérie = moje zlatíčko, miláčku (fem)
 • maman (f) = maminka
 • (elle) dit < dire = říct
 • en souriant = průběhový čas gérondif < sourire = usmát se
Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská četba, Francouzsko-česká slovíčka a fráze, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)