601. Učíme se francouzsky. Zásadně důležitá francouzská fráze C’est. A0

 1. Význam
 2. Užití
 3. Formy.

Význam.

Francouzská vazba C’EST znamená česky To JE.

Užití.

Představit nebo identifikovat někoho nebo něco.

C’est + určovatel + obecné jméno

 • C’est un ami. = To je jeden přítel.
 • C’est l’ami de Carole. = To je (ten) Carolin přítel.
 • C’est mon ami. = To je můj přítel.
 • C’est du café. = To je káva (nějaké množství)
 • Ce sont mes affaires. = To jsou mé věci/ záležitosti./To je moje
  věc (to se týká jen mě)
 • C’est dix euros. = To je 10 eur.
 • Ce sont trois fils de Fred. = To jsou 3 Fredovi synové.
 • C’est cette forêt. = To je tento les.

Hovorově je povoleno užívat formu jednotného čísla i v plurálu: C’est Pierre et Richard. /Ce sont Pierre et Richard.

C’est + samostatné zájmeno osobní

 • C’est moi. = To jsem já.
 • C’est nous/Ce sont nous. = To jsme my.

C’est + vlastní jméno

 • C’est Pierre. = To je Pierre.
 • C’est/ce sont Pierre et Thomas. = To jsou Pierre a Thomas.

Ohlásit někoho.

C’est + samostatné zájmeno osobní.

 • C’est moi! Ouvre. = To jsem já. Otevři.

C’est + vlastní jméno.

 • C’est Sonia. Elle est là. = To je Sonia. (Ona) je tady.
 • C’est/sont Henri et Cécile. Ils sont venus. = To jsou Henri a Cécile. Přišli.

C’est + určovatel + obecné jméno

 • C’est un facteur. Il m’apporté un colis. = To je jeden pošťák. Přinesl mi jeden balík.
 • C’est/ce sont mes parents. Ils sont enfin arrivés. = To jsou moji rodiče. Konečně dorazili.
 • C’est ton colis. Il est venu. = To je tvůj balík. Přišel.

Vyjádřit datum nebo část dne.

Pouze c’est v jednotném čísle!

C’est + den.

 • C’est mardi, aujourd’hui. = Dneska je úterý.

C’est + určovatel + část dne

 • C’est un matin d’hiver. = Je jedno zimní ráno.
 • C’est mon après-midi. = To je moje odpoledne (mám volno).
 • C’est le soir où je sors. = To je ten večer, kdy jdu ven.
 • C’est ce soir, le concert. = Ten koncert je tento/dnes večer.

C’est + určovatel + měsíc/rok.

 • C’est une année très chaude. = To je (jeden) horký rok.
 • C’est un juin très touristique. = To je (jeden) červen s dobrou návštěvností.
 • C’est le novembre que je préfère = Nejradši mám listopad/Jsem pro listopad.

C’est + předložka + měsíc/rok

 • C’est en juillet que je te vois. = Uvidím tě v červenci.
 • C’est en 2017 que Pepa s’est installé à Brno. = Pepa se usadil v Brně v roce 2017.

Upřesnit místo nebo čas.

C’est + čas/místo

Neužívá se pro vyjádření hodiny.

 • C’est demain que Victor vient. = Victor
  přijde/přijede zítra.
 • Ma maison, c’est ici. = Tady je můj dům/tady bydlím.

Vyjádřit svůj názor na někoho nebo na něco.

C’est + přídavné jméno rodu mužského čísla jednotného

 • Ton mari, c’est sympa = Tvůj muž je sympaťák/sympatickej.
 • C’est gentil d’être venu. = To je milé, že jsi přišel.

C’est + příslovce

 • C’est bien. = To je dobře.

Formy

 • minulé časy: ça a été (passé composé) & c’était (imparfait)
 • budoucí časy: ça sera (futur simple) & ça va être (futur proche)
 • podmiňovací způsob : ça serait

C’est bien, la pratique. Une très belle journée 🙂 Iréna

Příspěvek byl publikován v rubrice Francouzská gramatika, Francouzština pro začátečníky A0 A1 A2. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)