Archiv rubriky: Idiomy

Avoir un poil dans la main.

= être paresseux, ne pas aimer travailler. = být líný, mít ručičky dozadu.

Le langage des animaux. L’âne.

L’âne brait. = Osel hýká. braire* = hýkat Citoslovce: F : hi-han! (T: í-á!)

Laid comme un pou

= ne pas être beau du tout = být šeredný jako noc (Un pou = veš, f)

Myope comme une taupe.

= špatně vidět = slepý jako krtek (myope = krátkozraký)  

Poison versus potion

Co mají společného ? Obě slova mají společný původ : latinské slovo potio, potionis, nápoj, lektvar. Slovo potion se od 16. století užívá ve významu pozitivním, jako nápoj s léčivými účinky. Poison představuje jakoukoli látku, která má po požití neblahý účinek na … Celý příspěvek

Savoir-vivre. Vocabulaire /Slušné chování. Slovní zásoba

Aimable- laskavý Avoir des égards pour qqn- brát ohled na koho Avoir du tact – mít takt, být taktní Avoir honte de qqn- stydět se za koho Bien/mal éduqué, e – Dobře/špatně vychovaný = Bien/ mal élevé Chaleureux- vřelý, srdečný … Celý příspěvek

Les chiffres et les nombres. Vocabulaire. Čísla. Slovní zásoba.

Un chiffre pair = sudé číslo Un chiffre impair = liché číslo Un nombre à deux chiffres = dvojmístné číslo Un chiffre rond = celé číslo& číslo dělitelné deseti (60) Un chiffre exact = desetinné číslo (57,8) Arrondir à (160) … Celý příspěvek

L’expression de la conséquence. Jak vyjádřit důsledek ve francouzské větě II. Podstatným jménem. Výběr

L’aboutissement (završení) Il a fait beaucoup d’efforts c’est pourquoi il a réussi. = Hodně se snažil, a proto to dokázal. < Il a marqué l’heureux aboutissement de ses grands efforts. = Šťastně završil své velké úsilí.   La conclusion (dohra, … Celý příspěvek

L’expression de la conséquence. Jak vyjádřit důsledek ve francouzské větě I

Abecední přehled nejběžněji užívaných výrazů Výběr hovorových vyjádření důsledku   Abecední přehled nejběžněji užívaných výrazů   Ainsi<tudíž Pokud za ainsi nenásleduje čárka, vyžaduje výraz inverzi. Vybraná FJ. Aucun taxi n’était en vue, ainsi les hommes d’affaire parisiens étaient-ils obligés de … Celý příspěvek

Excusez du peu

 = fráze se často užívá ironicky nebo obdivně jako poznámka o něčem udivujícím a výjimečném, které si žádné omluvy nezaslouží, nebo jako komentář k chování člověka neurvalého a namyšleného, který vůbec nemá v úmyslu se omlouvat, přestože by měl.   Ancienne journaliste de … Celý příspěvek

Avoir les crocs/la dalle/la dent/le ventre creux

= mít hlad.

Souffler le chaud et le froid

= kam vítr tam plášť; jednou tak a pak zas onak. Nous nous savons plus où nous en sommes car tu souffles le chaud et le froid/ Už nevíme, na čem jsme, protože říkáš jednou to a pak zas toto.

Dormir comme un loir

 = spát jako dudek (dudek = ‚huppe, f). Plch (loir, m) spí zhruba  6 – 7 měsíců.    

Faire jouer la corde sensible

=brnkat/hrát na citlivou strunu/snažit se dojmout koho. „Vous avez joué la corde sensible pour mieux faire oublier vos échecs et vos promesses non tenues.“ Zahráli jste na citlivou strunu, aby se snaz zapomnělo na vaše nezdary a nesplněné sliby. www.forum.wordreference.com

La cerise sur le gâteau

= třešinka/třešnička na dortu. « […] Enfin, cerise sur le gâteau, l’association révèle également que la banque grapille chaque année quelques millions d’euros (…) au titre de la compensation entre les différents régimes de retraite […] »/ (…) třešničkou na … Celý příspěvek