Archiv rubriky: Gramatika

Jak nahradit COI zájmenem jednoduše a krok za krokem.

Co je COI ?  Complément d’objet indirect , česky předmět ve 3. pádě. Jak ho poznat ? Následuje za slovesem po předložce A a zeptat se na něj můžete českou pádovou otázkou KOMU ? (à qui ?)  Krok 1 Identifikace. Je m’adresse à vous. … Celý příspěvek

Zápor PAS DE

Znamená žádný, žádná. Vous avez un chat ? = Máte jednu kočku ? Non, je n’ai pas de chat. = Ne, nemám žádnou kočku. Il y a des champignons dans cette forêt ? = Jsou v tomto lese houby ? … Celý příspěvek

Jak nahradit COD zájmenem jednoduše a krok za krokem.

Co je COD ? Complément d’objet direct , česky předmět ve 4. pádě . Jak ho poznat ? Následuje za slovesem přímo, tzn. BEZ předložky. Zeptat se na něj můžete českou pádovou otázkou KDO ? CO ? (Qui ? Quoi … Celý příspěvek

Slovesa na -dre. Jak určit vzor časování

Bereme v potaz tři základní typy : RENDRE &PRENDRE & JOINDRE* (*setkáte se i se vzorem CRAINDRE, ale časovaní je pokud jde o koncovky naprosto stejné) Krok  1: uvědomit si, že koncovce DRE předchází nosovka + N Krok : roztřídit na 2 základní … Celý příspěvek

Vyjádření vůle pomocí podstatných jmen. Expression de la volonté II. Substantifs.

V poslední lekci jsme si představili některé slovesné výrazy, kterými lze vyjádřit vůli. Pokud jste připraveni na nové dobrodružství, mám tu pro nás několik podstatných jmen, která vám umožní pohrát si s nuancemi. Un acharnement = náruživost, zarputilost, urputnost.  Jde … Celý příspěvek

Vyjádření vůle. Expression de la volonté. I. Slovesné výrazy. Constructions verbales.

Obecně platí, že po všech slovesech, která vyjadřují vůli, následuje subjonktiv nebo infinitiv. Je veux/voudrais que tu viennes ce soir. = Chci/chtěl bych, abys dnes večer přišel. Je veux/voudrais passer ce soir avec toi. = Chci/chtěla bych s tebou strávit … Celý příspěvek

Faire tomber versus laisser tomber aneb Moderní forma trpného rodu

— Podívejte, Ireno, tady jsem našla chybu «, ukazuje mi moje studentka.  Le directeur se fait faire un café.  Ta má být jenom Le directeur se fait un café ! Nenarazila na chybu, ale na jeden ze způsobu, jak vyjádřit trpný rod. … Celý příspěvek

On. Zájmeno neznámé ?

« Mohla byste mi prosím vyčasovat sloveso PARLER v přítomném čase ? », sonduji terén u nově příchozí klientky. Jde jí to výborně. « Je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, ils parlent, elles parlent. » « Krása. Moc děkuji. Ale … Celý příspěvek

Podmínkové věty se « si » II. 17 způsobů jak si zakouzlit s významovými rozdíly.

Jak si s větami na SI pohrát ? Co lze takto vyjádřit ?  Třeba toto: Odhodlání : Si tu fais une randonnée à la bonne heure, moi, je t’accompagnerai. < Když půjdeš brzy ráno na túru, já půjdu s tebou. Dedukci : Si Tamara voulait … Celý příspěvek

Podmínkové věty na « si » I. 3 hlavní schémata aneb Kde je zakopán pes.

Asi jste si všimli, že toto je nejčastější způsob, jak vyjádřit podmínku. Proč ? Je nejjednodušší,  vystačíme si se základní znalostí časů a způsobů. Ale souhlasím s vámi. Je k tomu třeba splnit jednu podmínku : naučit se tvořit tvary přítomného a … Celý příspěvek

Přehled slovesných časů a způsobů I. Základ. Časy užívané v běžné komunikaci, mluvené i písemné, nespisovné i spisovné.

Často píšete, že nevíte, jak se v té spoustě časů a způsobů vyznat. Ze školy a učebnic se na vás valí teorie, záplava informací děsí, hlava praská ve švech, jeden se bojí otevřít pusu, aby neudělal chybu. Kdo se to … Celý příspěvek

L’expression de la conséquence. Jak vyjádřit důsledek ve francouzské větě II. Podstatným jménem. Výběr

L’aboutissement (završení) Il a fait beaucoup d’efforts c’est pourquoi il a réussi. = Hodně se snažil, a proto to dokázal. < Il a marqué l’heureux aboutissement de ses grands efforts. = Šťastně završil své velké úsilí.   La conclusion (dohra, … Celý příspěvek

Avoir, nebo être? aneb Jak správně zvolit pomocné sloveso

Pomocným slovesem číslo 1 je avoir. Jeho tvary jsou krátké a nezaměnitelné, pro tento účel tedy ideální. Pokud si dobře všimnete, najdete je i v koncovkách slovesných časů a způsobů. Sloveso être se tedy užívá jen ve zlomku případů. Navíc … Celý příspěvek

L’expression de la conséquence. Jak vyjádřit důsledek ve francouzské větě I

Abecední přehled nejběžněji užívaných výrazů Výběr hovorových vyjádření důsledku   Abecední přehled nejběžněji užívaných výrazů   Ainsi<tudíž Pokud za ainsi nenásleduje čárka, vyžaduje výraz inverzi. Vybraná FJ. Aucun taxi n’était en vue, ainsi les hommes d’affaire parisiens étaient-ils obligés de … Celý příspěvek

Pánem francouzských časů

Cílem článku není podat přehled slovesných časů, způsobu tvoření nebo gramatických pouček. Chtěla bych vám ukázat, že jste to vy, kdo je ovládáte. Vzbudit ve vás chuť si s nimi pohrát, aby vám dobře sloužily.   Přestaňme teoretizovat. Ti, kteří … Celý příspěvek