Archiv rubriky: Francouzská gramatika

484. Jak napsat francouzsky příběh. Passé composé a imperfektum. A2.

Vymyslete si kostru příběhu, tedy hlavní události, a ty vyjádřete v Passé composé. Třeba: Le smartphone de Monika s’est mis à sonner. Elle s’est réveillée brusquement. Son mari est tombé dans la rue et s’est cassé la jambe. Il est … Celý příspěvek

478. Jak francouzsky vyjádřit ZAPNOUT a VYPNOUT. Allumer& Démarrer & Eteindre & Arrêter.

Vysvětlení ALLUMER qqc = zapálit, zažehnout oheň & rozsvítit & zapnout (televizi, rádio, PC, mobil, smartphone) Oheň vydává teplo a světlo. Proto toto sloveso pojmenuje zapnutí všechno, co také vydává teplo nebo/a světlo.  Včetně elektrických spotřebičů, které mají ozářenou obrazovku … Celý příspěvek

476. Francouzský pravopis. B nebo BB?

Pravidlo. je snadné: kromě 3 slov, která je dobré nabiflovat, se ostatní slova píší s jediným B. Zmíněné 3 výjimky. abbé =  opat rabbin = rabín sabbat = sabat, šábes& (hovor. čurbes) & jejich odvozeniny (abbaye = opatství, sabbatique = … Celý příspěvek

471. Učíme se francouzské předložky místa. A.

DANS + člen + jméno = v, do (uvnitř, dovnitř) Le chat est dans le lit. = Ta kočka je v té posteli. SUR + člen + jméno = na (navrchu něčeho, čeho se spodní stranou dotýká) Le chat est sur le … Celý příspěvek

467. Jak francouzsky vyjádřit PŮJČIT vs PŮJČIT SI. PRÊTER vs EMPRUNTER.

Zatímco česky i slovensky si vystačíte s jedním slovesem (půjčit & půjčit si; požičať & požičať si), francouzština má pro každý z obou významů zvláštní sloveso. Nebojte, je to jednoduché. Jde jen o zvyk. Vysvětlení.  PŮJČIT něco někomu = PRÊTER … Celý příspěvek

453. Francouzské sloveso METTRE.

Charakteristika slovesa METTRE patří do 3. slovesné třídy je vzorem pro mnohá odvozená slovesa (permettre, remettre, promettre atd.) má široký význam tzv. verbe passepartout jako např. ETRE, AVOIR, FAIRE, PASSER, TENIR, RENDRE jeho tvary figurují jako ustálené výrazy ve francouzštině … Celý příspěvek

452. Pozor na MIEUX a MEILLEUR.

Vysvětlení. MIEUX = příslovce, 2. a 3. stupeň k základnímu tvaru BIEN. Do češtiny se překládá jako LÉPE, LÍP. Tvar zůstává stejný. Hier, Pavel avait mal à la tête, mais aujourd’hui, il va mieux. (Včera Pavla bolela hlava, ale dnes … Celý příspěvek

451. Grammaire tchèque. Verbe CHODIT.

Sens. Aller, marcher, passer, fréquenter. Conjugaison. Vous pouvez consulter ce lien http://ucitsecesky.blogspot.com/2015/12/casovani-slovesa-chodit.html Phrases modèles. CHODIT + INF = faire qqch régulièrement V létě chodím plavat. = En été, je vais à la piscine/à la baignade. & En été, je nage régulièrement. … Celý příspěvek

447. Jak rozlišit AVOIR AFFAIRE & AVOIR A FAIRE.

V čem je háček ? Jedná se o paronyma. Výrazy, které se podobají v textu i v mluvě, ale neznamenají totéž. Jak postupovat? KROK 1. Pochopit rozdíl mezi AVOIR AFFAIRE & AVOIR A FAIRE. AVOIR AFFAIRE = mít s někým … Celý příspěvek

443. Francouzská zvratná slovesa. Shoda s příčestím minulým. Les verbes pronominaux. L’accord avec le participe passé.

Jak víte, existují dva základní druhy francouzských zvratných sloves. Pravá zvratná slovesa (essentiellement pronominaux) = nemají nezvratnou podobu. Příležitostně zvratná slovesa (occasionnellement pronominaux)= existují i jako nezvratná (réciproques, réfléchis). Více na www.irenaczuchova.cz/439-francouzstina-kurzy-fle-prof-cours-gramatika-grammaire-zacatecnici-debutants-francouzska-zvratna-slovesa-verbes-pronominaux/ Shoda s příčestím minulým u pravých zvratných sloves. Příčestí … Celý příspěvek

441. Jak rozlišit slova na H dyšné a H němé. Distinguer un H aspiré et un H muet.

Proč je potřeba rozlišit H dyšné a němé? Kvůli vázání. Slova začínající na H dyšné se nevážou, slova na H němé ano. V každém případě platí, že H je jen písmeno, ne zvuk, nikdy se tedy nevyslovuje. Co znamená H … Celý příspěvek

439. Francouzská zvratná slovesa. Verbes pronominaux.

Tento typ sloves je pokaždé doprovázen zvratným zájmenem, které se mění podle podmětu, a to i před infinitivem: Je préfère me doucher le soir. Časování francouzských sloves. Conjugaison des verbes pronominaux. SE LAVER & S’APPELER Présent. Přítomný čas je me: … Celý příspěvek

433. Vazby s francouzskou předložkou POUR. Pour + NOM. Pour + INF. Pour + INF Passé.

Bonjour à tout le monde! Dnes bych vás ráda zasvětila do tří z mnohých možností užití francouzské předložky POUR.  Velice jednoduše vám umožní vyjádřit účel i důvod a nahradit patálie s vedlejšími větami. POUR + NOM. Kvůli komu čemu. Pro … Celý příspěvek

430. MOI AUSSI & MOI NON PLUS & PAS MOI. Jak reagovat francouzsky.

Bonjour à tout le monde! Umíte reagovat pomocí slov AUSSI+NON PLUS + PAS, aby vám Francouzi rozuměli? Možná chápete teorii, gramatická cvičení zvládnete hladce, jen v terénu to vázne. Kde je problém? V reakci po česku, podobně jako v případě … Celý příspěvek

427. Francouzská přídavná jména typu BEAU&BEL&BELLE. Adjectifs.

Bonjour à toutes et à tous! Dnes bych vám ráda pomohla pochopit, proč v některých případech existují pro jednotné číslo tři tvary přídavného jména a jak je užít. Aujourd’hui, j’aimerais vous aider à comprendre pourquoi dans certains cas, au singulier, … Celý příspěvek