Archiv rubriky: Francouzská gramatika

451. Grammaire tchèque. Verbe CHODIT.

Sens. Aller, marcher, passer, fréquenter. Conjugaison. Vous pouvez consulter ce lien http://ucitsecesky.blogspot.com/2015/12/casovani-slovesa-chodit.html Phrases modèles. CHODIT + INF = faire qqch régulièrement V létě chodím plavat. = En été, je vais à la piscine/à la baignade. & En été, je nage régulièrement. … Celý příspěvek

447. Jak rozlišit AVOIR AFFAIRE & AVOIR A FAIRE.

V čem je háček ? Jedná se o paronyma. Výrazy, které se podobají v textu i v mluvě, ale neznamenají totéž. Jak postupovat? KROK 1. Pochopit rozdíl mezi AVOIR AFFAIRE & AVOIR A FAIRE. AVOIR AFFAIRE = mít s někým … Celý příspěvek

443. Francouzská zvratná slovesa. Shoda s příčestím minulým. Les verbes pronominaux. L’accord avec le participe passé.

Jak víte, existují dva základní druhy francouzských zvratných sloves. Pravá zvratná slovesa (essentiellement pronominaux) = nemají nezvratnou podobu. Příležitostně zvratná slovesa (occasionnellement pronominaux)= existují i jako nezvratná (réciproques, réfléchis). Více na www.irenaczuchova.cz/439-francouzstina-kurzy-fle-prof-cours-gramatika-grammaire-zacatecnici-debutants-francouzska-zvratna-slovesa-verbes-pronominaux/ Shoda s příčestím minulým u pravých zvratných sloves. Příčestí … Celý příspěvek

441. Jak rozlišit slova na H dyšné a H němé. Distinguer un H aspiré et un H muet.

Proč je potřeba rozlišit H dyšné a němé? Kvůli vázání. Slova začínající na H dyšné se nevážou, slova na H němé ano. V každém případě platí, že H je jen písmeno, ne zvuk, nikdy se tedy nevyslovuje. Co znamená H … Celý příspěvek

439. Francouzská zvratná slovesa. Verbes pronominaux.

Tento typ sloves je pokaždé doprovázen zvratným zájmenem, které se mění podle podmětu, a to i před infinitivem: Je préfère me doucher le soir. Časování francouzských sloves. Conjugaison des verbes pronominaux. SE LAVER & S’APPELER Présent. Přítomný čas je me: … Celý příspěvek

433. Vazby s francouzskou předložkou POUR. Pour + NOM. Pour + INF. Pour + INF Passé.

Bonjour à tout le monde! Dnes bych vás ráda zasvětila do tří z mnohých možností užití francouzské předložky POUR.  Velice jednoduše vám umožní vyjádřit účel i důvod a nahradit patálie s vedlejšími větami. POUR + NOM. Kvůli komu čemu. Pro … Celý příspěvek

430. MOI AUSSI & MOI NON PLUS & PAS MOI. Jak reagovat francouzsky.

Bonjour à tout le monde! Umíte reagovat pomocí slov AUSSI+NON PLUS + PAS, aby vám Francouzi rozuměli? Možná chápete teorii, gramatická cvičení zvládnete hladce, jen v terénu to vázne. Kde je problém? V reakci po česku, podobně jako v případě … Celý příspěvek

427. Francouzská přídavná jména typu BEAU&BEL&BELLE. Adjectifs.

Bonjour à toutes et à tous! Dnes bych vám ráda pomohla pochopit, proč v některých případech existují pro jednotné číslo tři tvary přídavného jména a jak je užít. Aujourd’hui, j’aimerais vous aider à comprendre pourquoi dans certains cas, au singulier, … Celý příspěvek

424. Rozdíl mezi SAVOIR a CONNAÎTRE. SAVOIR versus CONNAÎTRE.

Bonjour!  CONNAÎTRE a SAVOIR. Nevíte, jaký je mezi nimi rozdíl? Kdy se pro které rozhodnout? Jak je použít? Zkusíme spolu oříšek rozlousknout. Význam sloves CONNAÎTRE a SAVOIR. Significations des verbes CONNAÎTRE & SAVOIR. CONNAÎTRE = être informé de& avoir la … Celý příspěvek

419. A, au, aux, en, de, du, des. Jak vybrat předložku před názvy zemí.

Bonjour à tous! Naučili jste se pravidla o výběru předložky před názvy zemí, ale moc jim nerozumíte? Na úvod je užitečné si uvědomit tuto obecnou zásadu: sice existují daná gramatická pravidla, ale vždy ustupují fonetice. Jinak řečeno, pokud se kombinace … Celý příspěvek

416. Le verbe tchèque NAKUPOVAT. Conjugaison & Phrases modèles.

NAKUPOVAT = faire des courses; 3G (modèle KUPOVAT< on kupuje) Přítomný čas. Présent. já nakupuju (parlé)/nakupuji (soutenu) ty nakupuješ on, ona, ono nakupuje my nakupujeme vy nakupujete oni, ony, ona nakupujou (parlé) nakupují (soutenu) Phrase modèle 1 Nakupuju často v … Celý příspěvek

413. Pozor na francouzské výrazy VITE a RAPIDE.

Bonjour, mes amis! Dnes jen o krátce o něčem, co mi leží na srdci. O dvou francouzských slovech, která si většina mých studentů plete. A já nevím proč. VITE a RAPIDE. VITE je příslovce. Do češtiny se překládá jako RYCHLE. … Celý příspěvek

410. Jak francouzsky vyjádřit české NAVŠTÍVIT.

Bonjour à tous! Také si ne a ne zvyknout na to, že v češtině naprosto jednoduché sloveso NAVŠTÍVIT není ve francouzštině až tak docela univerzálně platné? Jak z toho ven? Vyberte si nejjednodušší řešení: ALLER VOIR. Proč? Dá se použít … Celý příspěvek

408. Les verbes tchèques. Le 5e groupe. Modèle DĚLAT.

Dobrý den, Je voudrais vous présenter le 5ème groupe des verbes tchèques, le plus simple à conjuguer et qui est très productif. Comment distinguer le 5ème groupe? La 3e personne du singulier ON, ONA, ONA termine au Présent par  -Á … Celý příspěvek

405. Jak správně užívat francouzská slovesa MENER a DONNER

Bonjour! Dnes myslím na vás, kteří si stále pletete tato dvě francouzská slovesa, MENER a DONNER. Kde je háček? V české řeči. Ať už dáme děti do školky, nákup do auta, dětem na zmrzlinu nebo manželovi nové kolo, stále užíváme … Celý příspěvek