Archiv rubriky: Francouzská gramatika

500. Vocabulaire. Slovíčka. Professions. Povolání. A.

Un vendeur & une vendeuse = prodavač, -ka Un médecin = lékař, -ka + un docteur & une docteure = doktor, -ka Un, une dentiste = zubař, -ka Un conducteur & une conductrice = řidič, -ka Une hôtesse de l’air … Celý příspěvek

497.Expressions du temps. Avant& Pendant& Après. A2.

AVANT + NOM = před událostí PENDANT + NOM = během události APRÈS + NOM = po události Například? AVANT le petit déjeuner, je quitte mon lit, je prends ma douche, je me maquille, je m’habille, je fais du qi-gong, … Celý příspěvek

492. Plus-que-parfait. B1.

Co je PLUS-QUE-PARFAIT a jaká je jeho role. Jedná se o předminulý čas. Jeho úkolem je tedy vyjádřit děje, které se staly dříve v minulosti. Slouží tak k lepší časové přehlednosti a také tříbí myšlení. Proto je jeho užívání známkou … Celý příspěvek

491. Francouzská písnička Où est le chat? Předložky místa. A.

Où est le chat? Kde je ta kočka? Je ne sais pas. Nevím. Où est le chat? Kde je ta kočka? Il n’est pas là. Není tady. Il n’est pas sous le lit. Není pod tou postelí. Il est sur … Celý příspěvek

489. Francouzská přivlastňovací zájmena samostatná. Pronoms possessifs. B1.

Tvary. mon père < le mien ma mère < la mienne mes parents < les miens mes copines < les miennes   ton père < le tien ta mère < la tienne tes parents < les tiens tes copines < … Celý příspěvek

484. Jak napsat francouzsky příběh. Passé composé a imperfektum. A2.

Vymyslete si kostru příběhu, tedy hlavní události, a ty vyjádřete v Passé composé. Třeba: Le smartphone de Monika s’est mis à sonner. Elle s’est réveillée brusquement. Son mari est tombé dans la rue et s’est cassé la jambe. Il est … Celý příspěvek

478. Jak francouzsky vyjádřit ZAPNOUT a VYPNOUT. Allumer& Démarrer & Eteindre & Arrêter.

Vysvětlení ALLUMER qqc = zapálit, zažehnout oheň & rozsvítit & zapnout (televizi, rádio, PC, mobil, smartphone) Oheň vydává teplo a světlo. Proto toto sloveso pojmenuje zapnutí všechno, co také vydává teplo nebo/a světlo.  Včetně elektrických spotřebičů, které mají ozářenou obrazovku … Celý příspěvek

476. Francouzský pravopis. B nebo BB?

Pravidlo. je snadné: kromě 3 slov, která je dobré nabiflovat, se ostatní slova píší s jediným B. Zmíněné 3 výjimky. abbé =  opat rabbin = rabín sabbat = sabat, šábes& (hovor. čurbes) & jejich odvozeniny (abbaye = opatství, sabbatique = … Celý příspěvek

471. Učíme se francouzské předložky místa. A.

DANS + člen + jméno = v, do (uvnitř, dovnitř) Le chat est dans le lit. = Ta kočka je v té posteli. SUR + člen + jméno = na (navrchu něčeho, čeho se spodní stranou dotýká) Le chat est sur le … Celý příspěvek

467. Jak francouzsky vyjádřit PŮJČIT vs PŮJČIT SI. PRÊTER vs EMPRUNTER.

Zatímco česky i slovensky si vystačíte s jedním slovesem (půjčit & půjčit si; požičať & požičať si), francouzština má pro každý z obou významů zvláštní sloveso. Nebojte, je to jednoduché. Jde jen o zvyk. Vysvětlení.  PŮJČIT něco někomu = PRÊTER … Celý příspěvek

453. Francouzské sloveso METTRE.

Charakteristika slovesa METTRE patří do 3. slovesné třídy je vzorem pro mnohá odvozená slovesa (permettre, remettre, promettre atd.) má široký význam tzv. verbe passepartout jako např. ETRE, AVOIR, FAIRE, PASSER, TENIR, RENDRE jeho tvary figurují jako ustálené výrazy ve francouzštině … Celý příspěvek

452. Pozor na MIEUX a MEILLEUR.

Vysvětlení. MIEUX = příslovce, 2. a 3. stupeň k základnímu tvaru BIEN. Do češtiny se překládá jako LÉPE, LÍP. Tvar zůstává stejný. Hier, Pavel avait mal à la tête, mais aujourd’hui, il va mieux. (Včera Pavla bolela hlava, ale dnes … Celý příspěvek

451. Grammaire tchèque. Verbe CHODIT.

Sens. Aller, marcher, passer, fréquenter. Conjugaison. Vous pouvez consulter ce lien http://ucitsecesky.blogspot.com/2015/12/casovani-slovesa-chodit.html Phrases modèles. CHODIT + INF = faire qqch régulièrement V létě chodím plavat. = En été, je vais à la piscine/à la baignade. & En été, je nage régulièrement. … Celý příspěvek

447. Jak rozlišit AVOIR AFFAIRE & AVOIR A FAIRE.

V čem je háček ? Jedná se o paronyma. Výrazy, které se podobají v textu i v mluvě, ale neznamenají totéž. Jak postupovat? KROK 1. Pochopit rozdíl mezi AVOIR AFFAIRE & AVOIR A FAIRE. AVOIR AFFAIRE = mít s někým … Celý příspěvek

443. Francouzská zvratná slovesa. Shoda s příčestím minulým. Les verbes pronominaux. L’accord avec le participe passé.

Jak víte, existují dva základní druhy francouzských zvratných sloves. Pravá zvratná slovesa (essentiellement pronominaux) = nemají nezvratnou podobu. Příležitostně zvratná slovesa (occasionnellement pronominaux)= existují i jako nezvratná (réciproques, réfléchis). Více na www.irenaczuchova.cz/439-francouzstina-kurzy-fle-prof-cours-gramatika-grammaire-zacatecnici-debutants-francouzska-zvratna-slovesa-verbes-pronominaux/ Shoda s příčestím minulým u pravých zvratných sloves. Příčestí … Celý příspěvek