Archiv rubriky: Francouzská gramatika

615. Francouzsko- české názvy zemí a jejich obyvatel.

Pays /Země Habitant/Obyvatel M Habitante/Obyvatelka F L’Allemagne F = Německo N Allemand = Němec Allemande = Němka L’Angleterre F = Anglie F Anglais = Angličan Anglaise = Angličanka L’Autriche F = Rakousko N Autrichien = Rakušan Autrichienne = Rakušanka La … Celý příspěvek

608. Francouzské výrazy pro trvání. Il y a & depuis & cela fait. B.

Trvání vzhledem k současnosti. Trvání vzhledem k minulosti. Trvání ve vyprávění v současnosti. Děj už skončil. Il y a + doba + Imparfait Il y a 4 ans, Robert travaillait chez EDF. = Před 4 lety Robert pracoval u EDF. … Celý příspěvek

603. Francouzský pravopis. L vs LL.

Pravidla. Příklady. L vs LL. Pravidla L na začátku slova AL & ALL. Není pravidlo. Musíme se naučit zpaměti. C’est une boîte en aluminium. = Je to jedna hliníková plechovka. Paul a acheté des alliances pour son mariage. = Paul … Celý příspěvek

601. C’est.

Význam Užití Formy. Význam. Francouzská vazba C’EST znamená česky To JE. Užití. Představit nebo identifikovat někoho nebo něco. C’est + určovatel + obecné jméno C’est un ami. = To je jeden přítel. C’est l’ami de Carole. = To je (ten) … Celý příspěvek

593. Du coup.

Význam Užití Příklady Význam Francouzský spojovací výraz DU COUP je jedním ze způsobů, jak vyjádřit důsledek. Odpovídá přibližně českému TAKŽE nebo NO TAK. Je jedním z mnoha synonym spojky ALORS. Užití Měl by se užívat jen v hovorové řeči. Příklady … Celý příspěvek

582. Le subjonctif passé. Konjunktiv minulý.B2.

Tvoření. Užití. Příklady Tvoření. Konjunktiv pomocného slovesa AVOIR (être) & příčestí minulé významového slovesa. Užití. Respektují se stejná pravidla jako v případě konjunktivu přítomného (subjonctif présent). Pomocí konjunktivu minulého se vyjadřují postoje k minulým dějům a uplynulým událostem nebo k … Celý příspěvek

581. ETRE. Písnička pro začátečníky.

Slova. Paroles. Je suis (já jsem) Tu es (ty jsi) Il est (on je) Elle est (ona je) On est ( každý je & hovorově my jsme) Nous sommes (my jsme) Vous êtes (vy jste) Ils sont (oni jsou) Elle … Celý příspěvek

577. Francouzská příslovce času na ozvláštnění vyprávění.

Tout à coup = v tu ránu, najednou, v tom Je marchais sur la rue, tout à coup j’ai glissé sur une peau de banane. Šla jsem po ulici a najednou jsem uklouzla po slupce od banánu. Soudain = náhle … Celý příspěvek

568. Quand. Imperfektum nebo Passé composé? aneb Jak se nesplést. B1.

Bonjour à tous! 🙂 Také si lámete hlavu, který čas se hodí do vět s QUAND? Pokusím se vám pomoct tím nejjednodušším způsobem, který mě zrovna teď napadá. Držte mi palce a mějte se mnou prosím trpělivost. Je to výzva. … Celý příspěvek

560. Il faut + INF.

Význam Užití Tvary v základních časech a způsobech. Příklady. Význam. Vazba IL FAUT („il fo“) se do češtiny překládá jako „je třeba“ nebo „musí se“, což mi vysvětluje jistou nevoli a nedůvěru některých Čechů a Slováků vůči této frázi:  raději … Celý příspěvek

558. Du moment que.

Význam. Synonyma. Užití. Příklady. Význam. Francouzská spojková vazba DU MOMENT QUE odpovídá přibližně českému protože v tu chvíli & protože od té chvíle/doby. Vyjadřuje tedy příčinu, která souvisí s určitým časovým údajem. Překlad do češtiny tento dvojí význam ne vždy … Celý příspěvek

545. Cvičení. Il est. C’est. Il y a. A.B.

Vysvětlení. Cvičení. Řešení. Česká verze. Vysvětlení. Il est … = On je … Il = osoba, zvíře, věc mužského rodu v jednotném čísle. V češtině vynecháváme. Nenásleduje člen. Možné ho nahradit podstatným jménem. Il est professeur. Je učitel. Paul/Mon petit … Celý příspěvek

543. Il y a.

Bonjour à tous! 🙂 Fráze, kterou tu chci zmínit, je jedna z těch, bez které se dá těžko obejít. Naprostá báze. Zvlášť pokud chcete mluvit s rodilými Francouzi. Začínáte-li se učit francouzsky, doporučuji nechat na určitou dobu stranou plnovýznamová slovesa … Celý příspěvek

540. Vazba Si + c’est que + indicatif.

Význam. Užití. Příklady. F-Cz. Význam. Francouzská vazba SI + C’est que + oznamovací způsob odpovídá přibližně českému „to proto, že“. Je jednou z mnoha možných vyjádření příčiny. Odpovídá tedy na otázku POURQUOI? POUR QUELLE RAISON? (Proč? Z jakého důvodu?) Pourquoi … Celý příspěvek

534. Pour + INF passé.

Význam vazby POUR + INFINITIF PASSÉ Užití. Příklady. Význam vazby POUR + INF PASSÉ. Vyjadřuje důvod. Jinak řečeno, nahradí větu uvozenou spojkou parce que (protože) nebo jejím synonymem. Je to tedy reakce na otázku POURQUOI? POUR QUELLE RAISON? (proč? z … Celý příspěvek