Archiv rubriky: Francouzská gramatika

534. Pour + INF passé.

Význam vazby POUR + INFINITIF PASSÉ Užití. Příklady. Význam vazby POUR + INF PASSÉ. Vyjadřuje důvod. Jinak řečeno, nahradí větu uvozenou spojkou parce que (protože) nebo jejím synonymem. Je to tedy reakce na otázku POURQUOI? POUR QUELLE RAISON? (proč? z … Celý příspěvek

534. Infinitif passé. Infinitiv minulý.

Co je infinitiv minulý. Jak se tvoří. K čemu slouží. Příklady. Cvičení on-line. 1. Co je infinitiv minulý. Slovesný tvar, který se skládá z infinitivu pomocného slovesa AVOIR/ ÊTRE a příčestí minulého. Každé francouzské sloveso má tedy dva infinitivy: přítomný … Celý příspěvek

525. Shoda mezi COD a příčestím minulým po slovesu avoir. Krok za krokem. B1.

Bonjour à tous! 🙂 Také patříte k těm, kteří zjistili, že existuje shoda mezi COD a příčestím minulým po pomocném slovese avoir? Malinko se ztrácíte a chybujete? Nebo je to pro vás naprostá novinka? Tak jako tak jste tu správně. … Celý příspěvek

510. Prendre connaissance vs Faire connaissance.

Česky je to stejné: seznámím se s vámi i s vaší prací. Ve francouzštině je dnes dobré respektovat rozdíl mezi osobou a věcí. Ale i tak existuje fráze, kterou je možné užít univerzálně. Seznámit se s někým & ním = … Celý příspěvek

506. Demi vs demie.

Význam. Slovo DEMI lze do češtiny přeložit jako PŮL. Pravopisné pravidlo. DEMI, nebo DEMIE. Záleží na pozici ve větě. PŘED jménem < DEMI. Nikdy se nemění, a tak je nutné pamatovat na spojovník. Le train va arriver dans une demi–heure.  … Celý příspěvek

500. Vocabulaire. Slovíčka. Professions. Povolání. A.

Un vendeur & une vendeuse = prodavač, -ka Un médecin = lékař, -ka + un docteur & une docteure = doktor, -ka Un, une dentiste = zubař, -ka Un conducteur & une conductrice = řidič, -ka Une hôtesse de l’air … Celý příspěvek

497.Expressions du temps. Avant& Pendant& Après. A2.

AVANT + NOM = před událostí PENDANT + NOM = během události APRÈS + NOM = po události Například? AVANT le petit déjeuner, je quitte mon lit, je prends ma douche, je me maquille, je m’habille, je fais du qi-gong, … Celý příspěvek

492. Plus-que-parfait. B1.

Co je PLUS-QUE-PARFAIT a jaká je jeho role. Jedná se o předminulý čas. Jeho úkolem je tedy vyjádřit děje, které se staly dříve v minulosti. Slouží tak k lepší časové přehlednosti a také tříbí myšlení. Proto je jeho užívání známkou … Celý příspěvek

491. Francouzská písnička Où est le chat? Předložky místa. A.

Où est le chat? Kde je ta kočka? Je ne sais pas. Nevím. Où est le chat? Kde je ta kočka? Il n’est pas là. Není tady. Il n’est pas sous le lit. Není pod tou postelí. Il est sur … Celý příspěvek

489. Francouzská přivlastňovací zájmena samostatná. Pronoms possessifs. B1.

Tvary. mon père < le mien ma mère < la mienne mes parents < les miens mes copines < les miennes   ton père < le tien ta mère < la tienne tes parents < les tiens tes copines < … Celý příspěvek

484. Jak napsat francouzsky příběh. Passé composé a imperfektum. A2.

Vymyslete si kostru příběhu, tedy hlavní události, a ty vyjádřete v Passé composé. Třeba: Le smartphone de Monika s’est mis à sonner. Elle s’est réveillée brusquement. Son mari est tombé dans la rue et s’est cassé la jambe. Il est … Celý příspěvek

478. Jak francouzsky vyjádřit ZAPNOUT a VYPNOUT. Allumer& Démarrer & Eteindre & Arrêter.

Vysvětlení ALLUMER qqc = zapálit, zažehnout oheň & rozsvítit & zapnout (televizi, rádio, PC, mobil, smartphone) Oheň vydává teplo a světlo. Proto toto sloveso pojmenuje zapnutí všechno, co také vydává teplo nebo/a světlo.  Včetně elektrických spotřebičů, které mají ozářenou obrazovku … Celý příspěvek

476. Francouzský pravopis. B nebo BB?

Pravidlo. je snadné: kromě 3 slov, která je dobré nabiflovat, se ostatní slova píší s jediným B. Zmíněné 3 výjimky. abbé =  opat rabbin = rabín sabbat = sabat, šábes& (hovor. čurbes) & jejich odvozeniny (abbaye = opatství, sabbatique = … Celý příspěvek

471. Učíme se francouzské předložky místa. A.

DANS + člen + jméno = v, do (uvnitř, dovnitř) Le chat est dans le lit. = Ta kočka je v té posteli. SUR + člen + jméno = na (navrchu něčeho, čeho se spodní stranou dotýká) Le chat est sur le … Celý příspěvek

467. Jak francouzsky vyjádřit PŮJČIT vs PŮJČIT SI. PRÊTER vs EMPRUNTER.

Zatímco česky i slovensky si vystačíte s jedním slovesem (půjčit & půjčit si; požičať & požičať si), francouzština má pro každý z obou významů zvláštní sloveso. Nebojte, je to jednoduché. Jde jen o zvyk. Vysvětlení.  PŮJČIT něco někomu = PRÊTER … Celý příspěvek